Translation

00000110.xhp par_id3156183 help.text
English 5jyC7
Context English Turkish Actions
00000001.xhp
par_id3497211
help.text
You can download documentation as PDF files, how-tos, and guides from the %PRODUCTNAME documentation website at <link href="https://documentation.libreoffice.org"><emph>documentation.libreoffice.org</emph></link>. You can also access the documentation website choosing the menu <item type="menuitem">Help – User Guides</item>. <link href="https://documentation.libreoffice.org"><emph>document.libreoffice.org</emph></link> adresindeki %PRODUCTNAME belgeleme web sitesinden belgeleri PDF dosyaları, nasıl yapılırlar ve kılavuzlar olarak indirebilirsiniz. <item type="menuitem">Yardım - Kullanıcı Rehberleri</item> menü ögesini seçerek belgeleme web sitesine de erişebilirsiniz.
00000001.xhp
hd_id0120200910361765
help.text
Participate and give back Katıl ve geri bildir
00000001.xhp
par_id0120200910361848
help.text
If you want to take an active role in the worldwide %PRODUCTNAME community, you are very welcome to give feedback, discuss features, propose enhancements, write your own article in an FAQ, how-to, manual, create a video tutorial, etc. Eğer Dünya çapındaki %PRODUCTNAME topluluğunda yer almak isterseniz, geri bildirim yapmak, özellikleri tartışmak, yenilikler önermek, SSS ile ilgili makalelerinizi yazmak, nasıl belgeleri, video rehberleri oluşturmak gibi konularda sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.
00000001.xhp
par_id0120200910361874
help.text
Visit the <link href="https://www.libreoffice.org/get-involved/"><emph>Get involved</emph></link> page on the website and follow the links for contributors. Web sitesindeki <link href="https://www.libreoffice.org/get-involved/"><emph>Dahil olun</emph></link> sayfasını ziyaret edin ve katkıda bulunanlar için bağlantıları takip edin.
00000002.xhp
tit
help.text
Icons in the Documentation Belgelendirme Simgeleri
00000002.xhp
hd_id3153116
help.text
<link href="text/shared/05/00000002.xhp" name="Icons in the Documentation">Icons in the Documentation</link> <link href="text/shared/05/00000002.xhp" name="Icons in the Documentation">Belgelendirme Simgeleri</link>
00000002.xhp
hd_id3154962
help.text
Icons in the Documentation Belgelendirme Simgeleri
00000002.xhp
par_id3146961
help.text
There are three icons used to call your attention to additional helpful information. Ek bilgilendirme yardımı vermek için ve dikkatinizi çekmek için üç simge vardır.
00000002.xhp
par_id3156152
help.text
The <emph>Important!</emph> icon points out important information regarding data and system security.
00000002.xhp
par_id3153897
help.text
The <emph>Note</emph> icon points out extra information: for example, alternative ways to reach a certain goal.
00000002.xhp
par_id3154216
help.text
The <emph>Tip</emph> icon points out tips for working with the program in a more efficient manner.
00000100.xhp
par_id3150699
help.text
The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system. Yardım, bir sistem üzerindeki programın öntanımlı özelliklerini temel almaktadır. Renklerin açıklamaları, fare hareketleri, veya yapılandırılabilir nesneler sizin programınızda veya sisteminizde farklı olabilir.
00000100.xhp
par_id3150618
help.text
The <emph>$[officename] Help system</emph> provides easy access to information and support. There are several ways to find what you are looking for in the <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="Help environment"><emph>Help environment</emph></link>: You can search for a specific keyword in the <link href="text/shared/05/00000130.xhp" name="Index"><emph>Index</emph></link>, carry out a full-text search under <link href="text/shared/05/00000140.xhp" name="Find"><emph>Find</emph></link>, or look through a hierarchical list of the <link href="text/shared/05/00000160.xhp" name="Topics"><emph>Topics</emph></link>.
00000110.xhp
tit
help.text
The %PRODUCTNAME Help Window %PRODUCTNAME Yardım Penceresi
00000110.xhp
hd_id3153884
help.text
<variable id="00000110"><link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="The %PRODUCTNAME Help Window">The <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Help Window</link></variable> <variable id="00000110"><link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="The %PRODUCTNAME Help Window"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Yardım Penceresi</link></variable>
00000110.xhp
par_id3156183
help.text
The Help system for all versions of the software is based on the same source files. Some of the functions described in Help may not be included in this particular distribution. Some features specific to a distribution may not be mentioned in this Help. Yazılımın bütün sürümleri için kullanılan yardım sistemi aynı kaynak dosyaları temel alır. Yardım'da bahsedilen bazı özellikler bu özel sürümde yer almayabilir. Dağıtıma özel bazı özellikler bu Yardım içeriğinde yer almayabilir.
00000110.xhp
par_id3147143
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Provides an overview of the Help system.</ahelp> The <emph>Help</emph> window shows the currently selected Help page.
00000110.xhp
par_id3159201
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Toolbar</emph> contains important functions for controlling the Help system</ahelp>:
00000110.xhp
par_id3153311
help.text
<image id="img_id3155892" src="sfx2/res/indexon_small.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3155892">Icon</alt></image> <image id="img_id3155892" src="sfx2/res/indexon_small.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3155892">Simge</alt></image>
00000110.xhp
par_id3147089
help.text
<ahelp hid=".">Hides and shows the navigation pane.</ahelp>
00000110.xhp
par_id3152781
help.text
<image id="img_id3149811" src="cmd/sc_navigateback.png" width="0.222in" height="0.222in"><alt id="alt_id3149811">Icon</alt></image> <image id="img_id3149811" src="cmd/sc_navigateback.png" width="0.222in" height="0.222in"><alt id="alt_id3149811">Simge</alt></image>
00000110.xhp
par_id3151111
help.text
<ahelp hid=".">Moves back to the previous page.</ahelp>
00000110.xhp
par_id3149415
help.text
<image id="img_id3159399" src="cmd/sc_navigateforward.png" width="0.222in" height="0.222in"><alt id="alt_id3159399">Icon</alt></image> <image id="img_id3159399" src="cmd/sc_navigateforward.png" width="0.222in" height="0.222in"><alt id="alt_id3159399">Simge</alt></image>
00000110.xhp
par_id3154514
help.text
<ahelp hid=".">Moves forward to the next page.</ahelp>
00000110.xhp
par_id3149580
help.text
<image id="img_id3148642" src="fpicker/res/fp011.png" width="0.222in" height="0.222in"><alt id="alt_id3148642">Icon</alt></image> <image id="img_id3148642" src="fpicker/res/fp011.png" width="0.222in" height="0.222in"><alt id="alt_id3148642">Simge</alt></image>
00000110.xhp
par_id3154285
help.text
<ahelp hid=".">Moves to the first page of the current Help topic.</ahelp>
00000110.xhp
par_id3149797
help.text
<image id="img_id3155434" src="cmd/sc_print.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3155434">Icon</alt></image> <image id="img_id3155434" src="cmd/sc_print.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3155434">Simge</alt></image>
00000110.xhp
par_id3148563
help.text
<ahelp hid=".">Prints the current page.</ahelp>
00000110.xhp
par_id3145068
help.text
<image id="img_id3149294" src="sfx2/res/favourite.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3149294">Icon</alt></image> <image id="img_id3149294" src="sfx2/res/favourite.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3149294">Simge</alt></image>
00000110.xhp
par_id3154939
help.text
<ahelp hid=".">Adds this page to your bookmarks.</ahelp>
00000110.xhp
par_idN108D9
help.text
<image id="img_id7358623" src="cmd/sc_recsearch.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id7358623">Search icon</alt></image> <image id="img_id7358623" src="cmd/sc_recsearch.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id7358623">Arama simgesi</alt></image>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/shared/05
The following string has different context, but the same source.
Empty LibreOffice Help - master/text/shared/05

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000110.xhp
par_id3156183
help.text
Source string description
5jyC7
Source string location
00000110.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/shared/05.po, string 32