Translation

01170000.xhp tit help.text
English mu9aV
Context English Dutch Actions
01170000.xhp
tit
help.text
Export Exporteren
01170000.xhp
bm_id3153728
help.text
<bookmark_value>Presentation HTML export</bookmark_value> <bookmark_value>Drawing HTML export</bookmark_value><bookmark_value>exporting;to HTML format</bookmark_value> <bookmark_value>HTML presentatie exporteren</bookmark_value><bookmark_value>HTML tekening exporteren</bookmark_value><bookmark_value>Exporteren;naar HTML formaat</bookmark_value>
01170000.xhp
hd_id3153728
help.text
<link href="text/simpress/01/01170000.xhp" name="Export">Export</link> <link href="text/simpress/01/01170000.xhp" name="Export">Exporteren</link>
01170000.xhp
par_id3150715
help.text
<variable id="dokuveroe"><ahelp hid=".">Exports your presentation or drawing and sets the export options.</ahelp></variable> <variable id="dokuveroe"><ahelp hid=".">In het dialoogvenster Exporteren kunt u opties voor het exporteren van uw presentatie of tekening instellen, waarna u deze kunt exporteren.</ahelp></variable>
01170000.xhp
par_id3154254
help.text
The following file formats present you with additional export options after you click <emph>Save</emph>: Als u een van de volgende bestandsindelingen selecteert, worden extra exportopties weergegeven nadat u op <emph>Opslaan</emph> hebt geklikt:
01170000.xhp
par_id3155961
help.text
<link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="HTML Document">HTML Document</link>, <link href="text/shared/00/00000200.xhp" name="Image Options">JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM</link>. <link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="HTML Document">HTML document</link>, <link href="text/shared/00/00000200.xhp" name="Image Options">JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM</link>.
01170000.xhp
par_id3153817
help.text
If you choose "HTML Document" as your file format, the <emph>HTML Export </emph><link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="AutoPilot">Wizard</link> appears. This wizard guides you through the export process and includes the option to save the pictures in your presentation in GIF or JPG format. Als u "HTML-document" als bestandsindeling kiest, wordt de <emph>HTML-export </emph> <link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="AutoPilot">Assistent</link> geopend. Deze leidt u door het exportproces en biedt u de optie om de afbeeldingen in uw presentatie als GIF of JPG op te slaan.
01170000.xhp
par_id3148604
help.text
<link href="text/shared/01/01070001.xhp" name="Export dialog">Export dialog</link> <link href="text/shared/01/01070001.xhp" name="Dialoogvenster Exporteren">Dialoogvenster Exporteren</link>
01170000.xhp
par_id3159208
help.text
<link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="Information on Import and Export Filters">Information on Import and Export Filters</link> <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="Informatie over import- en exportfilters">Informatie over import- en exportfilters</link>
01180001.xhp
tit
help.text
Page Pagina
01180001.xhp
bm_id3154011
help.text
<bookmark_value>slides; formatting</bookmark_value> <bookmark_value>formatting;slides</bookmark_value> <bookmark_value>dia’s; opmaken</bookmark_value><bookmark_value>opmaken; dia’s</bookmark_value>
01180001.xhp
hd_id3154011
help.text
<link href="text/simpress/01/01180001.xhp" name="Page">Page</link> <link href="text/simpress/01/01180001.xhp" name="Pagina">Pagina</link>
01180001.xhp
par_id3153416
help.text
Sets page orientation, page margins, background and other layout options. Hier maakt u de pagina's/dia' op. U kunt verschillende instellingen, bijv. het papierformaat, nummering en marges definiëren. De standaard voor nieuwe pagina's/dia's is er één zonder marges die precies op het scherm past.
01180001.xhp
hd_id3155445
help.text
Paper format Papierformaat
01180001.xhp
hd_id3154703
help.text
Format Opmaak
01180001.xhp
par_id3150299
help.text
Select a paper format supported by your printer. You can also create a custom page size by selecting <emph>User </emph>and entering the size dimensions in the <emph>Width</emph> and <emph>Height</emph> boxes. Selecteer een papierformaat dat door uw printer wordt ondersteund. U kunt ook eigen formaat maken door <emph>Aangepast </emph>te selecteren en de afmetingen in te voeren in de vakjes <emph>Breedte</emph> en <emph>Hoogte</emph>.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/simpress/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/01
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/guide
Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/01
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/01
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/guide
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/autopi

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01170000.xhp
tit
help.text
Source string description
mu9aV
Source string location
01170000.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nl/helpcontent2/source/text/simpress/01.po, string 1