Translation

01170700.xhp par_id3147571 help.text
English yEZEy
Context English Basque
01170600.xhp
par_id3159147
help.text
You can copy controls in the document through the clipboard (shortcut keys <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+C for copying and <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V for inserting). You can copy hidden controls in the <emph>Form Navigator</emph> by using drag-and-drop while keeping the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key pressed. Kontrolak arbelaren bidez kopiatu daitezke dokumentuan (<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌘</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+C laster-tekla kopiatzeko eta <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌘</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V txertatzeko). <emph>Inprimaki-nabigatzailean</emph> ezkutuan dauden kontrolak ere kopiatu daitzke, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌘</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> teklari sakatuta eusten zaion bitartean arrastatu eta jareginez.
01170600.xhp
par_id3145068
help.text
Drag and drop to copy controls within the same document or between documents. Open another form document and drag the hidden control from the <emph>Form Navigator</emph> into the <emph>Form Navigator</emph> of the target document. Click a visible control directly in the document, rest the mouse for a moment so that a copy of the control is added to the drag-and-drop clipboard, then drag the copy into the other document. If you want a copy in the same document, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> while dragging. Arrastatu eta jaregin, kontrolak dokumentu berean edo dokumentu artean kopiatzeko. Ireki beste inprimaki-dokumentu bat eta arrastatu dokumentuaren <emph>inprimaki-nabigatzailean</emph> ezkutatuta dagoen kontrola helburuko dokumentuko <emph>inprimaki-nabigatzailera</emph>. Kontrol ikusgaietan, egin klik zuzenean kontrolean, pausatu sagua momentu batez kontrolaren kopia bat arrastatu eta jaregiteko arbelera gehi dadin, eta ondoren jaregin kopia beste dokumentuan. Kopia dokumentu berean nahi baduzu, sakatu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌘</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> arrastatzen duzun bitartean.
01170600.xhp
hd_id3152812
help.text
Delete Ezabatu
01170600.xhp
par_id3154938
help.text
<ahelp hid="SID_FM_DELETE">Deletes the selected entry.</ahelp> This allows you to delete individual form components as well as whole forms with one mouse click. <ahelp hid="SID_FM_DELETE">Hautatutako sarrera ezabatzen du.</ahelp> Klik bakarrarekin inprimakiaren osagai indibidualak nahiz inprimaki osoak ezabatzeko aukera emango dizu.
01170600.xhp
hd_id3153799
help.text
Tab order Aktibazio-ordena
01170600.xhp
par_id3156282
help.text
When a form is selected, it opens the <link href="text/shared/02/01170300.xhp" name="Tab Order"><emph>Tab Order</emph></link> dialog, where the indices for focusing the control elements on the Tab key are defined. Inprimaki bat hautatuta dagoenean <link href="text/shared/02/01170300.xhp" name="Tab Order"><emph>Aktibazio-ordena</emph></link>ren elkarrizketa-koadroa irekitzen da. Tab teklarekin kontrol-eremuak enfokatzeko indizeak definitzen dira koadro horretan.
01170600.xhp
hd_id3150869
help.text
Rename Aldatu izena
01170600.xhp
par_id3145607
help.text
<ahelp hid="SID_FM_RENAME_OBJECT">Renames the selected object.</ahelp> <ahelp hid="SID_FM_RENAME_OBJECT">Hautatutako objektuari izena aldatu.</ahelp>
01170600.xhp
hd_id3153194
help.text
Properties Propietateak
01170600.xhp
par_id3149766
help.text
<ahelp hid=".uno:ShowPropertyBrowser">Starts the <emph>Properties</emph> dialog for the selected entry.</ahelp> If a form is selected, the <link href="text/shared/02/01170200.xhp" name="Form Properties">Form Properties</link> dialog opens. If a control is selected, the <link href="text/shared/02/01170100.xhp" name="Control Properties">Control Properties</link> dialog opens. <ahelp hid=".uno:ShowPropertyBrowser">Hautatutako sarrerarako <emph>Propietateak</emph> elkarrizketa-koadroa hasten da.</ahelp> Inprimaki bat hautatzen bada, <link href="text/shared/02/01170200.xhp" name="Form Properties">Inprimaki-propietateak</link> elkarrizketa-koadroa irekiko da. Kontrol bat hautatzen bada, <link href="text/shared/02/01170100.xhp" name="Control Properties">Kontrol-propietateak</link> elkarrizketa-koadroa irekiko da.
01170700.xhp
tit
help.text
HTML Filters and Forms HTML iragazkiak eta inprimakiak
01170700.xhp
bm_id3163829
help.text
<bookmark_value>forms; HTML filters</bookmark_value> <bookmark_value>inprimakiak; HTML iragazkiak</bookmark_value>
01170700.xhp
hd_id3163829
help.text
HTML Filters and Forms HTML iragazkiak eta inprimakiak
01170700.xhp
par_id3147285
help.text
You can use all control elements and form events in HTML documents. There have been numerous events to date (for example, focus events), which have not been changed. They will continue to be imported and exported as ONFOCUS, ONBLUR, and so on for JavaScript and as SDONFOCUS, SDONBLUR, and so on for $[officename] Basic. Kontrol-elementu eta inprimaki-gertaera guztiak erabil ditzakezu HTML dokumentuetan. Orain arteko gertaera askotan ez da ezer aldatu (adib. foku-gertaeretan). ONFOCUS, ONBLUR, etab. gisa inportatzen eta esportatzen jarraitzen dute JavaScript-entzat eta SDONFOCUS, SDONBLUR, etab. gisa $[officename] Basic-entzat.
01170700.xhp
par_id3150616
help.text
Generic names that consist of the Listener interface and the method name of the event are used for all other events: An event registered as XListener::method is exported as Gainerako gertaera guztientzat, Listener interfazeaz eta gertaeraren metodo-izenaz osatutako izen generikoak erabiltzen dira: XListener::method gisa erregistratutako gertaera bat honela esportatzen da:
01170700.xhp
par_id3147571
help.text
SDEvent-XListener-method = "/* event-code */" SDEvent-XListener-method = "/* event-code */"
01170700.xhp
par_id3152425
help.text
Note that the XListener- and method components of this option are case sensitive. Kontuan izan aukera honen XListener- eta metodo-osagaiek maiuskulak eta minuskulak bereizten dituztela.
01170700.xhp
par_id3153683
help.text
Event handling of controls is performed using the $[officename] API. If you assign an event to a control, an object registers itself internally as a "Listener" for a specific control event. To do this, the object must use a specific interface, for example the XFocusListener Interface, so that it can react to focus events. When the event occurs, the control then invokes a special method of the Listener interface when the control receives the focus. The internally registered object then invokes the JavaScript or $[officename] Basic code, which was assigned to the event. Kontrolak ere $[officename] API erabiliz maneiatzen dira. Kontrol bati gertaera bat esleitzen badiozu, barne-funtzionamenduan objektu batek bere burua erregistratuko du kontrol-gertaera jakin baten "Listener" gisa. Hori egin ahal izateko, objektuak interfaze jakin bat erabili behar du, adibidez XFocusListener Interfazea, foku-gertaeren aurrean erreakzionatzeko gaitasuna izan dezan. Gertaera hori gertatzen denean, kontrolak Listener interfazearen metodo berezi bati dei egiten dio kontrolak fokua hartzen duenean. Orduan, gertaerari esleitutako JavaScript edo $[officename] Basic kodeari dei egiten dio barne-funtzionamenduan erregistratutako objektuak.
01170700.xhp
par_id3156410
help.text
The HTML filter now uses precisely these listener interfaces and method names so that it can import and export events as desired. You can register a focus event through HTML iragazkiak orain listener interfazea eta metodo-izen hauek erabiltzen ditu, gertaerak nahi bezala inportatu eta esportatu ahal izateko. Foku-gertaera bat erregistra daiteke
01170700.xhp
par_id3150506
help.text
<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */" <INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */"ren bidez
01170700.xhp
par_id3154289
help.text
rather than through the honen bidez baino
01170700.xhp
par_id3155391
help.text
<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */" <INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */"
01170700.xhp
par_id3152996
help.text
register. Events can therefore be registered as desired, including those not offered in the list boxes. To define the script language of events, you can write the following line in the document header: erregistroa. Gertaerak nahi bezala erregistra daitezke beraz, baita zerrenda-koadroetan eskaintzen ez direnak ere. Gertaeren script hizkuntza definitzeko, ondorengo lerroa idatz dezakezu dokumentuaren goiburukoan:
01170700.xhp
par_id3150443
help.text
<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="..."> <META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">
01170700.xhp
par_id3166410
help.text
As CONTENT you can, for example, use "text/x-StarBasic" for $[officename] Basic or a "text/JavaScript" for JavaScript. If no entry is made, JavaScript is assumed. Adibidez, EDUKI gisa "text/x-StarBasic" erabil dezakezu $[officename] Basic-entzat edo "text/JavaScript" JavaScript-entzat. Sarrerarik ez bada egiten, JavaScript hartuko da.
01170700.xhp
par_id3146797
help.text
During exporting, the default script language will be defined based on the first module found in macro management. For events, only one language can be used per document. Esportatzean, script hizkuntza lehenetsia definituko da makro-kudeaketan aurkitutako lehen modulua oinarri hartuta. Gertaerentzat lengoaia bakarra erabil daiteke dokumentuko.
01170800.xhp
tit
help.text
Table Element Wizard Taula-elementuen morroia
01170800.xhp
hd_id3150620
help.text
<link href="text/shared/02/01170800.xhp" name="Table Element Wizard">Table Element Wizard</link> <link href="text/shared/02/01170800.xhp" name="Table Element Wizard">Taula-elementuen morroia</link>
01170800.xhp
par_id3155354
help.text
If you insert a table control in a document, the <emph>Table Element Wizard</emph> starts automatically. In this wizard, you can interactively specify which information is displayed in the table control. Dokumentuan taula-kontrol bat txertatzen baduzu <emph>Taula-elementuen morroia</emph> automatikoki abiarazten da. Morroi horretan, interaktiboki zehatz dezakezu zein informazio bistaratuko den taula-kontrolean.
01170800.xhp
par_id3154422
help.text
You can use the <link href="text/shared/02/01171100.xhp" name="Wizards On/Off"><emph>Wizards On/Off</emph></link> icon to keep the wizard from starting automatically. <link href="text/shared/02/01171100.xhp" name="Wizards On/Off"><emph>Aktibatu/desaktibatu morroiak</emph></link> ikonoa erabil dezakezu Autopilotua automatikoki abiaraz ez dadin.
01170801.xhp
tit
help.text
Table Element / List Box / Combo Box Wizard: Data Taula-elementua / Zerrenda-koadroa / Konbinazio-koadroaren morroia: Datuak

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01170700.xhp
par_id3147571
help.text
Source string description
yEZEy
Source string location
01170700.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/shared/02.po, string 1071