Translation

04070000.xhp par_id3156385 help.text
English 4ZUSF
Context English Basque Actions
04010000.xhp
par_id3155434
help.text
The number of a hidden slide is crossed out. To show a hidden slide, choose <emph>Slide Show - Show/Hide Slide</emph> again. Ezkutuko diapositiba baten zenbakia marratuta agertzen da. Ezkutuko diapositiba bat bistaratzeko, aukeratu <emph>Diapositiba - Erakutsi/Ezkutatu diapositiba</emph> berriz.
04010000.xhp
par_id3148772
help.text
<image id="img_id3156067" src="cmd/sc_hideslide.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156067">Icon</alt></image> <image id="img_id3156067" src="cmd/sc_hideslide.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156067">Ikonoa</alt></image>
04010000.xhp
par_id3156061
help.text
Show/Hide Slide Erakutsi/ezkutatu diapositiba
04020000.xhp
tit
help.text
Slides Per Row Diapositibak errenkadako
04020000.xhp
hd_id3154319
help.text
<link href="text/simpress/02/04020000.xhp" name="Slides Per Row">Slides Per Row</link> <link href="text/simpress/02/04020000.xhp" name="Slides Per Row">Diapositibak errenkadako</link>
04020000.xhp
par_id3154012
help.text
<ahelp hid=".uno:PagesPerRow">Enter the number of slides to display on each row in the Slide Sorter.</ahelp> <ahelp hid=".uno:PagesPerRow">Sartu diapositiba-sailkatzailean errenkada bakoitzean bistaratu beharreko diapositiba kopurua.</ahelp>
04030000.xhp
tit
help.text
Slide Effects Diapositiba-efektuak
04030000.xhp
hd_id3152598
help.text
<link href="text/simpress/02/04030000.xhp" name="Slide Effects">Slide Effects</link> <link href="text/simpress/02/04030000.xhp" name="Slide Effects">Diapositiba-efektuak</link>
04030000.xhp
par_idN1059C
help.text
<ahelp hid=".">Select the transition effect that appears before the current slide is shown.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatu uneko diapositibaren aurrean agertzen den trantsizio-efektua bistaratzea.</ahelp>
04060000.xhp
tit
help.text
Time Denbora
04060000.xhp
hd_id3153188
help.text
<link href="text/simpress/02/04060000.xhp" name="Time">Time</link> <link href="text/simpress/02/04060000.xhp" name="Time">Denbora</link>
04060000.xhp
par_idN1059C
help.text
<ahelp hid=".">Enter the amount of time before the slide show automatically advances to the next slide.</ahelp> This option is only available for automatic transition. <ahelp hid=".">Sartu zenbat denbora igaro behar den diapositiba-aurkezpena automatikoki hurrengo diapositibara joateko.</ahelp> Aukera hori trantsizio automatikorako bakarrik dago erabilgarri.
04070000.xhp
tit
help.text
Rehearse Timings Aurkezpen kronometratua
04070000.xhp
hd_id3150010
help.text
<link href="text/simpress/02/04070000.xhp" name="Rehearse Timings">Rehearse Timings</link> <link href="text/simpress/02/04070000.xhp" name="Rehearse Timings">Aurkezpen kronometratua</link>
04070000.xhp
par_id3154491
help.text
<ahelp hid=".uno:RehearseTimings">Starts a slide show with a timer in the lower left corner.</ahelp> <ahelp hid=".uno:RehearseTimings">Diapositiba-aurkezpena beheko ezkerreko izkinan kronometroa duela hasten da.</ahelp>
04070000.xhp
par_id3156385
help.text
<image id="img_id3155962" src="cmd/sc_rehearsetimings.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155962">Icon</alt></image> <image id="img_id3155962" src="cmd/sc_rehearsetimings.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155962">Ikonoa</alt></image>
04070000.xhp
par_id3150298
help.text
Rehearse Timings Aurkezpen kronometratua
04070000.xhp
par_id3152994
help.text
<link href="text/simpress/01/06080000.xhp" name="Slide Show Settings">Slide Show Settings</link> <link href="text/simpress/01/06080000.xhp" name="Slide Show Settings">Diapositiba-aurkezpenaren ezarpenak</link>
08020000.xhp
tit
help.text
Current Size Uneko tamaina
08020000.xhp
hd_id3154011
help.text
<link href="text/simpress/02/08020000.xhp" name="Current Size">Current Size</link> <link href="text/simpress/02/08020000.xhp" name="Current Size">Uneko tamaina</link>
08020000.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".uno:Position">Displays the X and Y position of the cursor and the size of the selected object.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Position">Kurtsorearen X eta Y kokalekua eta hautatutako objektuaren tamaina bistaratzen ditu.</ahelp>
08020000.xhp
par_id3154510
help.text
This Status bar field uses the same measurement units as the rulers. You can define the units by choosing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Presentation - General"><emph>%PRODUCTNAME Impress - General</emph></link>. Egoera barrako eremu horrek erregelen neurri-unitate bera erabiltzen du. Unitateak definitzeko, aukeratu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Hobespenak</caseinline><defaultinline>Tresnak - Aukerak</defaultinline></switchinline> - <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Presentation - General"><emph>%PRODUCTNAME Impress - Orokorra</emph></link>.
08060000.xhp
tit
help.text
Current Slide/Level Uneko Diapositiba/Maila
08060000.xhp
hd_id3159153
help.text
<link href="text/simpress/02/08060000.xhp" name="Current Slide/Level">Current Slide/Level</link> <link href="text/simpress/02/08060000.xhp" name="Current Slide/Level">Uneko diapositiba/maila</link>
08060000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid=".uno:PageStatus" visibility="visible">Displays the current slide number followed by the total number of slides.</ahelp> <ahelp hid=".uno:PageStatus" visibility="visible">Uneko diapositiba-zenbakia bistaratzen du, atzetik guztizko diapositiba kopurua duela.</ahelp>
08060000.xhp
par_id3149126
help.text
In Layer Mode, the name of the layer containing the selected object is displayed. Geruza moduan, hautatutako objektua duen geruzaren izena bistaratzen da.
10020000.xhp
tit
help.text
Zoom Zooma
10020000.xhp
bm_id3159153
help.text
<bookmark_value>increasing sizes of views</bookmark_value><bookmark_value>views; display sizes</bookmark_value><bookmark_value>decreasing sizes of views</bookmark_value><bookmark_value>zooming; in presentations</bookmark_value><bookmark_value>views; shift function</bookmark_value><bookmark_value>hand icon for moving slides</bookmark_value> <bookmark_value>ikuspegien tamaina handitzea</bookmark_value><bookmark_value>ikuspegiak; pantailako tamainak</bookmark_value><bookmark_value>ikuspegian tamaina txikitzea</bookmark_value><bookmark_value>zooma; aurkezpenetan</bookmark_value><bookmark_value>ikuspegiak; maius funtzioa</bookmark_value><bookmark_value>eskuaren ikonoa diapositibak mugitzeko</bookmark_value>
10020000.xhp
hd_id3159153
help.text
<link href="text/simpress/02/10020000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/simpress/02/10020000.xhp" name="Zoom">Zooma</link>
10020000.xhp
par_id3147339
help.text
<ahelp hid=".uno:ZoomToolBox">Reduces or enlarges the screen display of the current document. Click the arrow next to the icon to open the <emph>Zoom</emph> toolbar.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ZoomToolBox">Uneko dokumentuaren pantailako bistaratzea txikitzen edo handitzen du. Egin klik ikonoaren ondoko gezian <emph>Zooma</emph> tresna-barra irekitzeko.</ahelp>
10020000.xhp
par_id3148569
help.text
<image id="img_id3150205" src="cmd/sc_zoompage.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3150205">Icon</alt></image> <image id="img_id3150205" src="cmd/sc_zoompage.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3150205">Ikonoa</alt></image>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04070000.xhp
par_id3156385
help.text
Source string description
4ZUSF
Source string location
04070000.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/simpress/02.po, string 19