Translation

00000004.xhp hd_id3160447 help.text
English FFv7f
Context English Swedish Actions
00000003.xhp
par_idN106D4
help.text
cm cm
00000003.xhp
par_idN106DA
help.text
Centimeter centimeter
00000003.xhp
par_idN106E1
help.text
in or ″
00000003.xhp
par_idN106E7
help.text
Inch tum
00000003.xhp
par_idN106EE
help.text
pi pi
00000003.xhp
par_idN106F4
help.text
Pica pica
00000003.xhp
par_idN106FB
help.text
pt pt
00000003.xhp
par_idN10701
help.text
Point punkt
00000003.xhp
par_idN10704
help.text
The following formulas convert the units: Följande formler konverterar enheterna:
00000003.xhp
par_idN1070A
help.text
1 cm = 10 mm 1 cm = 10 mm
00000003.xhp
par_idN1070E
help.text
1 inch = 2.54 cm 25,40 mm = 2,54 cm
00000003.xhp
par_idN10712
help.text
1 inch = 6 Pica = 72 Point 2,54 cm = 6 pica = 72 punkter
00000003.xhp
par_idN10715
help.text
For example, in a text document, open <emph>Format - Paragraph - Indents & Spacing</emph>. To indent the current paragraph by one inch, enter <item type="literal">1 in</item> or <item type="literal">1"</item> into the "Before text" box. To indent the paragraph by 1 cm, enter <item type="literal">1 cm</item> into the input box. Öppna <emph>Format - Stycke - Indrag och avstånd</emph> i till exempel ett textdokument. Om du vill dra in det aktuella stycket med en tum skriver du <item type="literal">1 tum</item> eller <item type="literal">1"</item> i rutan "Före text". Om du vill dra in stycket med 1 cm skriver du <item type="literal">1 cm</item> i inmatningsrutan.
00000003.xhp
par_idN1074C
help.text
To input the maximum or minimum allowed value respectively, click the current value and then press the <item type="keycode">Page Up</item> or <item type="keycode">Page Down</item> key. Om du vill mata in det högsta eller minsta tillåtna värdet klickar du på det aktuella värdet och trycker sedan på tangenten <item type="keycode">PgUp</item> eller <item type="keycode">PgDn</item>.
00000004.xhp
tit
help.text
To access this command... Så här använder du det här kommandot...
00000004.xhp
hd_id3160447
help.text
<variable id="wie">To access this command...</variable> <variable id="wie">Så här använder du det här kommandot...</variable>
00000004.xhp
par_id3147212
help.text
<variable id="related"><emph>Related Topics</emph></variable> <variable id="related"><emph>Närliggande ämnen</emph></variable>
00000004.xhp
hd_id161521663319917
help.text
<variable id="samplefile">Open file with example:</variable>
00000004.xhp
par_id3154689
help.text
<image id="img_id3152427" src="cmd/sc_color.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152427">Icon</alt></image> <image id="img_id3152427" src="cmd/sc_color.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152427">Symbol</alt></image>
00000004.xhp
par_id3146067
help.text
Font Color Teckenfärg
00000004.xhp
par_id3149750
help.text
<image id="img_id3146957" src="cmd/sc_justifypara.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3146957">Icon</alt></image> <image id="img_id3146957" src="cmd/sc_justifypara.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3146957">Ikon</alt></image>
00000004.xhp
par_id3150693
help.text
Line spacing: 1 Radavstånd: 1
00000004.xhp
par_id3145382
help.text
<image id="img_id3163802" src="cmd/sc_spacepara15.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3163802">Icon</alt></image> <image id="img_id3163802" src="cmd/sc_spacepara15.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3163802">Ikon</alt></image>
00000004.xhp
par_id3154173
help.text
Line spacing: 1.5 Radavstånd: 1,5
00000004.xhp
par_id3150131
help.text
<image id="img_id3153252" src="cmd/sc_spacepara2.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3153252">Icon</alt></image> <image id="img_id3153252" src="cmd/sc_spacepara2.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3153252">Ikon</alt></image>
00000004.xhp
par_id3152824
help.text
Line spacing: 2 Radavstånd: 2
00000004.xhp
par_id3149820
help.text
<image id="img_id3153126" src="cmd/sc_superscript.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3153126">Icon</alt></image> <image id="img_id3153126" src="cmd/sc_superscript.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3153126">Symbol</alt></image>
00000004.xhp
par_id3145121
help.text
Superscript Upphöjt
00000004.xhp
par_id3147077
help.text
<image id="img_id3155135" src="cmd/sc_subscript.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155135">Icon</alt></image> <image id="img_id3155135" src="cmd/sc_subscript.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155135">Symbol</alt></image>
00000004.xhp
par_id3151385
help.text
Subscript Nedsänkt
00000004.xhp
par_id3148550
help.text
<image id="img_id3149294" src="media/helpimg/feldurch.png" width="0.9374inch" height="0.2398inch"><alt id="alt_id3149294">Icon</alt></image> <image id="img_id3149294" src="media/helpimg/feldurch.png" width="0.9374inch" height="0.2398inch"><alt id="alt_id3149294">Ikon</alt></image>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/sdraw/00 <variable id="wie">Så här använder du det härkommer du åt kommandot...</variable>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000004.xhp
hd_id3160447
help.text
Source string description
FFv7f
Source string location
00000004.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/helpcontent2/source/text/shared/00.po, string 173