Translation

00000001.xhp par_id3150264 help.text
English 2zxgm
Context English Lithuanian
00000001.xhp
tit
help.text
Frequently-Used Buttons Programoje naudojami valdikliai
00000001.xhp
hd_id3152952
help.text
Frequently-Used Buttons Programoje naudojami valdikliai
00000001.xhp
hd_id3147617
help.text
Cancel Atsisakyti
00000001.xhp
par_id3155913
help.text
<ahelp hid=".">Clicking <emph>Cancel</emph> closes a dialog without saving any changes made.</ahelp> <ahelp hid=".">Spustelėjus mygtuką <emph>Atsisakyti</emph> dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id2341685
help.text
Finish Baigti
00000001.xhp
par_id6909390
help.text
<ahelp hid=".">Applies all changes and closes the wizard.</ahelp> <ahelp hid=".">Pritaikomos parinktos nuostatos ir užveriamas vediklio langas.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147477
help.text
Toolbars Mygtukų juostos
00000001.xhp
par_id3149783
help.text
By clicking the arrow next to some icons you open a toolbar. To move a toolbar, drag the title bar. As soon as you release the mouse button, the toolbar remains at the new position. Drag the title bar to another position, or drag to an edge of the window, where the toolbar will dock. Close a toolbar by clicking the <emph>Close Window</emph> icon. Make the toolbar visible again by choosing <emph>View - Toolbars - (toolbar name)</emph>. Šalia kai kurių mygtukų yra rodyklė, kurią spustelėjus atveriama papildoma mygtukų juosta. Jei norite mygtukų juostą perkelti, tempkite už jos pavadinimo juostos. Vos tik atleisite pelės klavišą, mygtukų juosta liks toje vietoje. Lygiai taip pat juostą galima perkelti į kitą vietą arba pritraukti prie programos lango krašto ir taip mygtukų juostą įtvirtinti. Mygtukų juosta užveriama spustelėjus mygtuką <emph>Užverti</emph>. Juostą vėl parodyti galima pasirinkus meniu komandą <emph>Rodymas → Mygtukų juostos → (mygtukų juostos pavadinimas)</emph>.
00000001.xhp
hd_id3152414
help.text
Spin button Suktukas
00000001.xhp
par_id1094088
help.text
In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally. Suktuku gali būti vadinama formos valdiklio savybė, taikoma skaitiniams, valiutos, datos ar laiko laukams. Jei savybė <emph>Suktukas</emph> įgalinta, lauke bus rodomi du mygtukai su rodyklėmis, nukreiptomis į priešingas puses vertikaliai arba horizontaliai.
00000001.xhp
par_id7493209
help.text
In the <emph>Basic IDE</emph>, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols. <emph>Basic IDE</emph> aplinkoje suktuku vadinamas skaitinis laukas kartu su rodyklių mygtukais.
00000001.xhp
par_id3155599
help.text
You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the <emph>Up Arrow</emph> or <emph>Down Arrow</emph> symbols on the spin button. On the keyboard you can press the <item type="keycode">Up Arrow</item> and <item type="keycode">Down Arrow</item> keys to increase or reduce the value. You can press the <item type="keycode">Page Up</item> and <item type="keycode">Page Down</item> keys to set the maximum and minimum value. Reikšmę galima įvesti tiesiogiai suktuko laukelyje, arba nustatyti naudojant <emph>rodyklės aukštyn</emph> ir <emph>rodyklės žemyn</emph> mygtukus. Suktuko laukelio reikšmę padidinti arba sumažinti galima ir klaviatūros klavišais <item type="keycode">Rodyklė aukštyn</item> ir <item type="keycode">Rodyklė žemyn</item>. Didžiausią ir mažiausią reikšmes galima nustatyti klavišais <item type="keycode">Psl. aukštyn</item> ir <item type="keycode">Psl. žemyn</item>.
00000001.xhp
par_id3150264
help.text
If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="measurement unit">measurement unit</link>, for example, <emph>1 cm or 5 mm, 12 pt or 2"</emph>.
00000001.xhp
hd_id3154232
help.text
Convert Konvertuoti
00000001.xhp
par_id3148983
help.text
<ahelp hid=".">If you click forward through the dialog, this button is called <emph>Next</emph>. On the last page the button has the name <emph>Convert</emph>. The conversion is then performed by clicking the button.</ahelp> <ahelp hid=".">Visuose vediklio žingsniuose, išskyrus paskutinį, šis mygtukas vadinamas <emph>Toliau</emph>. Paskutiniame žingsnyje mygtukas vadinamas <emph>Konvertuoti</emph>. Jį spustelėjus pradedamas konvertavimas.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3145129
help.text
Context Menu Kontekstinis meniu
00000001.xhp
par_id3156553
help.text
<variable id="context">To activate the context menu of an object, first click the object with the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>left</defaultinline></switchinline> mouse button to select it, and then, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">while holding down the <emph>Ctrl</emph> key or the <emph>Command</emph> and <emph>Option</emph> keys, click the mouse button again</caseinline><defaultinline> click the right mouse button</defaultinline></switchinline>. Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in $[officename].</variable> <variable id="context">Jei norite atverti objekto kontekstinį meniu, pirmiausia pažymėkite objektą spustelėdami jį <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>kairiuoju</defaultinline></switchinline> pelės klavišu, tada <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">spustelėkite dar kartą laikydami nuspaustą klavišą <emph>Vald</emph> arba klavišus <emph>Command</emph> ir <emph>Option</emph></caseinline><defaultinline> spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu</defaultinline></switchinline>. Kai kuriuos kontekstinius meniu galima atverti ir nepažymėjus objekto. „$[officename]“ programoje kontekstinius meniu turi kone kiekvienas objektas.</variable>
00000001.xhp
hd_id3149180
help.text
Delete Šalinti
00000001.xhp
par_id3153750
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected element or elements after confirmation.</ahelp> <ahelp hid=".">Pažymėtas elementas ar elementai pašalinami prieš tai paprašius patvirtinimo.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147557
help.text
Delete Šalinti
00000001.xhp
par_id3155338
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected element or elements without requiring confirmation.</ahelp> <ahelp hid=".">Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3148620
help.text
Metrics Matavimo vienetai
00000001.xhp
par_id3145345
help.text
You can enter values in the input fields in different <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="units of measurement">units of measurement</link>. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1 cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.
00000001.xhp
hd_id3155535
help.text
Close Užverti
00000001.xhp
par_id3147008
help.text
<ahelp hid=".">Closes the dialog and saves all changes.</ahelp> <ahelp hid=".">Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147275
help.text
Close Užverti
00000001.xhp
par_id3153031
help.text
<ahelp hid=".">Closes the dialog.</ahelp> <ahelp hid=".">Užveriamas dialogo langas.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3156113
help.text
Apply Taikyti

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000001.xhp
par_id3150264
help.text
Source string description
2zxgm
Source string location
00000001.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
lt/helpcontent2/source/text/shared/00.po, string 13