Translation

00000001.xhp tit help.text
English 3B8ZN
Context English Hungarian Actions
00000001.xhp
tit
help.text
Frequently-Used Buttons Gyakran használt gombok
00000001.xhp
hd_id3152952
help.text
Frequently-Used Buttons Gyakran használt gombok
00000001.xhp
hd_id3147617
help.text
Cancel Mégse
00000001.xhp
par_id3155913
help.text
<ahelp hid=".">Clicking <emph>Cancel</emph> closes a dialog without saving any changes made.</ahelp> <ahelp hid=".">A <emph>Mégse</emph> gombra kattintva a párbeszédablakot a változtatások mentése nélkül csukhatja be.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id2341685
help.text
Finish Befejezés
00000001.xhp
par_id6909390
help.text
<ahelp hid=".">Applies all changes and closes the wizard.</ahelp> <ahelp hid=".">Alkalmazza az összes módosítást, és bezárja a tündért.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147477
help.text
Toolbars Eszköztárak
00000001.xhp
par_id3149783
help.text
By clicking the arrow next to some icons you open a toolbar. To move a toolbar, drag the title bar. As soon as you release the mouse button, the toolbar remains at the new position. Drag the title bar to another position, or drag to an edge of the window, where the toolbar will dock. Close a toolbar by clicking the <emph>Close Window</emph> icon. Make the toolbar visible again by choosing <emph>View - Toolbars - (toolbar name)</emph>.
00000001.xhp
hd_id3152414
help.text
Spin button Léptetőgomb
00000001.xhp
par_id1094088
help.text
In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally. Űrlap-vezérlőelemekben a léptetőgomb egy numerikus mező, pénznemmező, dátummező vagy időmező tulajdonsága. Ha a „Léptetőgomb” tulajdonság engedélyezve van, akkor a mező megjelenít két, vízszintes vagy függőleges ellentétes irányú nyilat.
00000001.xhp
par_id7493209
help.text
In the <emph>Basic IDE</emph>, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols.
00000001.xhp
par_id3155599
help.text
You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the <emph>Up Arrow</emph> or <emph>Down Arrow</emph> symbols on the spin button. On the keyboard you can press the <item type="keycode">Up Arrow</item> and <item type="keycode">Down Arrow</item> keys to increase or reduce the value. You can press the <item type="keycode">Page Up</item> and <item type="keycode">Page Down</item> keys to set the maximum and minimum value.
00000001.xhp
par_id3150264
help.text
If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="measurement unit">measurement unit</link>, for example, <emph>1 cm or 5 mm, 12 pt or 2"</emph>.
00000001.xhp
hd_id3154232
help.text
Convert Átalakítás
00000001.xhp
par_id3148983
help.text
<ahelp hid=".">If you click forward through the dialog, this button is called <emph>Next</emph>. On the last page the button has the name <emph>Convert</emph>. The conversion is then performed by clicking the button.</ahelp> <ahelp hid=".">Ha továbbhalad a párbeszédablakban, e gomb neve <emph>Következő</emph> lesz. Az utolsó oldalon a gomb neve <emph>Átalakítás</emph>. Az átalakítás a gombra kattintva hajtható végre.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3145129
help.text
Context Menu Helyi menü
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000001.xhp
tit
help.text
Source string description
3B8ZN
Source string location
00000001.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/shared/00.po, string 1