Translation

toolbar_table.xhp par_idN10558 help.text
English FiWG5
Context English Basque Actions
toolbar_table.xhp
par_id321642853673912
help.text
Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects. Arbeleko edukiak kurtsorearen kokalekuan txertatzen du eta hautatutako edozein testu edo objektu ordezkatzen du.
toolbar_table.xhp
hd_id1001642852606113
help.text
Sort ascending Ordenatu gorantz
toolbar_table.xhp
par_id991642853830973
help.text
<image src="cmd/lc_sortascending.svg" id="img_id771642853830974" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id241642853830975">Icon Sort Ascending</alt></image> <image src="cmd/lc_sortascending.svg" id="img_id771642853830974" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id241642853830975">Ordenatu gorantz ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_id621642853830977
help.text
Sorts the entries in the detail view in ascending order. Xehetasunen ikuspegiko sarrerak gorantz ordenatzen ditu.
toolbar_table.xhp
hd_id441642852616281
help.text
Sort descending Ordenatu beherantz
toolbar_table.xhp
par_id511642854313007
help.text
<image src="cmd/lc_sortdescending.svg" id="img_id531642854313009" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id661642854313010">Icon Sort descending</alt></image> <image src="cmd/lc_sortdescending.svg" id="img_id531642854313009" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id661642854313010">Ordenatu beherantz ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_id81642854313011
help.text
Sorts the entries in the detail view in descending order. Xehetasunen ikuspegiko sarrerak beherantz ordenatzen ditu.
toolbar_table.xhp
hd_id231642796152552
help.text
New database form Datu-basearen inprimaki berria
toolbar_table.xhp
par_id431643796165270
help.text
<image src="cmd/lc_dbnewform.svg" id="img_id311642796165271" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id461642796165272">Icon New Database Form</alt></image> <image src="cmd/lc_dbnewform.svg" id="img_id311642796165271" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id461642796165272">Datu-basearen inprimaki berria ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_id321612796165273
help.text
Creates a new database form (default). Use the drop-down toolbar to create a new database object directly. Datu-basearen inprimaki berria (lehenetsia) sortzen du. Erabili goitibeherako tresna-barra datu-base objektu berria zuzenean sortzeko.
toolbar_table.xhp
hd_id231642796157552
help.text
New table design Taula-diseinu berria
toolbar_table.xhp
par_id431642796165270
help.text
<image src="cmd/lc_dbnewtable.svg" id="img_id311642796165271" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id461642796165272">Icon New Table design</alt></image> <image src="cmd/lc_dbnewtable.svg" id="img_id311642796165271" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id461642796165272">Taula-diseinu berria ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_id321642796165273
help.text
Designs a new database table. Datu-basearen taula berria diseinatzen du.
toolbar_table.xhp
par_idN10554
help.text
Open database table Ireki datu-basearen taula
toolbar_table.xhp
par_id521642787914042
help.text
<image src="cmd/lc_open.svg" id="img_id941642787914042" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id291642787914043">Icon Open Database Table</alt></image> <image src="cmd/lc_open.svg" id="img_id941642787914042" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id291642787914043">Ireki datu-basearen taula ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_idN10558
help.text
<ahelp hid=".">Opens the selected table so you can enter, edit, or delete records.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako taula irekitzen du erregistroak sartu, editatu edo ezabatu ahal izateko.</ahelp>
toolbar_table.xhp
par_idN1056F
help.text
Edit Editatu
toolbar_table.xhp
par_id481642788747900
help.text
<image src="cmd/lc_dbtableedit.svg" id="img_id421642788747900" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id911642788747900">Icon Edit table</alt></image> <image src="cmd/lc_dbtableedit.svg" id="img_id421642788747900" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id911642788747900">Editatu taula ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_idN10573
help.text
<ahelp hid=".">Opens the selected table so you can change the structure.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako taula irekitzen du bere egitura aldatu ahal izateko.</ahelp>
toolbar_table.xhp
par_idN1058A
help.text
Delete Ezabatu
toolbar_table.xhp
par_id261642788871011
help.text
<image src="cmd/lc_dbtabledelete.svg" id="img_id521642788871011" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id971642788871011">Icon Delete Table</alt></image> <image src="cmd/lc_dbtabledelete.svg" id="img_id521642788871011" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id971642788871011">Ezabatu taula ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_idN1058E
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected table.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako taula ezabatzen du.</ahelp>
toolbar_table.xhp
par_idN105A5
help.text
Rename Aldatu izena
toolbar_table.xhp
par_id501642788935574
help.text
<image src="cmd/lc_dbtablerename.svg" id="img_id461642788935574" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id571642788935574">Icon Rename Table</alt></image> <image src="cmd/lc_dbtablerename.svg" id="img_id461642788935574" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id571642788935574">Aldatu taularen izena ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_idN105A9
help.text
<ahelp hid=".">Renames the selected table.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako taularen izena aldatzen du.</ahelp>
toolbars.xhp
tit
help.text
Toolbars Tresna-barrak
toolbars.xhp
par_idN10541
help.text
<variable id="toolbars"><link href="text/sdatabase/toolbars.xhp">Database Toolbars</link> </variable> <variable id="toolbars"><link href="text/sdatabase/toolbars.xhp">Datu-basearen tresna-barrak</link> </variable>
toolbars.xhp
par_idN10545
help.text
In a database file window, you can see the following toolbars. Datu-base baten fitxategi-leihoan honako tresna-barrak ikusi daitezke.

Loading…

User avatar asiersar

New translation

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseBasque

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
Delete Ezabatu LibreOffice UI - master

String information

Context
toolbar_table.xhp
par_idN10558
help.text
Source string description
FiWG5
Source string location
toolbar_table.xhp
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 1708