Translation

browserhelp.xhp tit help.text
English jdDhb
Context English Norwegian Nynorsk Actions
browserhelp.xhp
tit
help.text
Help Page Strings Strengar for hjelpesider
browserhelp.xhp
par_id491525733955136
help.text
<variable id="module">Module</variable> <variable id="module">Modul</variable>
browserhelp.xhp
par_id531525734031068
help.text
<variable id="language">Language</variable> <variable id="language">Språk</variable>
browserhelp.xhp
par_id991525734084608
help.text
<variable id="contents">Contents</variable> <variable id="contents">Innhald</variable>
browserhelp.xhp
par_id601525734140935
help.text
<variable id="index">Index</variable> <variable id="index">Innhaldsliste</variable>
browserhelp.xhp
par_id953832383493636
help.text
<variable id="pholderall">Search in all modules</variable> <variable id="pholderall">Søk i alle modular</variable>
browserhelp.xhp
par_id335427459543352
help.text
<variable id="pholderchosen">Search in chosen module</variable> <variable id="pholderchosen">Søk i dei merkte modulane</variable>
browserhelp.xhp
par_id191525734190260
help.text
<variable id="donate">Please support us!</variable> <variable id="donate">Støtt oss!</variable>
browserhelp.xhp
par_id881525734289794
help.text
<variable id="LibreOfficeHelp">%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Help</variable> <variable id="LibreOfficeHelp">%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Hjelp</variable>
browserhelp.xhp
par_id421525736799965
help.text
<variable id="copyclip">Click on text to copy to clipboard</variable> <variable id="copyclip">Klikk på teksten du vil kopiera til utklippstavla</variable>.
browserhelp.xhp
par_id31525734624833
help.text
<variable id="selectmodule">Select Module</variable> <variable id="selectmodule">Vel modul</variable>
browserhelp.xhp
par_id1001525734619670
help.text
<variable id="selectlanguage">Select Language</variable> <variable id="selectlanguage">Vel språk</variable>
browserhelp.xhp
par_id91525734616233
help.text
<variable id="searchhelpcontents">Search help contents</variable> <variable id="searchhelpcontents">Søk i hjelp</variable>
browserhelp.xhp
par_id211591971675557
help.text
<variable id="noscriptmsg">Enable JavaScript in the browser to display %PRODUCTNAME Help pages.</variable> <variable id="noscriptmsg">Slå på JavaScript i nettlesaren for å visa hjelpesidene for %PRODUCTNAME.</variable>
browserhelp.xhp
lang_id811525747677263
help.text
<variable id="en-US">English (USA)</variable> <variable id="en-US">Engelsk (USA)</variable>
browserhelp.xhp
lang_id521525747699241
help.text
<variable id="am">Amharic</variable> <variable id="am">Amharisk</variable>

Loading…

User avatar Kolbjoern

Translation changed

LibreOffice Help - master / text/shared/helpNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
browserhelp.xhp
tit
help.text
Source string description
jdDhb
Source string location
browserhelp.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/shared/help.po, string 1