Translation

template_manager.xhp par_id3155306 help.text
English RaUDu
Context English Norwegian Nynorsk Actions
template_manager.xhp
par_id04162017072349624
help.text
Choose menu <item type="menuitem">File - New – Templates.</item> Vel menyen <item type="menuitem">Fil → Ny(tt) → Malar</item>
template_manager.xhp
par_id041620170723496526
help.text
Choose menu <item type="menuitem">File – Template – Manage Templates.</item> Vel menyen <item type="menuitem">Fil → Malar → Ordna malane</item>
template_manager.xhp
par_id041620170723493622
help.text
Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem">+Shift+N </item>in any %PRODUCTNAME module. Trykk på <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">Cmd</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem"> + Shift + N </item>i kva %PRODUCTNAME-modul som helst.
template_manager.xhp
par_id041620170723497279
help.text
Press the <item type="menuitem">Templates </item>button in the Start Center. Trykk på knappen <item type="menuitem">Malar</item> i startsenteret.
template_manager.xhp
par_id041620170723509119
help.text
Select any template type from the <item type="menuitem">Templates </item>button of the Start Center. Vel ein maltype ved å trykkja på knappen <item type="menuitem">Malar</item> i startsenteret.
template_manager.xhp
par_id041620170723502887
help.text
Templates save editing time by starting new documents with pre-filled contents and formatting. The Template Manager allows you to access and organize templates in %PRODUCTNAME. Malane kan spare deg for mykje tid når du lagar nye dokument med ferdig utfylt innhald og formatering. Med malhandsamaren har du tilgang til malane og kan organisera dei i %PRODUCTNAME.
template_manager.xhp
par_id041620170753116381
help.text
%PRODUCTNAME comes with a set of built-in templates that can be used to create documents, presentations, spreadsheets or drawings. You may use templates available in the template manager, create your own templates or browse online for additional templates. %PRODUCTNAME.kjem med fleire innebygde malar (på engelsk) som kan brukast til å laga nye dokument, presentasjonar og teikningar. Du kan bruka dei malane som er tilgjengelege i malhandsamaren, laga nye malar og leita på nettet etter fleire malar.
template_manager.xhp
par_id041620170723521916
help.text
Make use of categories to organize your templates. Create new templates or download templates and organize in the Template Manager. Use templates to save time for repetitive documents. Organiser malane i kategoriar. Bruk malhandsamaren for å laga nye malar eller å lasta ned malar. Bruk av malar kan spara deg for mykje tid når du har fleire dokument med nokolunde same utforminga eller innhaldet.
template_manager.xhp
hd_id041620170723509935
help.text
Main Window – Template Choices Hovudvindauget – Val av malar
template_manager.xhp
par_id041620170723507192
help.text
Previews of available templates show up in the main window based on your search and filtering choices. Double-click on any template icon to open a new document with the contents and formatting of the template. Det vert vist bilete av dei malane som er funne i hovudvindauget ut frå korleis du søkte etter dei. Dobbeltklikk på ei av førehandsvisingane for å opna eit nytt dokument med innhaldet og formateringa frå malen.
template_manager.xhp
par_id921608024342429
help.text
Choose <emph>Thumbnail View</emph> or <emph>List View</emph>, at the bottom left, to change how the templates are displayed.
template_manager.xhp
par_id191608024074350
help.text
<image src="svx/res/galicon.png" id="img_id461608024074350" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id211608024074350">Thumbnail View Icon</alt></image> <image src="svx/res/galicon.png" id="img_id461608024074350" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id211608024074350">Ikon Miniatyrvising</alt></image>
template_manager.xhp
par_id301608024074351
help.text
Thumbnail View Miniatyrvising
template_manager.xhp
par_id61608024086461
help.text
<image src="svx/res/listview.png" id="img_id461608024086461" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id361608024086461">List View Icon</alt></image>
template_manager.xhp
par_id891608024086461
help.text
Listview Listevising
template_manager.xhp
par_id3155306
help.text
To show templates from another folder in the <emph>My Templates</emph> category, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences - </menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options - </menuitem></defaultinline></switchinline><link href="text/shared/optionen/01010300.xhp" name="$[officename] - Paths"><menuitem>$[officename] - Paths</menuitem></link>, select <emph>Templates</emph>, press <widget>Edit</widget>, then press <widget>Add</widget> to open the file dialog for selecting the folder to add. For å visa malar frå ei anna mappe i kategorien <emph>Mine malar</emph>, vel <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME → Preferansar → </menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Verktøy → Innstillingar → </menuitem></defaultinline></switchinline><link href="text/shared/optionen/01010300.xhp" name="$[officename] - Paths"><menuitem>$[officename] → Stiar</menuitem></link>, vel <emph>Malar</emph>, trykk <widget>Rediger</widget> og trykk så <widget>Legg til</widget> for å opna dialogvindauget for filer der du kan velja mappa som skal leggjast til.
template_manager.xhp
hd_id041620170723501731
help.text
Search Søk
template_manager.xhp
par_id041620170723505410
help.text
<ahelp hid=".">You may search for a template by entering text in the search box at the top left. The Main window shows the templates found.</ahelp> <ahelp hid=".">Du kan søkja etter ein mal ved å skriva inn ein tekst i innskrivingsboksen oppe til venstre. Eventuelle funn vert viste i hovudvindauget.</ahelp>
template_manager.xhp
hd_id041620170723509978
help.text
Filter Filter
template_manager.xhp
par_id041620170723507575
help.text
<ahelp hid=".">You may filter for: All Applications, Text Documents, Spreadsheets, Presentations or Drawings by choosing an option from the dropdown box at the top-center. The main window displays the filtered templates.</ahelp> <ahelp hid=".">I nedtrekkslista «Filter» kan du velja å sjå gjennom alle program, tekstdokument, rekneark, presentasjonar eller teikningar. Hovudvindauget vil visa dei filtrerte malane. </ahelp>
template_manager.xhp
hd_id041620170723509321
help.text
Categories Kategoriar
template_manager.xhp
par_id041620170723507710
help.text
<ahelp hid=".">Categories are folders where you place your templates.</ahelp> All templates are placed in a category, and can only be placed in one category. You may choose from the default categories: <menuitem>All Categories</menuitem>, <menuitem>My Templates</menuitem>, <menuitem>Business Correspondence</menuitem>, <menuitem>MediaWiki</menuitem>, <menuitem>Other Business Documents</menuitem>, <menuitem>Personal Correspondence and Documents</menuitem>, <menuitem>Presentations</menuitem> or <menuitem>Styles</menuitem>. You may also create new categories for your personal use. Press <widget>Manage</widget> at the top right corner of the Template Manager, then select <menuitem>New Category</menuitem> to create a new category.
template_manager.xhp
par_id341644402868376
help.text
It is possible to move user-defined templates and copy built-in templates to another category. Use the <menuitem>Move</menuitem> option, found by right-clicking an individual template.
template_manager.xhp
par_id041620170946429148
help.text
Categories inside a category are not allowed. Du kan ikkje ha ein kategori inne i ein annan kategori.
template_manager.xhp
hd_id041620170723509814
help.text
Manage
template_manager.xhp
par_id041620170723504497
help.text
<ahelp hid=".">Press <widget>Manage</widget> at the top right corner to open the Manage menu.</ahelp> The options are: <menuitem>New Category</menuitem>, <menuitem>Import</menuitem>, and <menuitem>Extensions</menuitem>. If a template is set as default, then the option <menuitem>Reset Default</menuitem> appears. If a user-defined category is selected, then <menuitem>Rename Category</menuitem> and <menuitem>Delete Category</menuitem> also appear.
template_manager.xhp
hd_id231644401056685
help.text
New Category
template_manager.xhp
par_id561644401085685
help.text
If you want to create a new category to place a template, then select this option.
template_manager.xhp
par_id91644402533961
help.text
<image src="cmd/sc_add.png" id="img_id821644402533961" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id521644402533961">New Category Icon</alt></image>
template_manager.xhp
par_id21644402533961
help.text
New Category
template_manager.xhp
hd_id371642944398730
help.text
Reset Default
User avatar Kolbjoern

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing space XML syntax 12 months ago

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice Help - master / text/shared/guideNorwegian Nynorsk

12 months ago
User avatar Kolbjoern

Suggestion added

LibreOffice Help - master / text/shared/guideNorwegian Nynorsk

12 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Norwegian Nynorsk
Add Legg til LibreOffice UI - master

String information

Context
template_manager.xhp
par_id3155306
help.text
Source string description
RaUDu
Source string location
template_manager.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/shared/guide.po, string 2919