Translation

01000000.xhp par_idN10607 help.text
English HMSEY
Context English Galician Actions
01000000.xhp
tit
help.text
Options Opcións
01000000.xhp
bm_id3153665
help.text
<bookmark_value>options; tools</bookmark_value> <bookmark_value>defaults; program configuration</bookmark_value> <bookmark_value>settings; program configuration</bookmark_value> <bookmark_value>opcións; ferramentas</bookmark_value> <bookmark_value>predeterminada; configuración do programa</bookmark_value> <bookmark_value>configuración; configuración do programa</bookmark_value>
01000000.xhp
hd_id3153665
help.text
<link href="text/shared/optionen/01000000.xhp" name="Options">Options</link> <link href="text/shared/optionen/01000000.xhp" name="Opcións">Opcións</link>
01000000.xhp
par_id3151384
help.text
<ahelp hid=".uno:OptionsTreeDialog">This command opens a dialog for a customized program configuration.</ahelp> <ahelp hid=".uno:OptionsTreeDialog">Esta orde abre unha caixa de diálogo que permite configurar o programa de forma personalizada.</ahelp>
01000000.xhp
par_id3156344
help.text
All your settings are saved automatically. To expand an entry either double click this entry or click the plus sign. To collapse the entry, click the minus sign or double click the entry. A súa configuración gárdase automaticamente. Para expandir unha entrada prema dúas veces sobre ela ou sobre o signo máis. Para a contraer, prema dúas veces tamén ou sobre o signo menos.
01000000.xhp
par_idN10607
help.text
You see only the entries that are applicable to the current document. If the current document is a text document, you see the %PRODUCTNAME Writer entry, and so on for all modules of %PRODUCTNAME.
01000000.xhp
par_id3125863
help.text
<ahelp hid="HID_OFADLG_TREELISTBOX" visibility="hidden">Select an entry to edit.</ahelp> <ahelp hid="HID_OFADLG_TREELISTBOX" visibility="hidden">Seleccione a entrada que desexa editar.</ahelp>
01000000.xhp
par_id61597440155071
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline>
01000000.xhp
hd_id551527692881035
help.text
Help Axuda
01000000.xhp
par_id831527692885723
help.text
Opens the help contents for the Options page displayed.
01000000.xhp
hd_id3159149
help.text
<link href="text/shared/optionen/01010000.xhp" name="$[officename]">%PRODUCTNAME</link> <link href="text/shared/optionen/01010000.xhp" name="$[officename]">%PRODUCTNAME</link>
01000000.xhp
hd_id3145787
help.text
<link href="text/shared/optionen/01020000.xhp" name="Load/Save">Load/Save</link> <link href="text/shared/optionen/01020000.xhp" name="Cargar/Gardar">Cargar/Gardar</link>
01000000.xhp
hd_id3153726
help.text
<link href="text/shared/optionen/01150000.xhp" name="Language Settings">Language Settings</link> <link href="text/shared/optionen/01150000.xhp" name="Configuración de idioma">Configuración de idioma</link>
01000000.xhp
hd_id3153188
help.text
<link href="text/shared/optionen/01040000.xhp" name="Text Document">%PRODUCTNAME Writer</link> <link href="text/shared/optionen/01040000.xhp" name="Documento de texto">%PRODUCTNAME Writer</link>
01000000.xhp
hd_id3150104
help.text
<link href="text/shared/optionen/01050000.xhp" name="HTML Document">%PRODUCTNAME Writer/Web</link> <link href="text/shared/optionen/01050000.xhp" name="Documento HTML">%PRODUCTNAME Writer/Web</link>
01000000.xhp
hd_id3154918
help.text
<link href="text/shared/optionen/01060000.xhp" name="Spreadsheet">%PRODUCTNAME Calc</link> <link href="text/shared/optionen/01060000.xhp" name="Folla de cálculo">%PRODUCTNAME Calc</link>
01000000.xhp
hd_id3153142
help.text
<link href="text/shared/optionen/01070000.xhp" name="Presentation">%PRODUCTNAME Impress</link> <link href="text/shared/optionen/01070000.xhp" name="Presentación">%PRODUCTNAME Impress</link>
01000000.xhp
hd_id3147434
help.text
<link href="text/shared/optionen/01080000.xhp" name="Drawing">%PRODUCTNAME Draw</link> <link href="text/shared/optionen/01080000.xhp" name="Debuxo">%PRODUCTNAME Draw</link>
01000000.xhp
hd_id3154732
help.text
<link href="text/shared/optionen/01090000.xhp" name="Formula">%PRODUCTNAME Math</link> <link href="text/shared/optionen/01090000.xhp" name="Fórmula">%PRODUCTNAME Math</link>
01000000.xhp
hd_id3149420
help.text
<link href="text/shared/optionen/01160000.xhp" name="Data Sources">%PRODUCTNAME Base</link>
01000000.xhp
hd_id3155418
help.text
<link href="text/shared/optionen/01110000.xhp" name="Chart">Charts</link> <link href="text/shared/optionen/01110000.xhp" name="Gráfica">Gráficas</link>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Galician
Document Documento LibreOffice UI - master

String information

Context
01000000.xhp
par_idN10607
help.text
Source string description
HMSEY
Source string location
01000000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
gl/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po, string 6