Translation

00000001.xhp tit help.text
English 3B8ZN
Context English Estonian Actions
00000001.xhp
tit
help.text
Frequently-Used Buttons Sagedamini kasutatavad nupud
00000001.xhp
hd_id3152952
help.text
Frequently-Used Buttons Sagedamini kasutatavad nupud
00000001.xhp
hd_id3147617
help.text
Cancel Loobu
00000001.xhp
par_id3155913
help.text
<ahelp hid=".">Clicking <emph>Cancel</emph> closes a dialog without saving any changes made.</ahelp> <ahelp hid=".">Klõps nupul <emph>Loobu</emph> sulgeb dialoogi, salvestamata ühtegi tehtud muudatust.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id2341685
help.text
Finish Lõpeta
00000001.xhp
par_id6909390
help.text
<ahelp hid=".">Applies all changes and closes the wizard.</ahelp> <ahelp hid=".">Rakendab kõik muudatused ja sulgeb nõustaja.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147477
help.text
Toolbars Tööriistaribad
00000001.xhp
par_id3149783
help.text
By clicking the arrow next to some icons you open a toolbar. To move a toolbar, drag the title bar. As soon as you release the mouse button, the toolbar remains at the new position. Drag the title bar to another position, or drag to an edge of the window, where the toolbar will dock. Close a toolbar by clicking the <emph>Close Window</emph> icon. Make the toolbar visible again by choosing <emph>View - Toolbars - (toolbar name)</emph>. Mõne nupu kõrval on noolekesed, millel klõpsates avaneb tööriistariba. Tööriistariba saab liigutada seda hiirega tiitliribast lohistades. Kui hiirenupp vabastada, jääb tööriistariba uude asukohta. Seal on seda võimalik edasi lohistada, samuti võib selle viia akna äärele, kuhu tööriistariba dokitakse. Tööriistariba saab sulgeda akna sulgemise nupu abil. Uuesti nähtavaks saab tööriistariba teha käsu <emph>Vaade - Tööriistaribad - (tööriistariba nimi)</emph> abil.
00000001.xhp
hd_id3152414
help.text
Spin button Kerimisnupp
00000001.xhp
par_id1094088
help.text
In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally. Vormi juhtelement kerimisnupp võib kuuluda arvu, raha, kuupäeva ja kellaaja välja juurde. Kui atribuut "Kerimisnupp" on lubatud, kuvatakse väljal vastassuunas (kas üles-alla või paremale-vasakule) suunatud nooltega nuppude paari.
00000001.xhp
par_id7493209
help.text
In the <emph>Basic IDE</emph>, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols. BASICu integreeritud arenduskeskkonnas tähendab kerimisnupp arvu välja koos kahe noolega nupuga.
00000001.xhp
par_id3155599
help.text
You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the <emph>Up Arrow</emph> or <emph>Down Arrow</emph> symbols on the spin button. On the keyboard you can press the <item type="keycode">Up Arrow</item> and <item type="keycode">Down Arrow</item> keys to increase or reduce the value. You can press the <item type="keycode">Page Up</item> and <item type="keycode">Page Down</item> keys to set the maximum and minimum value. Kerimisnupu väljale saab arvväärtuse sisestada, selle võib ette kerida ka üles-alla nooltel klõpsutades. Klaviatuuril võib välja väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutada nooleklahve nool alla ja nool üles. Klahvide PageUp, PageDown abil saab valida ka kerimisnupu välja suurima ja vähima võimaliku väärtuse.
00000001.xhp
par_id3150264
help.text
If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="measurement unit">measurement unit</link>, for example, <emph>1 cm or 5 mm, 12 pt or 2"</emph>.
00000001.xhp
hd_id3154232
help.text
Convert Teisenda
00000001.xhp
par_id3148983
help.text
<ahelp hid=".">If you click forward through the dialog, this button is called <emph>Next</emph>. On the last page the button has the name <emph>Convert</emph>. The conversion is then performed by clicking the button.</ahelp> <ahelp hid=".">Dialoogi läbimise käigus on sellel nupul kiri <emph>Edasi</emph>. Viimasel dialoogi lehel on nupul kiri <emph>Teisenda</emph>. Pärast nupul klõpsamist sooritatakse teisendus.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3145129
help.text
Context Menu Kontekstimenüü
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/00

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000001.xhp
tit
help.text
Source string description
3B8ZN
Source string location
00000001.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/shared/00.po, string 1