Translation

02180000.xhp par_id271603459179173 help.text
English 5H9Hm
Context English Basque
02110000.xhp
par_id3157974
help.text
Save Contents as well Edukia ere gorde
02110000.xhp
hd_id3147124
help.text
Move Up Eraman gora
02110000.xhp
par_id3146927
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/navigatorpanel/moveup">Moves the selection up one position in the Navigator list.</ahelp> You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged. <ahelp hid="modules/swriter/ui/navigatorpanel/moveup">Hautapena toki bat gora mugitzen du nabigatzailearen zerrendan.</ahelp> Sarrerak eraman daitezke zerrendan arrastatuz eta jareginez ere. Testu zati bat beste testu zati batera eramanez gero, testu zatiak batu egiten dira.
02110000.xhp
par_id3156178
help.text
<image id="img_id3155083" src="cmd/sc_upsearch.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155083">Icon</alt></image> <image id="img_id3155083" src="cmd/sc_upsearch.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155083">Ikonoa</alt></image>
02110000.xhp
par_id3147257
help.text
Move Up Eraman gora
02110000.xhp
hd_id3154096
help.text
Move Down Eraman beherantz
02110000.xhp
par_id3155852
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/navigatorpanel/movedown">Moves the selection down one position in the Navigator list.</ahelp> You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged. <ahelp hid="modules/swriter/ui/navigatorpanel/movedown">Hautapena toki bat gora mugitzen du nabigatzailearen zerrendan.</ahelp> Sarrerak eraman daitezke zerrendan arrastatuz eta jareginez ere. Testu zati bat beste testu zati batera eramanez gero, testu zatiak batu egiten dira.
02110000.xhp
par_id3154790
help.text
<image id="img_id3166413" src="cmd/sc_downsearch.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3166413">Icon</alt></image> <image id="img_id3166413" src="cmd/sc_downsearch.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3166413">Ikonoa</alt></image>
02110000.xhp
par_id3149417
help.text
Move Down Eraman beherantz
02110000.xhp
hd_id3148566
help.text
Delete Ezabatu
02110000.xhp
par_id3153099
help.text
This command is found by right-clicking an item in the Navigator. <ahelp hid="HID_GLBLTREE_DEL">Deletes the selection from the Navigator list and the master document</ahelp>, but does not delete the subdocument file. Komando hau nabigatzaileko elementu batean eskuineko klik egitean aurkitzen da. <ahelp hid="HID_GLBLTREE_DEL">Hautapena nabigatzaileko zerrendatik eta dokumentu maisutik ezabatzen du</ahelp>, baina ez du azpidokumentuaren fitxategia ezabatzen.
02180000.xhp
tit
help.text
Edit Links to External Files Editatu kanpoko fitxategietarako estekak
02180000.xhp
bm_id3156156
help.text
<bookmark_value>opening;documents with links</bookmark_value> <bookmark_value>links; updating specific links</bookmark_value> <bookmark_value>updating; links, on opening</bookmark_value> <bookmark_value>links; opening files with</bookmark_value> <bookmark_value>irekitzea; dokumentuak estekekin</bookmark_value> <bookmark_value>estekak; esteka jakinak eguneratzea</bookmark_value> <bookmark_value>eguneratzea; estekak, irekitzean</bookmark_value> <bookmark_value>estekak; fitxategiak irekitzea</bookmark_value>
02180000.xhp
hd_id3150279
help.text
Edit Links to External Files Editatu kanpoko fitxategietarako estekak
02180000.xhp
par_id3150774
help.text
<variable id="links_text"><ahelp hid=".">You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.</ahelp></variable> <variable id="links_text"><ahelp hid=".">Uneko dokumentua kanpoko fitxategiekin lotzen dituzten estekak kendu edo aldatu egin daitezke. Uneko fitxategiaren edukia eguneratu daiteke kanpotik estekatutako fitxategiaren azken bertsioarekin. Komando honek ez dio eragiten hiperestekei eta ez dago erabilgarri uneko dokumentuak ez badauka beste fitxategi batzuekin lotzen duen estekarik.</ahelp></variable>
02180000.xhp
par_id271603459179173
help.text
This command can be used with external file links to <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">sections (place cursor outside of the section), master documents,</caseinline><caseinline select="CALC">sheets linked with <menuitem>Sheet - Insert Sheet from File</menuitem> or <menuitem>Sheet - External Links</menuitem>, Function WEBSERVICE,</caseinline></switchinline> images and OLE objects (when inserted with a link to an external file).
02180000.xhp
hd_id3155503
help.text
Source file Iturburu-fitxategia
02180000.xhp
par_id3156152
help.text
Lists the path to the source file. If the path defines a DDE link, relative paths must be preceded with "file:". Iturburu-fitxategiaren bide-izena zerrendatzen du. Bide-izenak DDE esteka bat definitzen badu, bide-izen erlatiboek "file:" eraman behar dute aurretik.
02180000.xhp
par_idN10646
help.text
<ahelp hid="cui/ui/baselinksdialog/TB_LINKS">Double-click a link in the list to open a file dialog where you can select another object for this link.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/baselinksdialog/TB_LINKS">Egin klik bikoitza zerrendako esteka batean fitxategiaren elkarrizketa-koadroa irekitzeko. Elkarrizketa-koadro horretan beste objektu bat hauta daiteke esteka horrentzat.</ahelp>
02180000.xhp
hd_id3155449
help.text
Element Elementua
02180000.xhp
par_id3153348
help.text
Lists the application (if known) that last saved the source file. Iturburu-fitxategia azkenekoz zein aplikaziotan gorde zen (ezagutuz gero) erakusten du.
02180000.xhp
hd_id3153061
help.text
Type Mota
02180000.xhp
par_id3151384
help.text
Lists the file type, such as graphic, of the source file. Iturburu-fitxategiaren fitxategi mota (adibidez, grafikoa) erakusten du.
02180000.xhp
hd_id3156343
help.text
Status Egoera
02180000.xhp
par_id3149046
help.text
Lists additional information about the source file. Iturburu-fitxategiaren informazio osagarria erakusten du.
02180000.xhp
hd_id3147264
help.text
Automatic Automatikoa
02180000.xhp
par_id3147304
help.text
<ahelp hid="cui/ui/baselinksdialog/AUTOMATIC">Automatically updates the contents of the link when you open the file. Any changes made in the source file are then displayed in the file containing the link. Linked graphic files can only be updated manually.</ahelp> This option is not available for a linked graphic file. <ahelp hid="cui/ui/baselinksdialog/AUTOMATIC">Fitxategia irekitzean estekaren edukia eguneratzen du automatikoki. Iturburu-fitxategian egiten den edozein aldaketa esteka dagoen fitxategian bistaratzen da. Estekatutako grafiko-fitxategiak eskuz egunera daitezke soilik.</ahelp> Aukera hau ez da erabilgarri egongo estekatutako grafiko-fitxategi batentzat.
02180000.xhp
par_id3149456
help.text
The <emph>Automatic</emph> option is only available for DDE links. You can insert a DDE link by copying the contents from one file and pasting by choosing <emph>Edit - Paste Special</emph>, and then selecting the <emph>Link</emph> box. As DDE is a text based linking system, only the displayed decimals are copied into the target sheet. <emph>Automatikoa</emph> aukera DDE esteketan soilik erabil daiteke. DDE esteka bat txertatzeko, kopiatu fitxategi bateko edukia eta itsatsi <emph>Editatu - Itsatsi berezia</emph> aukeratuz. Ondoren, hautatu <emph>Esteka</emph> koadroa. DDE delakoa testuan oinarritutako estekatze-sistema bat da, eta bistaratutako dezimalak bakarrik kopiatzen dira helburuko orrian.
02180000.xhp
hd_id3154938
help.text
Manual Eskuz
02180000.xhp
par_id3151210
help.text
<ahelp hid="cui/ui/baselinksdialog/MANUAL">Only updates the link when you click the <emph>Update</emph> button.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/baselinksdialog/MANUAL"><emph>Eguneratu</emph> botoian klik egitean soilik eguneratzen du esteka.</ahelp>
02180000.xhp
hd_id3151381
help.text
Modify Aldatu

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
cursor kurtsore LibreOffice UI - master
insert txertatu LibreOffice UI - master
link esteka LibreOffice UI - master
master maisu LibreOffice UI - master
section sekzio LibreOffice UI - master

String information

Context
02180000.xhp
par_id271603459179173
help.text
Source string description
5H9Hm
Source string location
02180000.xhp
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 1191