Translation

02120000.xhp par_id3148937 help.text
English UkFAa
Context English Basque Actions
02120000.xhp
par_id3154635
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/new">Creates a new AutoText entry from the selection that you made in the current document. The entry is added to the currently selected AutoText category. You must first enter a name before you see this command.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/new">Autotestuaren sarrera berria sortzen du uneko dokumentuko hautapenetik. Sarerra hautatutako autotestuaren kategoriari gehitzen zaio. Komando hori ikusi aurretik izena sartu behar duzu.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3149643
help.text
New (text only) Berria (testu soila)
02120000.xhp
par_id3150668
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/newtext">Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/newtext">Autotestu-sarrera berria sortzen du, baina soilik uneko dokumentuan egin duzun hautapeneko testutik abiatuta. Grafikoak, taulak eta beste objektuak ez dira kontuan hartzen. Komando hau ikusteko, izen bat sartu behar duzu.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3154025
help.text
Copy Kopiatu
02120000.xhp
par_id3154043
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/copy">Copies the selected AutoText to the clipboard.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/copy">Hautatutako autotestua arbelean kopiatzen du.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3149965
help.text
Replace Ordeztu
02120000.xhp
par_id3149607
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/replace">Replaces the contents of the selected AutoText entry with the selection that was made in the current document.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/replace">Hautatutako autotestuaren sarreraren edukia uneko dokumentuko hautapenarekin ordezten du.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3150768
help.text
Rename Izena aldatu
02120000.xhp
par_id3150786
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Rename AutoText dialog, where you can change the name of the selected AutoText entry.</ahelp> Opens the <link href="text/swriter/01/02120100.xhp" name="Rename Text Block">Rename AutoText</link> dialog, where you can change the name of the selected AutoText entry. <ahelp hid="." visibility="hidden">Izena aldatu autotestuari elkarrizketa-koadroa irekitzen du. Hor hautatutako autotestuaren sarreraren izena alda dezakezu.</ahelp><link href="text/swriter/01/02120100.xhp" name="Rename Text Block">Izena aldatu autotestuari</link> elkarrizketa-koadroa irekitzen du. Hor hautatutako autotestuaren sarreraren izena alda dezakezu.
02120000.xhp
hd_id3155341
help.text
Edit Editatu
02120000.xhp
par_id3155358
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/edit">Opens the selected AutoText entry for editing in a separate document. Make the changes that you want, choose <emph>File - Save AutoText</emph>, and then choose <emph>File - Close</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/edit">Hautatutako autotestuaren sarrera irekitzen du beste dokumentu batean editatzeko. Nahi dituzun aldaketak egin eta aukeratu <emph>Fitxategia - Gorde autotestua</emph>, eta gero, aukeratu <emph>Fitxategia - Itxi</emph>.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3155555
help.text
Macro Makroa
02120000.xhp
par_id3145106
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Assign Macro dialog, where you attach a macro to the selected AutoText entry.</ahelp> Opens the <link href="text/swriter/01/05060700.xhp" name="Assign Macro">Assign Macro</link> dialog, where you attach a macro to the selected AutoText entry. <ahelp hid="." visibility="hidden">Esleitu makroa elkarrizketa-koadroa irekitzen du. Hor makroa eslei diezaiokezu hautatutako autotestuaren sarrerari.</ahelp><link href="text/swriter/01/05060700.xhp" name="Assign Macro">Esleitu makroa</link> elkarrizketa-koadroa irekiten du. HOr makroa eslei diezaiokezu hautatutako autotestuaren sarrerari.
02120000.xhp
par_id3149583
help.text
You can also use the macros that are linked to some of the provided AutoText entries in AutoText entries that you create. The AutoText entries must be created with the "text only" option. For example, insert the string <field:company> in an AutoText entry, and $[officename] replaces the string with the contents of the corresponding database field. Zuk sortutako autotestuaren sarreretan emandako sarrera batzuetara estekatutako makroak erabil ditzakezu. Autotestuaren sarrerak "testua soilik" aukeraren bidez sortu behar dira. Adibidez, txertatu <field:company> katea autotestuaren sarrera batean, eta $[officename] aplikazioak dagokion datu-basearen eremuko edukiarekin ordeztuko du kate hori.
02120000.xhp
hd_id3149597
help.text
Import Inportatu
02120000.xhp
par_id3148937
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/import">Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3156038
help.text
Categories Kategoriak
02120000.xhp
par_id3156055
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/categories">Adds, renames, or deletes AutoText categories.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/autotext/categories">Autotestuaren kategoriak gehitu, ezabatu edo izena aldatzen die.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3159217
help.text
Edit Categories Editatu kategoriak
02120000.xhp
par_id3145173
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/EditCategoriesDialog">Adds, renames, or deletes AutoText categories.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/EditCategoriesDialog">Autotestuaren kategoriak gehitu, ezabatu edo izena aldatzen die.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3145192
help.text
Category Kategoria
02120000.xhp
par_id3150802
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/name">Displays the name of the selected AutoText category. To change the name of the category, type a new name, and then click <emph>Rename</emph>. To create a new category, type a name, and then click <emph>New</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/name">Hautatutako autotestuko kategoriaren izena bistaratzen du. Kategoriaren izena aldatzeko, idatzi izen berria eta sakatu <emph>Izena aldatu</emph>. Kategoria berria sortzeko, idatzi izena eta sakatu <emph>Berria</emph>.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3155318
help.text
Path Bide-izena
02120000.xhp
par_id3155335
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/pathlb">Displays the current path to the directory where the selected AutoText category files are stored. If you are creating an AutoText category, select where you want to store the category files.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/pathlb">Hautatutako autotestuko kategoriaren fitxategiak gordeta dauden direktorioaren bide-izena bistaratzen du. Autotestuaren kategoria sortzen ari bazara, hautatu kategoria-fitxategiak non gorde nahi dituzun.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3154410
help.text
New Berria
02120000.xhp
par_id3154933
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/new">Creates a new AutoText category using the name that you entered in the<emph> Name</emph> box.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/new">Autotestuaren kategoria berri bat sortzen du <emph> Izena</emph> koadroan jarri duzun izenarekin.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3154959
help.text
Rename Aldatu izena
02120000.xhp
par_id3153379
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/rename">Changes the name of the selected AutoText category to the name that you enter in the <emph>Name </emph>box.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/rename">Hautatutako autotestuaren kategoriari izena aldatzen dio eta <emph>Izena</emph> koadroan jarritako izena jartzen dio.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3154120
help.text
Selection list Hautapen-zerrenda
02120000.xhp
par_id3154137
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/group">Lists the existing AutoText categories and the corresponding paths.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/editcategories/group">Autotestuaren kategoriak eta dagozkien bide-izenak zerrendatzen ditu.</ahelp>
02120000.xhp
hd_id3145615
help.text
Path Bide-izena

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/swriter/01Basque

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
Document Dokumentua LibreOffice UI - master

String information

Context
02120000.xhp
par_id3148937
help.text
Source string description
UkFAa
Source string location
02120000.xhp
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/swriter/01.po, string 285