Translation

autotext.xhp par_id3155160 help.text
English AeTx9
Context English Basque
autotext.xhp
hd_id3155539
help.text
To Create an AutoText Entry Autotestu sarrera bat sortzeko
autotext.xhp
par_id3155560
help.text
Select the text, text with graphics, table, or field that you want to save as an AutoText entry. A graphic can only be stored if it is anchored as a character and is preceded and followed by at least one text character. Hautatu autotestuaren sarrera gisa gorde nahi duzun testua, testua grafikoekin, taula edo eremua. Grafikoa karaktere gisa ainguratuta badago eta aurretik eta atzetik gutxienez testu-karaktere bat baldin badu bakarrik gorde dezakezu.
autotext.xhp
par_id3155581
help.text
Choose <item type="menuitem">Tools - AutoText</item>. Aukeratu <item type="menuitem">Tresnak - Autotestua</item>.
autotext.xhp
par_id3147761
help.text
Select the category where you want to store the AutoText. Hautatu autotestua zein kategoriatan gorde nahi duzun.
autotext.xhp
par_id3147779
help.text
Type a name that is longer than four characters. This allows you to use the <emph>Display remainder of name as suggestion while typing</emph> AutoText option. If you want, you can modify the proposed shortcut. Idatzi lau karaktere baino luzeagoa den izen bat. Horrek <emph>Bistaratu izenaren gainerakoa iradokizun gisa idaztean</emph> autotestuaren aukera erabiltzea ahalbidetzen dizu. Nahi izanez gero, proposatutako lasterbidea alda dezakezu.
autotext.xhp
par_id3147807
help.text
Click the <emph>AutoText</emph> button, and then choose <emph>New</emph>. Egin klik <emph>Autotestua</emph> botoian eta aukeratu <emph>Berria</emph>.
autotext.xhp
par_idN10732
help.text
Click the <emph>Close</emph> button. Egin klik <emph>Itxi</emph> botoian.
autotext.xhp
hd_id3147282
help.text
To Insert an AutoText Entry Testu automatikoko sarrera bat txertatzeko
autotext.xhp
par_id3145597
help.text
Click in your document where you want to insert an AutoText entry. Egin klik autotestuaren sarrera txertatu nahi duzun dokumentuan.
autotext.xhp
par_id3145615
help.text
Choose <link href="text/swriter/01/02120000.xhp" name="Tools - AutoText"><emph>Tools - AutoText</emph></link>. Aukeratu <link href="text/swriter/01/02120000.xhp" name="Edit - AutoText"><emph>Tresnak - Autotestua</emph></link>.
autotext.xhp
par_id3145644
help.text
Select the AutoText that you want to insert, and then click <item type="menuitem">Insert</item>. Hautatu txertatu nahi duzu autotestua, eta ondoren sakatu <item type="menuitem">Txertatu</item>.
autotext.xhp
par_id3145668
help.text
You can also type the shortcut for an AutoText entry, and then press F3, or click the arrow next to the <item type="menuitem">AutoText</item> icon on the <item type="menuitem">Insert</item> bar, and then choose an AutoText entry. Autotestu-sarreretarako lasterbidea ere idatzi dezakezu, eta ondoren F3 sakatu, edo klik egin <item type="menuitem">Txertatu</item> barrako <item type="menuitem">Autotestua</item> ikonoaren alboan dagoen gezian, eta ondoren autotestu-sarrera hautatu.
autotext.xhp
par_id3155090
help.text
To quickly enter a %PRODUCTNAME Math formula, type <item type="literal">fn</item>, and then press F3. If you insert more than one formula, the formulae are sequentially numbered. To insert dummy text, type <item type="literal">dt</item>, and then press F3. %PRODUCTNAME Math formula bat azkar sartzeko, idatzi <item type="literal">fn</item>, eta ondoren sakatu F3. Formula bat baino gehiago txertatzen baduzu, sekuentzialki zenbakituko dira. Fikziozko testua txertatzeko, idatzi <item type="literal">dt</item> eta sakatu F3.
autotext.xhp
hd_id3155115
help.text
To Print a List of AutoText Entries Autotestuaren sarreren zerrenda inprimatzeko
autotext.xhp
par_id3155136
help.text
Choose <emph>Tools - Macros - Organize Macros - %PRODUCTNAME Basic</emph>. Aukeratu <emph>Tresnak - Makroak - Antolatu makroak - %PRODUCTNAME Basic</emph>.
autotext.xhp
par_id3155160
help.text
In the <emph>Macro from</emph> tree control, select Application Macros - Gimmicks - AutoText.
autotext.xhp
par_id3151277
help.text
Select "Main" in the <emph>Existing macros in: AutoText</emph> list and then click <emph>Run</emph>. A list of the current AutoText entries is generated in a separate text document. Hautatu "Nagusia" <emph>Lehendik dauden makroak: Autotestua</emph> zerrendan eta ondoren sakatu <emph>Exekutatu</emph>. Uneko autotestu-sarreren zerrenda bat sortuko da testu-dokumentu berri batean.
autotext.xhp
par_id3151304
help.text
Choose <emph>File - Print</emph>. Aukeratu <emph>Fitxategia - Inprimatu</emph>.
autotext.xhp
hd_id3151327
help.text
Using AutoText in Network Installations Autotestua sareko instalazioetan erabiltzea
autotext.xhp
par_id3151355
help.text
You can store AutoText entries in different directories on a network. Autotestuaren sarrerak sareko direktorio ezberdinetan gorde ditzakezu.
autotext.xhp
par_id3151370
help.text
For example, you can store "read-only" AutoText entries for your company on a central server, and user-defined AutoText entries in a local directory. Adibidez, enpresako "irakurtzeko soilik" autotestuaren sarrerak zerbitzari nagusian gorde ditzakezu, eta erabiltzaileak definitutako autotestuaren sarrerak direktorio lokalean.
autotext.xhp
par_id3151390
help.text
The paths for the AutoText directories can be edited in the configuration. Autotestuaren direktorioetarako bide-izenak konfigurazioan edita daitezke.
autotext.xhp
par_id3154960
help.text
Two directories are listed here. The first entry is on the server installation and the second entry is in the user directory. If there are two AutoText entries with the same name in both directories, the entry from the user directory is used. Hemen bi direktorio zerrendatzen dira. Lehen sarrera zerbitzariaren instalazioan dago eta bigarrena erabiltzailearen direktorioan. Bi direktorioetan izen bera duten autotestuaren bi sarrera badaude, erabiltzailearen direktorioko sarrera erabiltzen da.
autotext.xhp
par_id3154995
help.text
<link href="text/swriter/01/02120000.xhp" name="Tools - AutoText">Tools - AutoText</link> <link href="text/swriter/01/02120000.xhp" name="Tools - AutoText">Tresnak - AutoTestua</link>
autotext.xhp
par_id3155012
help.text
<link href="text/shared/01/06040600.xhp" name="Word Completion">Word Completion</link> <link href="text/shared/01/06040600.xhp" name="Word Completion">Hitz-osatzea</link>
background.xhp
tit
help.text
Defining Background Colors or Background Graphics Atzeko planoko koloreak edo atzeko planoko grafikoak zehaztea
background.xhp
bm_id3149346
help.text
<bookmark_value>backgrounds;text objects</bookmark_value><bookmark_value>words;backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>paragraphs; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>text;backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>tables; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>cells; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>backgrounds;selecting</bookmark_value> <bookmark_value>atzeko planoak;testu-objektuak</bookmark_value> <bookmark_value>hitzak;atzeko planoak</bookmark_value> <bookmark_value>paragrafoak; atzeko planoak</bookmark_value> <bookmark_value>testua; atzeko planoak</bookmark_value> <bookmark_value>taulak; atzeko planoak</bookmark_value> <bookmark_value>gelaxkak; atzeko planoak</bookmark_value> <bookmark_value>atzeko planoak; hautatzea</bookmark_value>
background.xhp
hd_id3149346
help.text
<variable id="background"><link href="text/swriter/guide/background.xhp" name="Defining Background Colors or Background Graphics">Defining Background Colors or Background Graphics</link></variable> <variable id="background"><link href="text/swriter/guide/background.xhp" name="Defining Background Colors or Background Graphics">Atzeko planoaren koloreak edo atzeko planoko grafikoak definitzea</link></variable>
background.xhp
par_id7355265
help.text
You can define a background color or use a graphic as a background for various objects in $[officename] Writer. Atzeko planoaren kolorea defini dezakezu edo irudi bat atzeko plano gisa erabil dezakezu $[officename] Writerreko zenbait objektutan.
background.xhp
hd_id3147653
help.text
To Apply a Background To Text Characters Testu-karaktereei atzeko planoa aplikatzeko
background.xhp
par_id3150669
help.text
Select the characters. Hautatu karaktereak.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
autotext.xhp
par_id3155160
help.text
Source string description
AeTx9
Source string location
autotext.xhp
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po, string 118