Translation

01170000.xhp par_id3154836 help.text
English eFvnd
Context English Basque
01170000.xhp
par_id3149123
help.text
<ahelp hid=".uno:RadioButton">Creates an option button.</ahelp> Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (<link href="text/shared/02/01170101.xhp" name="Name"><emph>Name</emph></link> <emph>property</emph>). Normally, they are given a <link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="group box">group box</link>. <ahelp hid=".uno:RadioButton">Aukera-botoia sortzen du.</ahelp> Aukera-botoiaren bidez, erabiltzaileak hainbat aukeraren artean bat aukera dezake. Funtzionalitate bereko aukera-botoiei izen bera ematen zaie (<link href="text/shared/02/01170101.xhp" name="Name"><emph>Izena</emph></link><emph>propietatea</emph>). Normalean<link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="group box">talde-laukia </link> esleitzen zaie.
01170000.xhp
hd_id3156064
help.text
List Box Zerrenda-koadroa
01170000.xhp
par_id3154326
help.text
<image id="img_id3154135" src="cmd/lc_listbox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154135">Icon List Box</alt></image> <image id="img_id3154135" src="cmd/lc_listbox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154135">Zerrenda-koadroa ikonoa</alt></image>
01170000.xhp
par_id3166428
help.text
<ahelp hid=".uno:ListBox">Creates a list box.</ahelp> A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the <link href="text/shared/02/01170900.xhp" name="List Box Wizard"><emph>List Box Wizard</emph></link> will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box. <ahelp hid=".uno:ListBox">Zerrenda-koadro bat sortzen du.</ahelp> Erabiltzaileak zerrenda bateko sarrera bat hauta dezake zerrenda-koadro baten bidez. Inprimakia datu-base bati estekatua badago eta datu-basearekiko konexioa aktibo badago<link href="text/shared/02/01170900.xhp" name="List Box Wizard"><emph>Zerrenda-koadroen morroia</emph></link> automatikoki agertuko da, dokumentuan zerrenda-koadroa txertatu ondoren. Zerrenda-koadroa sortzen lagunduko dizu morroi honek.
01170000.xhp
hd_id3147171
help.text
Combo Box Konbinazio-koadroa
01170000.xhp
par_id3149981
help.text
<image id="img_id3148817" src="cmd/lc_combobox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3148817">Icon Combo Box</alt></image> <image id="img_id3148817" src="cmd/lc_combobox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3148817">Konbinazio-koadroa ikonoa</alt></image>
01170000.xhp
par_id3149407
help.text
<ahelp hid=".uno:ComboBox">Creates a combo box.</ahelp> A combo box is a single-line list box with a drop-down list from which users choose an option. You can assign the "read-only" property to the combo box so that users cannot enter other entries than those found in the list. If the form is bound to a database and the database connection is active, the <link href="text/shared/02/01170900.xhp" name="Combo Box Wizard"><emph>Combo Box Wizard</emph></link> will automatically appear after you insert the combo box in the document. <ahelp hid=".uno:ComboBox">Konbinazio-koadroa sortzen du.</ahelp> Goitik behera jaisten den zerrenda duen lerro bakarreko zerrenda-koadroa da konbinazio-koadroa, eta erabiltzaileak aukera bat hautatu behar du bertan. Erabiltzaileak beste sarrerarik ez sartzeko zerrendan, "irakurtzeko soilik" propietatea eslei dakioke konbinazio-koadroari. Inprimakia datu-base bati lotua badago eta datu-basearekiko konexioa aktibo badago <link href="text/shared/02/01170900.xhp" name="Combo Box Wizard"><emph>Konbinazio-koadroen morroia</emph></link> automatikoki agertuko da, dokumentuan konbinazio-koadroa sartu ondoren.
01170000.xhp
hd_id3148774
help.text
Push Button Sakatzeko botoia
01170000.xhp
par_id3145801
help.text
<image id="img_id3151073" src="cmd/sc_pushbutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3151073">Icon Push Button</alt></image> <image id="img_id3151073" src="cmd/sc_pushbutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3151073">Sakatzeko botoia ikonoa</alt></image>
01170000.xhp
par_id3147046
help.text
<ahelp hid=".uno:Pushbutton">Creates a push button.</ahelp> This function can be used to execute a command for a defined event, such as a mouse click. <ahelp hid=".uno:Pushbutton">Sakatzeko botoia sortzen du.</ahelp> Funtzio hau zehaztutako gertaera bati, adibidez sagu-klikari, dagokion komandoa exekutatzeko erabil daiteke.
01170000.xhp
par_id3154731
help.text
You can apply text and graphics to these buttons. Posible da testua eta grafikoak aplikatzea botoi hauei.
01170000.xhp
hd_id3153316
help.text
Image Button Irudi-botoia
01170000.xhp
par_id3159622
help.text
<image id="img_id3154378" src="cmd/lc_imagebutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154378">Icon image button</alt></image> <image id="img_id3154378" src="cmd/lc_imagebutton.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154378">Irudi-botoia ikonoa</alt></image>
01170000.xhp
par_id3148601
help.text
<ahelp hid=".uno:Imagebutton">Creates a button displayed as an image.</ahelp> Aside from the graphic representation, an image button has the same properties as a "normal" button. <ahelp hid=".uno:Imagebutton">Irudi gisa bistaratzen den botoia sortzen du.</ahelp> Irudikapen grafikoaz gain, botoi "normal"aren propietate berak izaten dituzte irudi-botoiek.
01170000.xhp
hd_id3151218
help.text
Formatted Field Eremu formatuduna
01170000.xhp
par_id3154836
help.text
<image id="img_id3143277" src="cmd/lc_formattedfield.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3143277">Icon Formatted Field</alt></image>
01170000.xhp
par_id3147547
help.text
<ahelp hid=".uno:FormattedField">Creates a formatted field.</ahelp> A formatted field is a text box in which you can define how the inputs and outputs are formatted, and which limiting values apply. <ahelp hid=".uno:FormattedField">Eremu formatuduna sortzen du.</ahelp> Eremu formatuduna da: sarrerak eta irteerak nola formateatuko diren eta zein balio murriztaile aplikatuko diren definitzeko aukera ematen duen testu-koadroa.
01170000.xhp
par_id3155346
help.text
A formatted field has <link href="text/shared/02/01170002.xhp" name="special control properties">special control properties</link> (choose <emph>Format - Control</emph>). <link href="text/shared/02/01170002.xhp" name="special control properties">Kontrol-propietate bereziak</link> izaten dituzte eremu formatudunek (hautatu <emph>Formatua - Kontrola</emph>).
01170000.xhp
hd_id3156040
help.text
Date Field Data-eremua
01170000.xhp
par_id3149423
help.text
<image id="img_id3150096" src="cmd/lc_datefield.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3150096">Icon Date Field</alt></image>
01170000.xhp
par_id3151312
help.text
<ahelp hid=".uno:DateField">Creates a date field.</ahelp> If the form is linked to a database, the date values can be adopted from the database. <ahelp hid=".uno:DateField">Data-eremua sortzen du.</ahelp> Inprimakia datu-base bati estekatua badago, datu-basetik har daitezke data-balioak.
01170000.xhp
par_id3151302
help.text
If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a <emph>Table Control</emph> field. "Goitibehera" propietatea esleitzen badiozu data-eremuari, erabiltzaileak egutegi bat ireki ahal izango du, data-eremuan data bat hautatzeko. <emph>Taula-kontrola</emph> eremuaren barneko data-eremuetan ere aplikatzen da hori.
01170000.xhp
par_id3154395
help.text
Date fields can be easily edited by the user with the up arrow and down arrow keys. Depending on the cursor position, the day, month, or the year is can be increased or decreased using the arrow keys. Data-eremuak oso erraz edita daitezke ↑ eta ↓ teklen bidez. Kurtsorearen kokalekuaren arabera, eguna, hilabetea edo urtea aurreratu edo atzera daitezke ↑,↓,←,→ teklak erabiliz.
01170000.xhp
par_id3153112
help.text
<link href="text/shared/02/01170003.xhp" name="Specific Remarks on Date Fields">Specific Remarks on Date Fields</link>. <link href="text/shared/02/01170003.xhp" name="Specific Remarks on Date Fields">Data-eremuen berariazko oharrak</link>.
01170000.xhp
hd_id3154652
help.text
Numerical Field Zenbakizko eremua
01170000.xhp
par_id3149396
help.text
<image id="img_id3153012" src="cmd/lc_insertnumericfield.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153012">Icon Numerical Field</alt></image>
01170000.xhp
par_id3145601
help.text
<ahelp hid=".uno:NumericField">Creates a numerical field.</ahelp> If the form is linked to a database, the numerical values in the form can be adopted from the database. <ahelp hid=".uno:NumericField">Zenbakizko eremua sortzen du.</ahelp> Inprimakia datu-base bati estekatua badago, datu-basetik har daitezke inprimakirako zenbakizko balioak.
01170000.xhp
hd_id3145147
help.text
Group Box Talde-markoa
01170000.xhp
par_id3159334
help.text
<image id="img_id3153790" src="cmd/lc_groupbox.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153790">Icon Group Box</alt></image>
01170000.xhp
par_id3154572
help.text
<ahelp hid=".uno:GroupBox">Creates a frame to visually group several controls.</ahelp> <emph>Group boxes</emph> allow you to group option buttons in a frame. <ahelp hid=".uno:GroupBox">Kontrol anitz elkartuta ikusteko markoa sortzen du.</ahelp> <emph>Talde-markoa</emph> aukeraren bidez, aukera-botoiak marko batean elkar daitezke.
01170000.xhp
par_id3148394
help.text
If you insert a group frame into the document, the <link href="text/shared/autopi/01120000.xhp" name="Group Element Wizard"><emph>Group Element Wizard</emph></link> starts, which allows you to easily create an option group. Dokumentuan talde-marko bat txertatzen baduzu, <link href="text/shared/autopi/01120000.xhp" name="Group Element Wizard"><emph>Taldeko elementuen morroia</emph></link> abiaraziko da eta oso erraz sortu ahal izango dituzu aukera taldeak.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/shared/02Basque

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01170000.xhp
par_id3154836
help.text
Source string description
eFvnd
Source string location
01170000.xhp
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/shared/02.po, string 127