Translation

01020000.xhp tit help.text
English fW4At
Context English Dutch Actions
01020000.xhp
tit
help.text
Formula Shortcut Keys Sneltoetsen voor formules
01020000.xhp
bm_id3154702
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>sneltoetsen; in formules</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3154702
help.text
<variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Formula Shortcut Keys">Formula Shortcut Keys</link></variable> <variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Formula Shortcut Keys">Sneltoetsen voor formules</link></variable>
01020000.xhp
par_id3150345
help.text
A list of the shortcut keys specific to creating formulas is contained in this section. Deze sectie bevat een lijst met sneltoetsen die specifiek voor het maken van formules bedoeld zijn.
01020000.xhp
par_id3150203
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. De algemene <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">sneltoetsen in $[officename]</link> zijn ook van toepassing.
01020000.xhp
hd_id3148870
help.text
Shortcut Keys for Formula Functions Sneltoetsen voor formulefuncties
01020000.xhp
par_id3153246
help.text
The following shortcut keys correspond to commands in the <emph>Edit</emph> and <emph>View </emph>menus. De volgende sneltoetsen komen overeen met de opdrachten in de menu's <emph>Bewerken</emph> en <emph>Beeld</emph>.
01020000.xhp
hd_id3146324
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3150537
help.text
Next Error Volgende fout
01020000.xhp
hd_id3155620
help.text
Shift+F3 Shift+F3
01020000.xhp
par_id3149355
help.text
Previous Error Vorige fout
01020000.xhp
hd_id3153808
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3149871
help.text
Next Marker (Placeholder) Volgende markering (Tijdelijke aanduiding)
01020000.xhp
hd_id3150396
help.text
Shift+F4 Shift+F4
01020000.xhp
par_id3151390
help.text
Previous Marker (Placeholder) Vorige markering (Tijdelijke aanduiding)
01020000.xhp
hd_id3154554
help.text
F9 F9

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
tit
help.text
Source string description
fW4At
Source string location
01020000.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nl/helpcontent2/source/text/smath/04.po, string 1