Translation

00000003.xhp par_idN106F4 help.text
English 2Ae38
Context English Hungarian Actions
00000003.xhp
tit
help.text
Conversion of measurement units Mértékegységek átváltása
00000003.xhp
bm_id3147543
help.text
<bookmark_value>measurement units; converting</bookmark_value><bookmark_value>units; converting</bookmark_value><bookmark_value>converting;metrics</bookmark_value><bookmark_value>metrics;converting</bookmark_value> <bookmark_value>mértékegységek; átváltás</bookmark_value><bookmark_value>egységek; átváltás</bookmark_value><bookmark_value>átváltás;mértékek</bookmark_value><bookmark_value>mértékek;átváltás</bookmark_value>
00000003.xhp
hd_id3147543
help.text
Conversion of measurement units Mértékegységek átváltása
00000003.xhp
par_idN1069F
help.text
In some dialogs, you can enter measurement values into input boxes. If you just enter a numerical value, the default measurement unit is used. Bizonyos párbeszédablakokban a beviteli mezőkbe mértékegységet is írhat. Ha csak egy számértéket ad meg, az alapértelmezett mértékegység lesz használva.
00000003.xhp
par_idN106A2
help.text
You define the default measurement unit for Writer text documents in the dialog that you get by choosing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - General</emph>. For Calc, Draw, and Impress, you open a document of that type and then open the appropriate <emph>General</emph> page as for Writer. A Writer-szövegesdokumentumok alapértelmezett mértékegységét <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>a %PRODUCTNAME - Beállítások</emph></caseinline><defaultinline><emph>az Eszközök - Beállítások</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - Általános</emph> párbeszédablakban állíthatja be. A Calc, Draw és Impress esetén nyisson meg egy ilyen típusú dokumentumot, majd nyissa meg a megfelelő <emph>Általános</emph> lapot, úgy mint a Writernél.
00000003.xhp
par_idN106AD
help.text
In input boxes for length units you can also add the unit abbreviation according to the following list: A hosszúságegységek bevitelére szolgáló mezőkben szintén megadhatja az egység rövidítését a következő lista alapján:
00000003.xhp
par_idN106BA
help.text
Unit abbreviation Mértékegység rövidítése
00000003.xhp
par_idN106C0
help.text
Explanation Magyarázat
00000003.xhp
par_idN106C7
help.text
mm mm
00000003.xhp
par_idN106CD
help.text
Millimeter Milliméter
00000003.xhp
par_idN106D4
help.text
cm cm
00000003.xhp
par_idN106DA
help.text
Centimeter Centiméter
00000003.xhp
par_idN106E1
help.text
in or ″
00000003.xhp
par_idN106E7
help.text
Inch Hüvelyk
00000003.xhp
par_idN106EE
help.text
pi pi
00000003.xhp
par_idN106F4
help.text
Pica Pica
00000003.xhp
par_idN106FB
help.text
pt pt
00000003.xhp
par_idN10701
help.text
Point Pont
00000003.xhp
par_idN10704
help.text
The following formulas convert the units: A mértékegységek átszámítására a következő képletek vonatkoznak:
00000003.xhp
par_idN1070A
help.text
1 cm = 10 mm 1 cm = 10 mm
00000003.xhp
par_idN1070E
help.text
1 inch = 2.54 cm 1 hüvelyk = 2,54 cm
00000003.xhp
par_idN10712
help.text
1 inch = 6 Pica = 72 Point 1 hüvelyk = 6 pica = 72 pont
00000003.xhp
par_idN10715
help.text
For example, in a text document, open <emph>Format - Paragraph - Indents & Spacing</emph>. To indent the current paragraph by one inch, enter <item type="literal">1 in</item> or <item type="literal">1"</item> into the "Before text" box. To indent the paragraph by 1 cm, enter <item type="literal">1 cm</item> into the input box. Például egy szöveges dokumentumban nyissuk meg a <emph>Formátum - Bekezdés - Behúzás és térköz</emph> párbeszédablakot. Az aktuális bekezdés egy hüvelykkel beljebb húzásához írja be az <item type="literal">1 in</item> vagy a <item type="literal">1"</item> értéket a "Bal szélen" mezőbe. A bekezdés 1 cm-rel beljebb húzásához írja be az <item type="literal">1 cm</item> értéket a beviteli mezőbe.
00000003.xhp
par_idN1074C
help.text
To input the maximum or minimum allowed value respectively, click the current value and then press the <item type="keycode">Page Up</item> or <item type="keycode">Page Down</item> key. A lehetséges legnagyobb vagy legkisebb érték beviteléhez kattintson az aktuális értékre, majd nyomja meg a <item type="keycode">Page Up</item>, illetve a <item type="keycode">Page Down</item> billentyűt.
00000004.xhp
tit
help.text
To access this command... Ennek a parancsnak az eléréséhez...
00000004.xhp
hd_id3160447
help.text
<variable id="wie">To access this command...</variable> <variable id="wie">Ennek a parancsnak az eléréséhez...</variable>
00000004.xhp
par_id3147212
help.text
<variable id="related"><emph>Related Topics</emph></variable> <variable id="related"><emph>Kapcsolódó témakörök</emph></variable>
00000004.xhp
hd_id161521663319917
help.text
<variable id="samplefile">Open file with example:</variable>
00000004.xhp
par_id3154689
help.text
<image id="img_id3152427" src="cmd/sc_color.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152427">Icon</alt></image> <image id="img_id3152427" src="cmd/sc_color.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152427">Ikon</alt></image>
00000004.xhp
par_id3146067
help.text
Font Color Betűszín
00000004.xhp
par_id3149750
help.text
<image id="img_id3146957" src="cmd/sc_justifypara.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3146957">Icon</alt></image> <image id="img_id3146957" src="cmd/sc_justifypara.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3146957">Ikon</alt></image>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00
Empty LibreOffice Help - master/text/scalc/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000003.xhp
par_idN106F4
help.text
Source string description
2Ae38
Source string location
00000003.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/shared/00.po, string 163