Translation

05020200.xhp par_id3150037 help.text
English MFvGw
Context English Basque
05020100.xhp
par_id3157963
help.text
For language tag details please see the <link href="http://www.langtag.net/"><emph>For users</emph> section on the langtag.net web site</link>. Hizkuntza-etiketei buruzko xehetasun gehiagorako, begiratu <link href="http://www.langtag.net/"><emph>Erabiltzaileentzat</emph> atala langtag.net webgunean</link>.
05020100.xhp
par_id3153770
help.text
You can also change the locale setting for cells (choose <emph>Format - Cells - Numbers</emph>). Gelaxken hizkuntza-ezarpena ere aldatu daiteke (aukeratu <emph>Formatua - Gelaxkak - Zenbakiak</emph>).
05020100.xhp
par_id341616754767611
help.text
The following buttons appear only for Paragraph Style and Character Style. Hurrengo botoiak paragrafo-estiloetan eta karaktere-estiloetan soilik agertzen da.
05020100.xhp
par_id3145364
help.text
<link href="text/shared/optionen/01140000.xhp" name="Asian languages support">Asian languages support</link> <link href="text/shared/optionen/01140000.xhp" name="Asian languages support">Asiako hizkuntzen euskarria</link>
05020100.xhp
par_id3147213
help.text
<link href="text/shared/optionen/01140000.xhp" name="Complex text layout support">Complex text layout support</link> <link href="text/shared/optionen/01140000.xhp" name="Complex text layout support">Testu-diseinu konplexuaren euskarria</link>
05020200.xhp
tit
help.text
Font Effects Karaktere-efektuak
05020200.xhp
bm_id3153514
help.text
<bookmark_value>fonts; effects</bookmark_value><bookmark_value>formatting; font effects</bookmark_value><bookmark_value>characters; font effects</bookmark_value><bookmark_value>text; font effects</bookmark_value><bookmark_value>effects; fonts</bookmark_value><bookmark_value>underlining; text</bookmark_value><bookmark_value>capital letters; font effects</bookmark_value><bookmark_value>lowercase letters; font effects</bookmark_value><bookmark_value>titles; font effects</bookmark_value><bookmark_value>small capitals</bookmark_value><bookmark_value>strikethrough; font effects</bookmark_value><bookmark_value>fonts; strikethrough</bookmark_value><bookmark_value>outlines; font effects</bookmark_value><bookmark_value>fonts; outlines</bookmark_value><bookmark_value>shadows; characters</bookmark_value><bookmark_value>fonts; shadows</bookmark_value><bookmark_value>fonts; color ignored</bookmark_value><bookmark_value>ignored font colors</bookmark_value><bookmark_value>colors; ignored text color</bookmark_value> <bookmark_value>letra-tipoak;efektuak</bookmark_value><bookmark_value>formatua; letra-efektuak</bookmark_value><bookmark_value>karaktereak; letra-efektuak</bookmark_value><bookmark_value>testua; letra-efektuak</bookmark_value><bookmark_value>efektuak; letra-tipoak</bookmark_value><bookmark_value>azpimarratzea; testua</bookmark_value><bookmark_value>maiuskulak; letra-efektuak</bookmark_value><bookmark_value>minuskulak; letra-efektuak</bookmark_value><bookmark_value>tituluak; letra-efektuak</bookmark_value><bookmark_value>maiuskula txikiak</bookmark_value><bookmark_value>marratzea; letra-efektuak</bookmark_value><bookmark_value>letra-tipoak; marratzea</bookmark_value><bookmark_value>ingeradak; letra-efektuak</bookmark_value><bookmark_value>letra-tipoak; ingeradak</bookmark_value><bookmark_value>itzalak; karaktereak</bookmark_value><bookmark_value>letra-tipoak; itzalak</bookmark_value><bookmark_value>letra-tipoak; ez ikusi egindako koloreak</bookmark_value><bookmark_value>ez ikusi egindako letra-tipoen koloreak</bookmark_value><bookmark_value>koloreak; ez ikusi egindako letra-tipoak</bookmark_value>
05020200.xhp
hd_id3153514
help.text
<link href="text/shared/01/05020200.xhp" name="Font Effects">Font Effects</link> <link href="text/shared/01/05020200.xhp" name="Font Effects">Karaktere-efektuak</link>
05020200.xhp
par_id3149205
help.text
<ahelp hid="cui/ui/effectspage/EffectsPage">Specify the font effects that you want to use.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/effectspage/EffectsPage">Zehaztu letra-tipoan erabili nahi dituzun efektuak.</ahelp>
05020200.xhp
hd_id3149482
help.text
Font Color Letra-kolorea
05020200.xhp
par_id3146924
help.text
<ahelp hid="cui/ui/effectspage/fontcolorlb">Sets the color for the selected text. If you select <emph>Automatic</emph>, the text color is set to black for light backgrounds and to white for dark backgrounds.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/effectspage/fontcolorlb">Hautatutako testuaren kolorea ezartzen du. <emph>Automatikoa</emph> hautatzen baduzu, testu-kolorea beltza izango da atzeko plano argietan eta zuria atzeko plano ilunetan.</ahelp>
05020200.xhp
par_idN10CC2
help.text
To change the color of a text selection, select the text that you want to change, and click the <emph>Font Color</emph> icon. To apply a different color, click the arrow next to the <emph>Font Color</emph> icon, and then select the color that you want to use. Testu-hautapen baten kolorea aldatzeko, hautatu aldatu nahi duzun testua eta egin klik <emph>Letra-kolorea</emph> ikonoan. Kolore desberdina aplikatzeko, egin klik <emph>Letra-kolorea</emph> ikonoaren ondoan dagoen gezian, eta ondoren hautatu erabili nahi duzun kolorea.
05020200.xhp
par_idN10CC9
help.text
If you click the <emph>Font Color</emph> icon before you select text, the paint can cursor appears. To change the color of text, select the text with the paint can cursor. To change the color of a single word, double-click in a word. To apply a different color, click the arrow next to the <emph>Font Color</emph> icon, and then select the color that you want to use. <emph>Letra-kolorea</emph> ikonoan klik egiten baduzu testua hautatu aurretik, pintura-ontzi kurtsorea agertzen da. Testuaren kolorea aldatzeko, hautatu testua pintura-ontzi kurtsorearen bidez. Hitz bakar baten kolorea aldatzeko, egin klik bikoitza hitz batean. Kolore desberdina aplikatzeko, egin klik <emph>Letra-kolorea</emph> ikonoaren ondoan dagoen gezian, eta ondoren hautatu erabili nahi duzun kolorea.
05020200.xhp
par_idN10CD6
help.text
To undo the last change, right-click. Azken aldaketa desegiteko, egin klik saguaren eskuineko botoiaz.
05020200.xhp
par_idN10CDA
help.text
To exit the paint can mode, click once, or press the <emph>Esc</emph> key. Pintura-ontzi modutik irteteko, egin klik behin edo sakatu <emph>Esc</emph> tekla.
05020200.xhp
par_id3150037
help.text
The text color is ignored when printing, if the <emph>Print text in black</emph> check box is selected in <link href="text/shared/optionen/01040400.xhp" name="Writer - Print"><emph>%PRODUCTNAME Writer - Print</emph></link> in the <emph>Options</emph> dialog box. Testuaren koloreari ez ikusi egingo zaio inprimatzean <emph>Inprimatu testua beltzean</emph> kontrol-laukia gaitzen bada <emph>Aukerak</emph> elkarrizketa-koadroko <link href="text/shared/optionen/01040400.xhp" name="Writer - Print"><emph>%PRODUCTNAME Writer - Inprimatu</emph></link> aukeran.
05020200.xhp
par_id7613757
help.text
The text color is ignored on screen, if the <emph>Use automatic font color for screen display</emph> check box is selected in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><emph>%PRODUCTNAME - Accessibility</emph></link>. Testuaren koloreari ez ikusi egingo zaio <emph>Erabili letra-kolore automaitkoa pantaila-bistaratzeko</emph> kontrol-laukia gaituta badago <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Hobespenak</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tresnak - Aukerak</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><emph>%PRODUCTNAME - Erabilerraztasuna</emph></link>.
05020200.xhp
par_id3144766
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden"><variable id="textfarbe">Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the <emph>Font color</emph> toolbar.</variable></ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden"><variable id="textfarbe">Egin klik hautatutako karakterei uneko letra-kolorea aplikatzeko. Hemen ere klik egin dezakezu, eta ondoren hautapena arrastatu testu-kolorea aldatzeko. Egin klik ikonoaren alboko gezian <emph>Letra-kolorea</emph> tresna-barra irekitzeko.</variable></ahelp>
05020200.xhp
hd_id0123200902243377
help.text
Transparency Gardentasuna
05020200.xhp
par_id3146925
help.text
Sets the transparency of the character text. The value 100% means entirely transparent, while 0% means not transparent at all. Karaktere-testuaren gardentasuna ezartzen du. %100ko balioak gardentasun osoa ordezkatzen du, eta %0 balioak opakutasun osoa.
05020200.xhp
par_id941582477457694
help.text
Transparency cannot be set for Paragraph Style and Character Style. Gardentasuna ezin da ezarri paragrafo-estiloetan eta karaktere-estiloetan.
05020200.xhp
hd_id91580568371950
help.text
Text Decoration Testu-apaingarria
05020200.xhp
par_id0123200902291084
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden"><variable visibility="hidden" id="overline">Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.</variable></ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden"><variable visibility="hidden" id="overline">Goimarra ezartzen edo kentzen du hautatutako testuan. Kurtsorea ez badago hitz batean, sartzen den testu berriak izango du goimarra.</variable></ahelp>
05020200.xhp
hd_id0123200902243376
help.text
Overlining Gaineko marra
05020200.xhp
par_id0123200902243343
help.text
<ahelp hid="cui/ui/effectspage/overlinelb">Select the overlining style that you want to apply. To apply the overlining to words only, select the <emph>Individual Words</emph> box.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/effectspage/overlinelb">Hautatu aplikatu nahi duzun gaineko marraren estiloa. Gaineko marra hitzei bakarrik aplikatzeko, hautatu <emph>Hitzez hitz</emph> koadroa.</ahelp>
05020200.xhp
hd_id0123200902243470
help.text
Overline color Gaineko marraren kolorea
05020200.xhp
par_id0123200902243466
help.text
<ahelp hid="cui/ui/effectspage/overlinecolorlb">Select the color for the overlining.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/effectspage/overlinecolorlb">Hautatu goiko marraren kolorea.</ahelp>
05020200.xhp
hd_id3150400
help.text
Strikethrough Marratua
05020200.xhp
par_id3145203
help.text
<ahelp hid="cui/ui/effectspage/strikeoutlb">Select a strikethrough style for the selected text.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/effectspage/strikeoutlb">Hautatu marratze-estilo bat hautatutako testurako.</ahelp>
05020200.xhp
par_id3150496
help.text
If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style. Microsoft Word formatuan gordetzen baduzu dokumentua, marratu-estilo guztiak lerro bakarreko estilo bihurtzen dira.
05020200.xhp
hd_id3151226
help.text
Underlining Azpimarra

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Basque
check box kontrol-lauki LibreOffice UI - master
link esteka LibreOffice UI - master

String information

Context
05020200.xhp
par_id3150037
help.text
Source string description
MFvGw
Source string location
05020200.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 1810