Translation

05230500.xhp bm_id3149038 help.text
English bxoTK
Context English Hungarian Actions
05230400.xhp
hd_id3149988
help.text
<link href="text/shared/01/05230400.xhp" name="Slant & Corner Radius">Slant & Corner Radius</link> <link href="text/shared/01/05230400.xhp" name="Dőlés és sarok sugara">Dőlés és sarok sugara</link>
05230400.xhp
par_id3154788
help.text
<ahelp hid="cui/ui/slantcornertabpage/SlantAndCornerRadius">Slants the selected object, or rounds the corners of a rectangular object.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/slantcornertabpage/SlantAndCornerRadius">Megdönti a kijelölt objektumot, vagy lekerekíti egy téglalap alakú objektum sarkait.</ahelp>
05230400.xhp
hd_id3154497
help.text
Corner Radius Sarok sugara
05230400.xhp
par_id3156027
help.text
You can only round the corners of a rectangular object. Csak a téglalap alakú objektumok sarkait kerekítheti le.
05230400.xhp
hd_id3153935
help.text
Radius Sugár
05230400.xhp
par_id3147373
help.text
<ahelp hid="cui/ui/slantcornertabpage/MTR_FLD_RADIUS">Enter the radius of the circle that you want to use to round the corners.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/slantcornertabpage/MTR_FLD_RADIUS">Adja meg a lekerekítéshez használt kör sugarát.</ahelp>
05230400.xhp
hd_id3145090
help.text
Slant Dőlés
05230400.xhp
par_id3153345
help.text
Slants the selected object along an axis that you specify. A megadott tengely mentén megdönti a kijelölt objektumot.
05230400.xhp
hd_id3154983
help.text
Angle Szög
05230400.xhp
par_id3153683
help.text
<ahelp hid="cui/ui/slantcornertabpage/MTR_FLD_ANGLE">Enter the angle of the slant axis.</ahelp>. The slant angle relates to how much an object inclines or slants from its normal vertical position.
05230400.xhp
hd_id621600964074859
help.text
Control points 1 and 2
05230400.xhp
par_id551600994115345
help.text
Some shapes have a special handle which you can drag to change the properties of the shape. The mouse pointer changes to a hand symbol over these special handles. The control points refers to the X and Y coordinates of the position of these handles. When the object has no handle, the values in these boxes are zero. When the shape has one control point, the coordinates of the other control point are zero.
05230400.xhp
par_id841600966950007
help.text
Enter a value to set the X and Y coordinates of the control points of the object.
05230400.xhp
par_id911600993420542
help.text
<image src="media/helpimg/sdraw/control_points.png" id="img_id691600993420543"><alt id="alt_id651600993420544">Control points in a shape</alt></image>
05230500.xhp
tit
help.text
Callout Ábrafelirat
05230500.xhp
bm_id3149038
help.text
<bookmark_value>legends; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; legends</bookmark_value><bookmark_value>labels;for draw objects</bookmark_value><bookmark_value>labels, see also names/callouts</bookmark_value><bookmark_value>captions, see also labels/callouts</bookmark_value><bookmark_value>names, see also labels/callouts</bookmark_value> <bookmark_value>ábrafeliratok rajzobjektumokhoz</bookmark_value><bookmark_value>rajzobjektumok; ábrafeliratok</bookmark_value><bookmark_value>jelmagyarázatok; rajzobjektumok</bookmark_value><bookmark_value>rajzobjektumok; jelmagyarázatok</bookmark_value><bookmark_value>címkék rajzobjektumokhoz</bookmark_value>
05230500.xhp
hd_id3149038
help.text
<link href="text/shared/01/05230500.xhp" name="Callout">Callout</link> <link href="text/shared/01/05230500.xhp" name="Ábrafelirat">Ábrafelirat</link>
05230500.xhp
par_id3155069
help.text
Specify the properties of the selected callout. Adja meg a kijelölt felirat tulajdonságait.
05230500.xhp
par_id368358
help.text
These callouts are a legacy of the first versions of %PRODUCTNAME. You must customize a toolbar or menu to insert these callouts. The newer custom shape callouts offer more features, for example a Callouts toolbar<image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154508">Icon</alt></image> where you can select the shape.
05230500.xhp
hd_id3151330
help.text
Callout Styles Ábrafelirat-stílusok
05230500.xhp
par_id3149760
help.text
<ahelp hid="cui/ui/calloutpage/valueset">Click the <emph>Callout</emph> style that you want to apply to the selected callout.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/calloutpage/valueset">Kattintson a kiválasztott ábrafeliraton alkalmazni kívánt <emph>Ábrafelirat</emph> stílusra.</ahelp>
05230500.xhp
hd_id3149798
help.text
Spacing Térköz
05230500.xhp
par_id3147399
help.text
<ahelp hid="cui/ui/calloutpage/spacing">Enter the amount of space that you want to leave between the end of the callout line, and the callout box.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/calloutpage/spacing">Adja meg a térköz mértékét, amelyet a felirathoz tartozó vonal és a felirat kerete között akar kihagyni.</ahelp>
05230500.xhp
hd_id3151226
help.text
Extension Kiterjesztés
05230500.xhp
par_id3148620
help.text
<ahelp hid="cui/ui/calloutpage/position">Select where you want to extend the callout line from, in relation to the callout box.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/calloutpage/position">Válassza ki, hogy a felirat keretéhez képest honnan kívánja az ábrafelirat vonalát meghosszabbítani.</ahelp>
05230500.xhp
hd_id3153311
help.text
Length Hossz
05230500.xhp
par_id3145313
help.text
<ahelp hid="cui/ui/calloutpage/length">Enter the length of the callout line segment that extends from the callout box to the inflection point of the line.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/calloutpage/length">Adja meg az ábrafelirat vonalának hosszát, ami a felirattól a vonal irányváltoztatási pontjáig terjed.</ahelp>
05230500.xhp
par_id3159269
help.text
The <emph>Length </emph>box is only available if you select the <emph>Angled connector line</emph> callout style, and leave the <emph>Optimal </emph>checkbox cleared. A <emph>Hossz</emph> mező csak akkor érhető el, ha az <emph>Összekötő töröttvonal</emph> ábrafelirat-stílust választotta, és üresen hagyta az <emph>Optimális</emph> jelölőnégyzetet.
05230500.xhp
hd_id3149820
help.text
Optimal Optimális
05230500.xhp
par_id3147210
help.text
<ahelp hid="cui/ui/calloutpage/optimal">Click here to display a single-angled line in an optimal way.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/calloutpage/optimal">Kattintson ide az egyszeresen törött vonal optimális megjelenítéséhez.</ahelp>
05240000.xhp
tit
help.text
Flip Tükrözés

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05230500.xhp
bm_id3149038
help.text
Source string description
bxoTK
Source string location
05230500.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 3390