Translation

aaa_start.xhp par_id401607339239056 help.text
English tm4Rb
Context English Ukrainian Actions
aaa_start.xhp
tit
help.text
First Steps Перші кроки
aaa_start.xhp
bm_id3156324
help.text
<bookmark_value>samples and templates</bookmark_value><bookmark_value>templates; new documents from templates</bookmark_value><bookmark_value>business cards; using templates</bookmark_value> <bookmark_value>зразки і шаблони</bookmark_value><bookmark_value>шаблони; створення документів з шаблонів</bookmark_value><bookmark_value>візитні картки; використання шаблонів</bookmark_value>
aaa_start.xhp
hd_id3156324
help.text
<variable id="aaa_start"><link href="text/shared/guide/aaa_start.xhp" name="First Steps">First Steps</link></variable> <variable id="aaa_start"><link href="text/shared/guide/aaa_start.xhp" name="Перші кроки">Перші кроки</link></variable>
aaa_start.xhp
hd_id3156211
help.text
How to simplify your work using samples and templates Як зразки та шаблони полегшують вашу роботу
aaa_start.xhp
par_id3144436
help.text
<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> includes many sample documents and ready-to-use templates. You can access these by choosing <emph>File - New - Templates</emph>, or press Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+N. <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> містить багато зразків документів і готових до використання шаблонів. Знайти їх можна, вибравши <emph>Файл - Створити - Шаблони</emph> або натиснувши Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+N.
aaa_start.xhp
par_id3147291
help.text
When you open one of the templates, a new document is created based on this template. При відкритті одного з шаблонів на його основі створюється новий документ.
aaa_start.xhp
par_id0820200803563860
help.text
Click the <emph>Browse online templates</emph> button in the dialog to select and download more templates. Клацніть у діалоговому вікні на посиланні <emph>Огляд шаблонів у мережі</emph>, щоб вибрати й завантажити більше шаблонів.
aaa_start.xhp
par_id0820200803563974
help.text
You can also use the various wizards (under the <emph>File - Wizards</emph> menu) to create your own templates, which you can use as a basis for further documents. За допомогою різних помічників (в меню <emph>Файл - Помічники</emph>) ви можете створювати власні шаблони, які надалі використовуватимуться як основа для документів.
aaa_start.xhp
par_id3149177
help.text
<link href="text/shared/guide/main.xhp" name="Working with %PRODUCTNAME">Working with <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link> <link href="text/shared/guide/main.xhp" name="Робота з %PRODUCTNAME">Робота із <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link>
aaa_start.xhp
par_id401607339239056
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/template_styles.xhp" name="Working with Templates">Working with Templates</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3149095
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="Working with Text Documents">Working with Text Documents</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="Робота з текстовими документами">Робота з текстовими документами</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3152997
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="CALC"><link href="text/scalc/guide/main.xhp" name="Working with Spreadsheets">Working with Spreadsheets</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="CALC"><link href="text/scalc/guide/main.xhp" name="Робота з електронними таблицями">Робота з електронними таблицями</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3147243
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><link href="text/simpress/guide/main.xhp" name="Working with Presentations">Working with Presentations</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><link href="text/simpress/guide/main.xhp" name="Робота із презентаціями">Робота із презентаціями</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3154047
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Working with Drawings">Working with Drawings</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Робота із малюнками">Робота із малюнками</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3153824
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Working with Formulas">Working with Formulas</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Робота із формулами">Робота із формулами</link></caseinline></switchinline>
accessibility.xhp
tit
help.text
Accessibility in %PRODUCTNAME Спеціальні можливості у %PRODUCTNAME
accessibility.xhp
bm_id3150502
help.text
<bookmark_value>accessibility; %PRODUCTNAME features</bookmark_value> <bookmark_value>спеціальні можливості; функції %PRODUCTNAME </bookmark_value>
accessibility.xhp
hd_id3150502
help.text
<variable id="accessibility"><link name="Accessibility in %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">Accessibility in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link></variable> <variable id="accessibility"><link name="Спеціальні можливості в %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">Спеціальні можливості у <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link></variable>
accessibility.xhp
par_id3154894
help.text
The following accessibility features are part of <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>: До <item type="productname">%PRODUCTNAME </item> входять такі спеціальні можливості:
accessibility.xhp
par_id3153894
help.text
Support of <link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="external devices and applications">external devices and applications</link> Підтримка <link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="зовнішні пристрої й програми">зовнішніх пристроїв і програм</link>
accessibility.xhp
par_id3155552
help.text
Access to all functions by keyboard. The keys that replace the mouse actions are listed in the <link name="%PRODUCTNAME Help" href="text/shared/guide/keyboard.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Help</link> Доступ до всіх функцій за допомогою клавіатури. Клавіші, які замінюють дії мишкою, перелічені в <link name="Довідка %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/keyboard.xhp"> Довідці<item type="productname"> %PRODUCTNAME</item></link>
accessibility.xhp
par_id3149177
help.text
Improved readability of screen contents Покращення сприйняття інформації з екрана
accessibility.xhp
par_id3146957
help.text
Zooming of on-screen user interface for menus, icons, and documents Масштабування екранного інтерфейсу користувача для меню, піктограм і документів
accessibility.xhp
par_id3145071
help.text
The user interface is scalable through your <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX">Window Manager</caseinline><defaultinline>operating system</defaultinline></switchinline> settings. The default font size for dialogs is 12pt, corresponding to a scale of 100%. You can also change the font size for dialogs in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - View</emph>. The zoom factor of a document can be changed in <emph>View - Zoom</emph>, or by double-clicking the zoom factor displayed in the Status Bar. Масштаб інтерфейсу користувача можна змінювати за допомогою параметрів <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX">віконного менеджера</caseinline><defaultinline>операційної системи</defaultinline></switchinline>. Типовим для діалогових вікон задано розмір шрифту 12 пт, що відповідає масштабу 100%. Розмір шрифту для діалогових вікон також можна змінити в меню <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Параметри</emph></caseinline><defaultinline><emph>Засоби - Параметри</emph></defaultinline></switchinline><emph> - <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Перегляд</emph>. Масштаб документа можна змінити за допомогою пункту меню <emph>Перегляд - Масштаб</emph> або двічі клацнувши на коефіцієнті масштабування в рядку стану.
accessibility.xhp
par_id3152349
help.text
Please note that accessibility support relies on Java technology for communications with assistive technology tools. This means that the first program startup may take a few seconds longer, because the Java runtime environment has to be started as well. Зверніть увагу, що підтримка допоміжних можливостей спирається на технологію Java для зв'язку з допоміжними засобами. Це означає, що перший запуск програми може тривати на декілька секунд більше, оскільки також має запуститися віртуальна машина Java.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
aaa_start.xhp
par_id401607339239056
help.text
Source string description
tm4Rb
Source string location
aaa_start.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
uk/helpcontent2/source/text/shared/guide.po, string 10