Translation

00000001.xhp par_id3149783 help.text
English rx22r
Context English Estonian Actions
00000001.xhp
tit
help.text
Frequently-Used Buttons Sagedamini kasutatavad nupud
00000001.xhp
hd_id3152952
help.text
Frequently-Used Buttons Sagedamini kasutatavad nupud
00000001.xhp
hd_id3147617
help.text
Cancel Loobu
00000001.xhp
par_id3155913
help.text
<ahelp hid=".">Clicking <emph>Cancel</emph> closes a dialog without saving any changes made.</ahelp> <ahelp hid=".">Klõps nupul <emph>Loobu</emph> sulgeb dialoogi, salvestamata ühtegi tehtud muudatust.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id2341685
help.text
Finish Lõpeta
00000001.xhp
par_id6909390
help.text
<ahelp hid=".">Applies all changes and closes the wizard.</ahelp> <ahelp hid=".">Rakendab kõik muudatused ja sulgeb nõustaja.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147477
help.text
Toolbars Tööriistaribad
00000001.xhp
par_id3149783
help.text
By clicking the arrow next to some icons you open a toolbar. To move a toolbar, drag the title bar. As soon as you release the mouse button, the toolbar remains at the new position. Drag the title bar to another position, or drag to an edge of the window, where the toolbar will dock. Close a toolbar by clicking the <emph>Close Window</emph> icon. Make the toolbar visible again by choosing <emph>View - Toolbars - (toolbar name)</emph>. Mõne nupu kõrval on noolekesed, millel klõpsates avaneb tööriistariba. Tööriistariba saab liigutada seda hiirega tiitliribast lohistades. Kui hiirenupp vabastada, jääb tööriistariba uude asukohta. Seal on seda võimalik edasi lohistada, samuti võib selle viia akna äärele, kuhu tööriistariba dokitakse. Tööriistariba saab sulgeda akna sulgemise nupu abil. Uuesti nähtavaks saab tööriistariba teha käsu <emph>Vaade - Tööriistaribad - (tööriistariba nimi)</emph> abil.
00000001.xhp
hd_id3152414
help.text
Spin button Kerimisnupp
00000001.xhp
par_id1094088
help.text
In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally. Vormi juhtelement kerimisnupp võib kuuluda arvu, raha, kuupäeva ja kellaaja välja juurde. Kui atribuut "Kerimisnupp" on lubatud, kuvatakse väljal vastassuunas (kas üles-alla või paremale-vasakule) suunatud nooltega nuppude paari.
00000001.xhp
par_id7493209
help.text
In the <emph>Basic IDE</emph>, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols. BASICu integreeritud arenduskeskkonnas tähendab kerimisnupp arvu välja koos kahe noolega nupuga.
00000001.xhp
par_id3155599
help.text
You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the <emph>Up Arrow</emph> or <emph>Down Arrow</emph> symbols on the spin button. On the keyboard you can press the <item type="keycode">Up Arrow</item> and <item type="keycode">Down Arrow</item> keys to increase or reduce the value. You can press the <item type="keycode">Page Up</item> and <item type="keycode">Page Down</item> keys to set the maximum and minimum value. Kerimisnupu väljale saab arvväärtuse sisestada, selle võib ette kerida ka üles-alla nooltel klõpsutades. Klaviatuuril võib välja väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutada nooleklahve nool alla ja nool üles. Klahvide PageUp, PageDown abil saab valida ka kerimisnupu välja suurima ja vähima võimaliku väärtuse.
00000001.xhp
par_id3150264
help.text
If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="measurement unit">measurement unit</link>, for example, <emph>1 cm or 5 mm, 12 pt or 2"</emph>.
00000001.xhp
hd_id3154232
help.text
Convert Teisenda
00000001.xhp
par_id3148983
help.text
<ahelp hid=".">If you click forward through the dialog, this button is called <emph>Next</emph>. On the last page the button has the name <emph>Convert</emph>. The conversion is then performed by clicking the button.</ahelp> <ahelp hid=".">Dialoogi läbimise käigus on sellel nupul kiri <emph>Edasi</emph>. Viimasel dialoogi lehel on nupul kiri <emph>Teisenda</emph>. Pärast nupul klõpsamist sooritatakse teisendus.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3145129
help.text
Context Menu Kontekstimenüü
00000001.xhp
par_id3156553
help.text
<variable id="context">To activate the context menu of an object, first click the object with the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>left</defaultinline></switchinline> mouse button to select it, and then, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">while holding down the <emph>Ctrl</emph> key or the <emph>Command</emph> and <emph>Option</emph> keys, click the mouse button again</caseinline><defaultinline> click the right mouse button</defaultinline></switchinline>. Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in $[officename].</variable> <variable id="context">Objekti kontekstimenüü avamiseks tuleb esmalt klõpsata objektil<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline> vasaku</defaultinline></switchinline> hiirenupuga ja seejärel<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">, hoides all <emph>Control</emph>-klahvi või klahve <emph>Command</emph> ja <emph>Option</emph>, klõpsata hiirega uuesti </caseinline><defaultinline> klõpsata hiire parempoolse nupuga</defaultinline></switchinline>. Mõned kontekstimenüüd on avatavad ka ilma objekti eelneva valimiseta. Kontekstimenüüsid on võimalik kasutada praktiliselt kõikjal $[officename]'is.</variable>
00000001.xhp
hd_id3149180
help.text
Delete Kustuta
00000001.xhp
par_id3153750
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected element or elements after confirmation.</ahelp> <ahelp hid=".">Kustutab valitud elemendi või elemendid pärast kinnituse saamist.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147557
help.text
Delete Kustuta
00000001.xhp
par_id3155338
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected element or elements without requiring confirmation.</ahelp> <ahelp hid=".">Kustutab valitud elemendi või elemendid ilma kinnitust nõudmata.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3148620
help.text
Metrics Mõõtühik
00000001.xhp
par_id3145345
help.text
You can enter values in the input fields in different <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="units of measurement">units of measurement</link>. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1 cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
00000001.xhp
par_id3149783
help.text
Source string description
rx22r
Source string location
00000001.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/shared/00.po, string 8