Translation

aaa_start.xhp par_id3144436 help.text
English JuNfE
Context English Lithuanian Actions
aaa_start.xhp
tit
help.text
First Steps Pirmieji žingsniai
aaa_start.xhp
bm_id3156324
help.text
<bookmark_value>samples and templates</bookmark_value><bookmark_value>templates; new documents from templates</bookmark_value><bookmark_value>business cards; using templates</bookmark_value> <bookmark_value>pavyzdžiai ir šablonai</bookmark_value><bookmark_value>šablonai; nauji dokumentai iš šablonų</bookmark_value><bookmark_value>vizitinės kortelės; šablonų naudojimas</bookmark_value>
aaa_start.xhp
hd_id3156324
help.text
<variable id="aaa_start"><link href="text/shared/guide/aaa_start.xhp" name="First Steps">First Steps</link></variable> <variable id="aaa_start"><link href="text/shared/guide/aaa_start.xhp" name="Pirmieji žingsniai">Pirmieji žingsniai</link></variable>
aaa_start.xhp
hd_id3156211
help.text
How to simplify your work using samples and templates Kaip supaprastinti darbą naudojantis pavyzdžiais ir šablonais
aaa_start.xhp
par_id3144436
help.text
<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> includes many sample documents and ready-to-use templates. You can access these by choosing <emph>File - New - Templates</emph>, or press Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+N. „<item type="productname">%PRODUCTNAME</item>“ programoje yra pavyzdinių dokumentų ir naudojimui paruoštų šablonų. Juos peržiūrėti galima pasirinkus komandą <emph>Failas → Naujas → Šablonai</emph> arba paspaudus klavišų kombinaciją <emph>Lyg2+</emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>Command</emph></caseinline><defaultinline><emph>Vald</emph></defaultinline></switchinline><emph>+N</emph>.
aaa_start.xhp
par_id3147291
help.text
When you open one of the templates, a new document is created based on this template. Jei atversite vieną iš šablonų, iš jo bus sukurtas naujas dokumentas.
aaa_start.xhp
par_id0820200803563860
help.text
Click the <emph>Browse online templates</emph> button in the dialog to select and download more templates. Jei norite atsisiųsti daugiau šablonų, spustelėkite mygtuką <emph>Ieškoti šablonų internete</emph>.
aaa_start.xhp
par_id0820200803563974
help.text
You can also use the various wizards (under the <emph>File - Wizards</emph> menu) to create your own templates, which you can use as a basis for further documents. Šablonus sukurti galima ir įvairiais vedikliais, paleidžiamais iš meniu <emph>Failas → Vedikliai</emph>. Sukurtus šablonus bus galima naudoti naujiems dokumentams kurti.
aaa_start.xhp
par_id3149177
help.text
<link href="text/shared/guide/main.xhp" name="Working with %PRODUCTNAME">Working with <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link> <link href="text/shared/guide/main.xhp" name="Darbas su „%PRODUCTNAME“ programų paketu">Darbas su „<item type="productname">%PRODUCTNAME</item>“ programų paketu</link>
aaa_start.xhp
par_id401607339239056
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/template_styles.xhp" name="Working with Templates">Working with Templates</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/template_styles.xhp" name="Working with Templates">Darbas su šablonais</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3149095
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="Working with Text Documents">Working with Text Documents</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="Darbas su teksto dokumentais">Darbas su teksto dokumentais</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3152997
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="CALC"><link href="text/scalc/guide/main.xhp" name="Working with Spreadsheets">Working with Spreadsheets</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="CALC"><link href="text/scalc/guide/main.xhp" name="Darbas su skaičiuoklės dokumentais">Darbas su skaičiuoklės dokumentais</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3147243
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><link href="text/simpress/guide/main.xhp" name="Working with Presentations">Working with Presentations</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><link href="text/simpress/guide/main.xhp" name="Darbas su pateiktimis">Darbas su pateiktimis</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3154047
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Working with Drawings">Working with Drawings</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Darbas su grafikos dokumentais">Darbas su grafikos dokumentais</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3153824
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Working with Formulas">Working with Formulas</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Darbas su formulių dokumentais">Darbas su formulių dokumentais</link></caseinline></switchinline>
accessibility.xhp
tit
help.text
Accessibility in %PRODUCTNAME „%PRODUCTNAME“ pritaikymas neįgaliesiems
accessibility.xhp
bm_id3150502
help.text
<bookmark_value>accessibility; %PRODUCTNAME features</bookmark_value> <bookmark_value>pritaikymas neįgaliesiems; „%PRODUCTNAME“ funkcijos</bookmark_value>
accessibility.xhp
hd_id3150502
help.text
<variable id="accessibility"><link name="Accessibility in %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">Accessibility in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link></variable> <variable id="accessibility"><link name="Accessibility in %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">„<item type="productname">%PRODUCTNAME</item>“ pritaikymas neįgaliesiems</link></variable>
accessibility.xhp
par_id3154894
help.text
The following accessibility features are part of <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>: „<item type="productname">%PRODUCTNAME</item>“ programoje yra įdiegtos šios pritaikymo neįgaliesiems priemonės:
accessibility.xhp
par_id3153894
help.text
Support of <link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="external devices and applications">external devices and applications</link> Suderinamumas su <link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="external devices and applications">išoriniais įrenginiais ir programomis</link>

Loading…

User avatar modestas

Translation changed

LibreOffice Help - master / text/shared/guideLithuanian

a year ago
User avatar serval2412

Translation changed

LibreOffice Help - master / text/shared/guideLithuanian

a year ago
User avatar modestas

New translation

LibreOffice Help - master / text/shared/guideLithuanian

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
aaa_start.xhp
par_id3144436
help.text
Source string description
JuNfE
Source string location
aaa_start.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
lt/helpcontent2/source/text/shared/guide.po, string 5