Translation

00000001.xhp par_id3166335 help.text
English jLNYG
Context English Turkish Actions
00000001.xhp
tit
help.text
Getting Support Destek Alınması
00000001.xhp
bm_id3143272
help.text
<bookmark_value>support on the Web</bookmark_value><bookmark_value>getting support</bookmark_value><bookmark_value>forums and support</bookmark_value><bookmark_value>Web support</bookmark_value> <bookmark_value>Web'de destek</bookmark_value><bookmark_value>destek almak</bookmark_value><bookmark_value>forumlar ve destek</bookmark_value><bookmark_value>Web desteği</bookmark_value>
00000001.xhp
hd_id3146873
help.text
<variable id="00000001"><link href="text/shared/05/00000001.xhp" name="Getting Support">Getting Support</link></variable> <variable id="00000001"><link href="text/shared/05/00000001.xhp" name="Getting Support">Destek Almak</link></variable>
00000001.xhp
par_id3150667
help.text
You can find support on <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/feedback/">the %PRODUCTNAME website</link>. <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/feedback/">%PRODUCTNAME web sitesinden</link> destek alabilirsiniz.
00000001.xhp
par_id3154230
help.text
For a summary of the current support services refer to the <emph>Readme</emph> file in the %PRODUCTNAME folder. Mevcut destek hizmetlerinin bir özeti için %PRODUCTNAME dizinindeki <emph>Readme</emph> dosyasına bakın.
00000001.xhp
hd_id26327
help.text
Local language support pages Yerel dil destek sayfaları
00000001.xhp
par_id1318380
help.text
The %PRODUCTNAME localization projects offer support pages in various languages. Find an overview of the native language projects at the <link href="https://www.libreoffice.org/community/nlc/">%PRODUCTNAME website</link>. You can find English-language help and support on the <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/feedback">%PRODUCTNAME website</link> as well. %PRODUCTNAME yerelleştirme projeleri, çeşitli dillerde destek sayfaları sunar. <link href="https://www.libreoffice.org/community/nlc/">%PRODUCTNAME web sitesinde</link> ana dili projelerine genel bir bakış bulabilirsiniz. İngilizce yardım ve desteği <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/feedback">%PRODUCTNAME web sitesinde</link> de bulabilirsiniz.
00000001.xhp
hd_id2611386
help.text
Mailing lists Posta listeleri
00000001.xhp
par_id3166335
help.text
Ask about %PRODUCTNAME, find help by volunteers, and discuss topics on the public mailing lists. You can find many general and specialized mailing lists on the %PRODUCTNAME website at <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/">www.libreoffice.org</link>. %PRODUCTNAME hakkında soru sorun, gönüllülerden yardım alın ve genel posta listelerindeki konuları tartışın. <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/"> www.libreoffice.org </link> adresindeki %PRODUCTNAME web sitesinde birçok genel ve özel posta listesi bulabilirsiniz.
00000001.xhp
hd_id0915200811081722
help.text
Forum Forum
00000001.xhp
par_id0915200811081778
help.text
You can access web forums to ask and answer questions about %PRODUCTNAME. Choose <item type="menuitem">Help – Get Help Online</item> to access the forum in your language. %PRODUCTNAME hakkında soru sormak ve cevaplamak için web forumlarına erişebilirsiniz. Foruma kendi dilinizde erişmek için <item type="menuitem">Yardım - Çevrimiçi Yardım Al</item> menü ögesini seçin.
00000001.xhp
hd_id0804200803314150
help.text
Security Güvenlik
00000001.xhp
par_id0804200803314235
help.text
In case you are concerned about any security issue with using this software, you can contact the developers on the <link href="https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice">public mailing list</link>. If you want to discuss any issue with other users, send an email to the public mailing list <literal>users@global.libreoffice.org</literal>. Bu yazılımı kullanırken herhangi bir güvenlik sorunu yaşıyorsanız, geliştiricilerle <link href="https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice">genel posta listesi</link> üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Diğer kullanıcılarla herhangi bir sorunu tartışmak isterseniz, <literal>users@global.libreoffice.org</literal> genel posta listesine bir e-posta gönderin.
00000001.xhp
hd_id3168534
help.text
Downloads İndirme
00000001.xhp
par_id3028143
help.text
You can download the latest version of %PRODUCTNAME at <link href="https://www.libreoffice.org/download/">www.libreoffice.org/download/</link>. Son çıkan %PRODUCTNAME sürümünü <link href="https://www.libreoffice.org/download/">www.libreoffice.org/download/</link> adresinden indirebilirsiniz.
00000001.xhp
hd_id2602967
help.text
Documentation Belgeleme
00000001.xhp
par_id3497211
help.text
You can download documentation as PDF files, how-tos, and guides from the %PRODUCTNAME documentation website at <link href="https://documentation.libreoffice.org"><emph>documentation.libreoffice.org</emph></link>. You can also access the documentation website choosing the menu <item type="menuitem">Help – User Guides</item>. <link href="https://documentation.libreoffice.org"><emph>document.libreoffice.org</emph></link> adresindeki %PRODUCTNAME belgeleme web sitesinden belgeleri PDF dosyaları, nasıl yapılırlar ve kılavuzlar olarak indirebilirsiniz. <item type="menuitem">Yardım - Kullanıcı Rehberleri</item> menü ögesini seçerek belgeleme web sitesine de erişebilirsiniz.
00000001.xhp
hd_id0120200910361765
help.text
Participate and give back Katıl ve geri bildir
00000001.xhp
par_id0120200910361848
help.text
If you want to take an active role in the worldwide %PRODUCTNAME community, you are very welcome to give feedback, discuss features, propose enhancements, write your own article in an FAQ, how-to, manual, create a video tutorial, etc. Eğer Dünya çapındaki %PRODUCTNAME topluluğunda yer almak isterseniz, geri bildirim yapmak, özellikleri tartışmak, yenilikler önermek, SSS ile ilgili makalelerinizi yazmak, nasıl belgeleri, video rehberleri oluşturmak gibi konularda sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.
00000001.xhp
par_id0120200910361874
help.text
Visit the <link href="https://www.libreoffice.org/get-involved/"><emph>Get involved</emph></link> page on the website and follow the links for contributors. Web sitesindeki <link href="https://www.libreoffice.org/get-involved/"><emph>Dahil olun</emph></link> sayfasını ziyaret edin ve katkıda bulunanlar için bağlantıları takip edin.
00000002.xhp
tit
help.text
Icons in the Documentation Belgelendirme Simgeleri
00000002.xhp
hd_id3153116
help.text
<link href="text/shared/05/00000002.xhp" name="Icons in the Documentation">Icons in the Documentation</link> <link href="text/shared/05/00000002.xhp" name="Icons in the Documentation">Belgelendirme Simgeleri</link>
00000002.xhp
hd_id3154962
help.text
Icons in the Documentation Belgelendirme Simgeleri
00000002.xhp
par_id3146961
help.text
There are three icons used to call your attention to additional helpful information. Ek bilgilendirme yardımı vermek için ve dikkatinizi çekmek için üç simge vardır.

Loading…

User avatar ayhanyalcinsoy

Suggestion accepted

LibreOffice Help - master / text/shared/05Turkish

10 months ago
User avatar deleted-4695

Suggestion added

LibreOffice Help - master / text/shared/05Turkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
link bağlantı LibreOffice UI - master

String information

Context
00000001.xhp
par_id3166335
help.text
Source string description
jLNYG
Source string location
00000001.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/shared/05.po, string 9