Translation

main0103.xhp hd_id961605560845125 help.text
English Y3uKu
Context English Turkish Actions
main0100.xhp
par_id3154684
help.text
The following is a description of all $[officename] Draw menus, submenus and their dialogs. Burada tüm $[officename] Draw menüleri, alt menüleri ve bunların iletişim pencereleri ile ilgili açıklamalar bulacaksınız.
main0101.xhp
tit
help.text
File Dosya
main0101.xhp
hd_id3149655
help.text
<link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="File">Dosya</link>
main0101.xhp
par_id3150868
help.text
This menu contains general commands for working with Draw documents, such as open, close and print. To close $[officename] Draw, click <emph>Exit</emph>. Bu menü, Draw belgeleri ile çalışırken kullanılan aç, kapat, yazdır gibi genel komutları içerir. $[officename] Draw programından çıkmak için <emph>Çıkış</emph>'a tıklayın.
main0103.xhp
tit
help.text
View (menu in Draw) Görünüm (Draw'daki menü)
main0103.xhp
hd_id3152576
help.text
<link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">Görünüm</link>
main0103.xhp
par_id3159155
help.text
Sets the display properties of Draw documents. Draw belgelerinin görünüm özelliklerini belirler.
main0103.xhp
par_idN105AB
help.text
Normal Normal
main0103.xhp
par_idN105AF
help.text
Switch to normal view of the page. Sayfa normal görünümüne geç
main0103.xhp
par_idN105B2
help.text
Master Ana
main0103.xhp
par_idN105B6
help.text
Switch to the master view. Ana görünüme geç.
main0103.xhp
hd_id221605492986383
help.text
<link href="text/shared/01/notebook_bar.xhp" name="userinterface">User Interface</link> <link href="text/shared/01/notebook_bar.xhp" name="userinterface">Kullanıcı Arayüzü</link>
main0103.xhp
par_id761605493042236
help.text
Opens dialog box for selecting layout of user interface. Kullanıcı arayüzü düzenini seçme penceresini açar.
main0103.xhp
hd_id102720151746522815
help.text
Comments Açıklamalar
main0103.xhp
par_id102720150112252143
help.text
Show or hide annotations on the page. Sayfada ek açıklamaları göster veya gizle.
main0103.xhp
hd_id961605560845125
help.text
Shift
main0103.xhp
par_id301605560855098
help.text
Use to shift the position of the page in the window. When enabled, the appearance of the mouse pointer changes. Click the page and drag to desired position. Sayfanın penceredeki konumunu değiştirmek için kullanın. Etkinleştirildiğinde, fare işaretçisinin görünümü değişir. Sayfaya tıklayın ve istediğiniz konuma sürükleyin.
main0103.xhp
hd_id3149666
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Yakınlaştır</link>
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Araç çubukları
main0200.xhp
hd_id3148663
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/sdraw/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/sdraw/main0200.xhp" name="Toolbars">Araç çubukları</link></variable>
main0200.xhp
par_id3125863
help.text
This section provides an overview of the toolbars available in $[officename] Draw. Bu bölüm $[officename] Draw'da bulunan araç çubukları için genel bilgi sağlar.
main0202.xhp
tit
help.text
Line and Filling Bar Çizgi ve Dolgu Çubuğu
main0202.xhp
hd_id3149669
help.text
<link href="text/sdraw/main0202.xhp" name="Line and Filling Bar">Line and Filling Bar</link> <link href="text/sdraw/main0202.xhp" name="Line and Filling Bar">Çizgi ve Dolgu Çubuğu</link>
main0202.xhp
par_id3150543
help.text
The Line and Filling bar contains commands for the current editing mode. Çizgi ve Dolgu Çubuğu güncel düzenleme kipi için komutlar içerir.
main0202.xhp
hd_id3149664
help.text
<link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line Style">Line Style</link> <link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line Style">Çizgi Biçemi</link>
main0202.xhp
hd_id3156285
help.text
<link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line Width">Line Width</link> <link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line Style">Çizgi Kalınlığı</link>
main0202.xhp
hd_id3154015
help.text
<link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line Color">Line Color</link> <link href="text/shared/01/05200100.xhp" name="Line Color">Çizgi Rengi</link>
main0202.xhp
hd_id3155767
help.text
<link href="text/shared/01/05210100.xhp" name="Area Style / Filling">Area Style / Filling</link> <link href="text/shared/01/05210100.xhp" name="Area Style / Filling">Alan Biçemi / Doldurma</link>
main0202.xhp
hd_id3341471
help.text
<link href="text/shared/01/05210600.xhp" name="Shadow">Shadow</link> <link href="text/shared/01/05210600.xhp" name="Shadow">Gölge</link>
main0210.xhp
tit
help.text
Drawing Bar Ana Araç Çubuğu
main0210.xhp
hd_id3150398
help.text
<link href="text/sdraw/main0210.xhp" name="Drawing Bar">Drawing Bar</link> <link href="text/sdraw/main0210.xhp" name="Drawing Bar">Çizim Çubuğu</link>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice Help - master/text/sdraw
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/simpress/02 Taşı
Translated LibreOffice Help - master/text/simpress/02 Taşı

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
main0103.xhp
hd_id961605560845125
help.text
Source string description
Y3uKu
Source string location
main0103.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/sdraw.po, string 22