Translation

active_help_on_off.xhp bm_id3156414 help.text
English 2AGQZ
Context English Hungarian Actions
aaa_start.xhp
par_id3153824
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Working with Formulas">Working with Formulas</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Munka a képletekkel">Munka a képletekkel</link></caseinline></switchinline>
accessibility.xhp
tit
help.text
Accessibility in %PRODUCTNAME Kisegítő lehetőségek a %PRODUCTNAME alkalmazásban
accessibility.xhp
bm_id3150502
help.text
<bookmark_value>accessibility; %PRODUCTNAME features</bookmark_value> <bookmark_value>kisegítő lehetőségek; %PRODUCTNAME jellemzői</bookmark_value>
accessibility.xhp
hd_id3150502
help.text
<variable id="accessibility"><link name="Accessibility in %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">Accessibility in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link></variable> <variable id="accessibility"><link name="Kisegítő lehetőségek a %PRODUCTNAME-ban" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">Kisegítő lehetőségek a <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>-ban</link></variable>
accessibility.xhp
par_id3154894
help.text
The following accessibility features are part of <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>: Az alábbi kisegítő lehetőségek a <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> részei:
accessibility.xhp
par_id3153894
help.text
Support of <link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="external devices and applications">external devices and applications</link> <link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="külső eszközök és alkalmazások">Külső eszközök és alkalmazások</link> támogatása
accessibility.xhp
par_id3155552
help.text
Access to all functions by keyboard. The keys that replace the mouse actions are listed in the <link name="%PRODUCTNAME Help" href="text/shared/guide/keyboard.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Help</link> Az összes funkció elérése billentyűzettel. Az egérműveleteket helyettesítő billentyűk a <link name="%PRODUCTNAME Súgó" href="text/shared/guide/keyboard.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Súgóban</link> vannak felsorolva.
accessibility.xhp
par_id3149177
help.text
Improved readability of screen contents A képernyőtartalom jobb olvashatósága
accessibility.xhp
par_id3146957
help.text
Zooming of on-screen user interface for menus, icons, and documents A képernyőn megjelenített felhasználói felület menüinek, ikonjainak és dokumentumainak nagyítása
accessibility.xhp
par_id3145071
help.text
The user interface is scalable through your <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX">Window Manager</caseinline><defaultinline>operating system</defaultinline></switchinline> settings. The default font size for dialogs is 12pt, corresponding to a scale of 100%. You can also change the font size for dialogs in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - View</emph>. The zoom factor of a document can be changed in <emph>View - Zoom</emph>, or by double-clicking the zoom factor displayed in the Status Bar. A felhasználói felület az <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX">ablakkezelő</caseinline><defaultinline>operációs rendszer</defaultinline></switchinline> beállításain keresztül méretezhető. A párbeszédablakok alapértelmezett betűmérete 12 pont, a 100 százalékos méretezésnek megfelelően. A párbeszédablakok betűméretét <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>a %PRODUCTNAME - Beállítások</emph></caseinline><defaultinline><emph>az Eszközök - Beállítások</emph></defaultinline></switchinline><emph> - <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Nézet</emph> panelen is megváltoztathatja. A dokumentum nagyítási tényezője megváltoztatható a <emph>Nézet - Nagyítás</emph> menüparancsban, vagy dupla kattintással az Állapotsoron megjelenített nagyítási tényezőre.
accessibility.xhp
par_id3152349
help.text
Please note that accessibility support relies on Java technology for communications with assistive technology tools. This means that the first program startup may take a few seconds longer, because the Java runtime environment has to be started as well. A kisegítő lehetőségek támogatása a Java kisegítő technológiai eszközökkel való kommunikációt biztosító technológiáján alapul. Ez azt jelenti, hogy a program első indítása néhány másodperccel tovább tarthat, mert a Java futtatási környezetet is el kell indítani.
accessibility.xhp
par_id3149578
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link name="%PRODUCTNAME - View" href="text/shared/optionen/01010800.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - View</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Beállítások</caseinline><defaultinline>Eszközök - Beállítások</defaultinline></switchinline> - <link name="%PRODUCTNAME - Nézet" href="text/shared/optionen/01010800.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Nézet</link>
accessibility.xhp
par_id3150084
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link name="%PRODUCTNAME - Application Colors" href="text/shared/optionen/01012000.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Application Colors</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Beállítások</caseinline><defaultinline>Eszközök - Beállítások</defaultinline></switchinline> <link name="%PRODUCTNAME - Színek" href="text/shared/optionen/01012000.xhp">- <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Színek</link>
accessibility.xhp
par_id3150771
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link name="%PRODUCTNAME - Accessibility" href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Accessibility</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Beállítások</caseinline><defaultinline>Eszközök - Beállítások</defaultinline></switchinline> - <link name="%PRODUCTNAME - Kisegítő lehetőségek" href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Kisegítő lehetőségek</link>
active_help_on_off.xhp
tit
help.text
Turning Extended Tips On and Off Részletes tippek be- és kikapcsolása
active_help_on_off.xhp
bm_id3156414
help.text
<bookmark_value>Help; extended tips on/off</bookmark_value><bookmark_value>extended tips in Help</bookmark_value><bookmark_value>tips;extended tips in Help</bookmark_value><bookmark_value>tooltips;extended tips</bookmark_value><bookmark_value>activating;extended help tips</bookmark_value> <bookmark_value>Súgó; részletes tippek be/ki</bookmark_value><bookmark_value>részletes tippek a Súgóban</bookmark_value><bookmark_value>tippek; részletes tippek a Súgóban</bookmark_value><bookmark_value>bekapcsolás;részletes tippek</bookmark_value>
active_help_on_off.xhp
hd_id3156414
help.text
<variable id="active_help_on_off"><link href="text/shared/guide/active_help_on_off.xhp" name="Turning Extended Tips On and Off">Turning Extended Tips On and Off</link></variable> <variable id="active_help_on_off"><link href="text/shared/guide/active_help_on_off.xhp" name="Részletes tippek be- és kikapcsolása">Részletes tippek be- és kikapcsolása</link></variable>
active_help_on_off.xhp
par_id3157958
help.text
<emph>Extended tips</emph> provide a brief description of the function of a particular icon, text box or menu command when you rest your cursor on that item. A <emph>Részletes tippek</emph> az adott ikon, szövegmező vagy menüparancs funkciójának rövid leírását adják a kurzor elemen való pihentetésekor.
active_help_on_off.xhp
hd_id3155339
help.text
To turn Extended Tips on and off: Részletes tippek be- és kikapcsolásához:
active_help_on_off.xhp
par_id3154823
help.text
Choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - General</emph>, and check <emph>Extended tips</emph>. Lépjen <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>a %PRODUCTNAME - Beállítások</emph></caseinline><defaultinline><emph>az Eszközök - Beállítások</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - Általános</emph> panelre, és jelölje be a <emph>Részletes tippek</emph> négyzetet.
active_help_on_off.xhp
par_id3149398
help.text
A check mark indicates that the extended tips are activated. A pipa jelöli azt, hogy a részletes tippek be vannak kapcsolva.
active_help_on_off.xhp
hd_id3149811
help.text
To turn Extended Tips on temporarily: A részletes tippek ideiglenes bekapcsolása:
active_help_on_off.xhp
par_id3153541
help.text
Press the shortcut keys Shift+F1 to activate extended tips once. Nyomja meg a Shift+F1 billentyűkombinációt a részletes tippek egyszeri bekapcsolásához.
active_help_on_off.xhp
par_id3153825
help.text
A question mark appears beside the mouse pointer. You can move this <emph>Help Mouse Pointer</emph> over all controls, icons and menu commands to obtain a description of the command. The <emph>Help Mouse Pointer</emph> is disabled the next time you click the mouse. Egy kérdőjel jelenik meg az egérmutató mellett. Ezt a <emph>Súgó egérmutatót</emph> ráviheti az összes vezérlőelemre, ikonra és menüparancsra a parancs leírásának megjelenítése érdekében. A <emph>Súgó egérmutató</emph> a következő egérkattintáskor kikapcsolódik.
activex.xhp
tit
help.text
ActiveX Control to Display Documents in Internet Explorer ActiveX-vezérlő a dokumentumok Internet Explorerben történő megjelenítéséhez
activex.xhp
bm_id3143267
help.text
<bookmark_value>ActiveX control</bookmark_value><bookmark_value>installing;ActiveX control</bookmark_value><bookmark_value>Internet; Internet Explorer for displaying $[officename] documents</bookmark_value><bookmark_value>$[officename] documents;viewing and editing in Internet Explorer</bookmark_value><bookmark_value>viewing;%PRODUCTNAME documents in Internet Explorer</bookmark_value><bookmark_value>editing;%PRODUCTNAME documents in Internet Explorer</bookmark_value> <bookmark_value>ActiveX-vezérlő</bookmark_value><bookmark_value>telepítés;ActiveX-vezérlő</bookmark_value><bookmark_value>internet; Internet Explorer a $[officename]-dokumentumok megjelenítésére</bookmark_value><bookmark_value>$[officename]-dokumentumok;megjelenítés és szerkesztés Internet Explorerben</bookmark_value><bookmark_value>megtekintés;%PRODUCTNAME-dokumentumok az Internet Explorerben</bookmark_value><bookmark_value>szerkesztés;%PRODUCTNAME-dokumentumok az Internet Explorerben</bookmark_value>
activex.xhp
hd_id3143267
help.text
<variable id="activex"><link href="text/shared/guide/activex.xhp" name="ActiveX Control to Display Documents in Internet Explorer">ActiveX Control to Display Documents in Internet Explorer</link></variable> <variable id="activex"><link href="text/shared/guide/activex.xhp" name="ActiveX-vezérlő a dokumentumok Internet Explorerben történő megjelenítéséhez">ActiveX-vezérlő a dokumentumok Internet Explorerben történő megjelenítéséhez</link></variable>
activex.xhp
par_id3166410
help.text
Under Windows only, you can view any $[officename] document in a window of the Microsoft Internet Explorer. Install the ActiveX control in the $[officename] Setup program. Kizárólag Windows alatt tetszőleges $[officename]-dokumentumot megjeleníthet a Microsoft Internet Explorer egy ablakában. Telepítse az ActiveX-vezérlőt a $[officename] telepítőprogramja segítségével.
activex.xhp
hd_id3156346
help.text
Installing the ActiveX control Az ActiveX-vezérlő telepítése
activex.xhp
par_id3153821
help.text
Close $[officename] and the Quickstarter. Zárja be a $[officename] programot és a gyorsindítót.
activex.xhp
par_id3150771
help.text
Click the Start button on the Windows taskbar. Choose <emph>Settings</emph>.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
active_help_on_off.xhp
bm_id3156414
help.text
Source string description
2AGQZ
Source string location
active_help_on_off.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/shared/guide.po, string 30