Translation

00000001.xhp hd_id0120200910361765 help.text
English nuEqp
Context English Turkish Actions
00000001.xhp
hd_id3146873
help.text
<variable id="00000001"><link href="text/shared/05/00000001.xhp" name="Getting Support">Getting Support</link></variable> <variable id="00000001"><link href="text/shared/05/00000001.xhp" name="Getting Support">Destek Almak</link></variable>
00000001.xhp
par_id3150667
help.text
You can find support on <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/feedback/">the %PRODUCTNAME website</link>. <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/feedback/">%PRODUCTNAME web sitesinden</link> destek alabilirsiniz.
00000001.xhp
par_id3154230
help.text
For a summary of the current support services refer to the <emph>Readme</emph> file in the %PRODUCTNAME folder. Mevcut destek hizmetlerinin bir özeti için %PRODUCTNAME dizinindeki <emph>Readme</emph> dosyasına bakın.
00000001.xhp
hd_id26327
help.text
Local language support pages Yerel dil destek sayfaları
00000001.xhp
par_id1318380
help.text
The %PRODUCTNAME localization projects offer support pages in various languages. Find an overview of the native language projects at the <link href="https://www.libreoffice.org/community/nlc/">%PRODUCTNAME website</link>. You can find English-language help and support on the <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/feedback">%PRODUCTNAME website</link> as well. %PRODUCTNAME yerelleştirme projeleri, çeşitli dillerde destek sayfaları sunar. <link href="https://www.libreoffice.org/community/nlc/">%PRODUCTNAME web sitesinde</link> ana dili projelerine genel bir bakış bulabilirsiniz. İngilizce yardım ve desteği <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/feedback">%PRODUCTNAME web sitesinde</link> de bulabilirsiniz.
00000001.xhp
hd_id2611386
help.text
Mailing lists Posta listeleri
00000001.xhp
par_id3166335
help.text
Ask about %PRODUCTNAME, find help by volunteers, and discuss topics on the public mailing lists. You can find many general and specialized mailing lists on the %PRODUCTNAME website at <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/">www.libreoffice.org</link>. %PRODUCTNAME hakkında soru sorun, gönüllülerden yardım alın ve genel posta listelerindeki konuları tartışın. <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/"> www.libreoffice.org </link> adresindeki %PRODUCTNAME web sitesinde birçok genel ve özel posta listesi bulabilirsiniz.
00000001.xhp
hd_id0915200811081722
help.text
Forum Forum
00000001.xhp
par_id0915200811081778
help.text
You can access web forums to ask and answer questions about %PRODUCTNAME. Choose <item type="menuitem">Help – Get Help Online</item> to access the forum in your language. %PRODUCTNAME hakkında soru sormak ve cevaplamak için web forumlarına erişebilirsiniz. Foruma kendi dilinizde erişmek için <item type="menuitem">Yardım - Çevrimiçi Yardım Al</item> menü ögesini seçin.
00000001.xhp
hd_id0804200803314150
help.text
Security Güvenlik
00000001.xhp
par_id0804200803314235
help.text
In case you are concerned about any security issue with using this software, you can contact the developers on the <link href="https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice">public mailing list</link>. If you want to discuss any issue with other users, send an email to the public mailing list <literal>users@global.libreoffice.org</literal>. Bu yazılımı kullanırken herhangi bir güvenlik sorunu yaşıyorsanız, geliştiricilerle <link href="https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice">genel posta listesi</link> üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Diğer kullanıcılarla herhangi bir sorunu tartışmak isterseniz, <literal>users@global.libreoffice.org</literal> genel posta listesine bir e-posta gönderin.
00000001.xhp
hd_id3168534
help.text
Downloads İndirme
00000001.xhp
par_id3028143
help.text
You can download the latest version of %PRODUCTNAME at <link href="https://www.libreoffice.org/download/">www.libreoffice.org/download/</link>. Son çıkan %PRODUCTNAME sürümünü <link href="https://www.libreoffice.org/download/">www.libreoffice.org/download/</link> adresinden indirebilirsiniz.
00000001.xhp
hd_id2602967
help.text
Documentation Belgeleme
00000001.xhp
par_id3497211
help.text
You can download documentation as PDF files, how-tos, and guides from the %PRODUCTNAME documentation website at <link href="https://documentation.libreoffice.org"><emph>documentation.libreoffice.org</emph></link>. You can also access the documentation website choosing the menu <item type="menuitem">Help – User Guides</item>. <link href="https://documentation.libreoffice.org"><emph>document.libreoffice.org</emph></link> adresindeki %PRODUCTNAME belgeleme web sitesinden belgeleri PDF dosyaları, nasıl yapılırlar ve kılavuzlar olarak indirebilirsiniz. <item type="menuitem">Yardım - Kullanıcı Rehberleri</item> menü ögesini seçerek belgeleme web sitesine de erişebilirsiniz.
00000001.xhp
hd_id0120200910361765
help.text
Participate and give back Katıl ve geri bildir
00000001.xhp
par_id0120200910361848
help.text
If you want to take an active role in the worldwide %PRODUCTNAME community, you are very welcome to give feedback, discuss features, propose enhancements, write your own article in an FAQ, how-to, manual, create a video tutorial, etc. Eğer Dünya çapındaki %PRODUCTNAME topluluğunda yer almak isterseniz, geri bildirim yapmak, özellikleri tartışmak, yenilikler önermek, SSS ile ilgili makalelerinizi yazmak, nasıl belgeleri, video rehberleri oluşturmak gibi konularda sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.
00000001.xhp
par_id0120200910361874
help.text
Visit the <link href="https://www.libreoffice.org/get-involved/"><emph>Get involved</emph></link> page on the website and follow the links for contributors. Web sitesindeki <link href="https://www.libreoffice.org/get-involved/"><emph>Dahil olun</emph></link> sayfasını ziyaret edin ve katkıda bulunanlar için bağlantıları takip edin.
00000002.xhp
tit
help.text
Icons in the Documentation Belgelendirme Simgeleri
00000002.xhp
hd_id3153116
help.text
<link href="text/shared/05/00000002.xhp" name="Icons in the Documentation">Icons in the Documentation</link> <link href="text/shared/05/00000002.xhp" name="Icons in the Documentation">Belgelendirme Simgeleri</link>
00000002.xhp
hd_id3154962
help.text
Icons in the Documentation Belgelendirme Simgeleri
00000002.xhp
par_id3146961
help.text
There are three icons used to call your attention to additional helpful information. Ek bilgilendirme yardımı vermek için ve dikkatinizi çekmek için üç simge vardır.
00000002.xhp
par_id3156152
help.text
The <emph>Important!</emph> icon points out important information regarding data and system security.
00000002.xhp
par_id3153897
help.text
The <emph>Note</emph> icon points out extra information: for example, alternative ways to reach a certain goal.
00000002.xhp
par_id3154216
help.text
The <emph>Tip</emph> icon points out tips for working with the program in a more efficient manner.
00000100.xhp
par_id3150699
help.text
The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system. Yardım, bir sistem üzerindeki programın öntanımlı özelliklerini temel almaktadır. Renklerin açıklamaları, fare hareketleri, veya yapılandırılabilir nesneler sizin programınızda veya sisteminizde farklı olabilir.
00000100.xhp
par_id3150618
help.text
The <emph>$[officename] Help system</emph> provides easy access to information and support. There are several ways to find what you are looking for in the <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="Help environment"><emph>Help environment</emph></link>: You can search for a specific keyword in the <link href="text/shared/05/00000130.xhp" name="Index"><emph>Index</emph></link>, carry out a full-text search under <link href="text/shared/05/00000140.xhp" name="Find"><emph>Find</emph></link>, or look through a hierarchical list of the <link href="text/shared/05/00000160.xhp" name="Topics"><emph>Topics</emph></link>.
00000110.xhp
tit
help.text
The %PRODUCTNAME Help Window %PRODUCTNAME Yardım Penceresi
00000110.xhp
hd_id3153884
help.text
<variable id="00000110"><link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="The %PRODUCTNAME Help Window">The <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Help Window</link></variable> <variable id="00000110"><link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="The %PRODUCTNAME Help Window"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Yardım Penceresi</link></variable>
00000110.xhp
par_id3156183
help.text
The Help system for all versions of the software is based on the same source files. Some of the functions described in Help may not be included in this particular distribution. Some features specific to a distribution may not be mentioned in this Help. Yazılımın bütün sürümleri için kullanılan yardım sistemi aynı kaynak dosyaları temel alır. Yardım'da bahsedilen bazı özellikler bu özel sürümde yer almayabilir. Dağıtıma özel bazı özellikler bu Yardım içeriğinde yer almayabilir.
00000110.xhp
par_id3147143
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Provides an overview of the Help system.</ahelp> The <emph>Help</emph> window shows the currently selected Help page.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000001.xhp
hd_id0120200910361765
help.text
Source string description
nuEqp
Source string location
00000001.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/shared/05.po, string 18