The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

02000000.xhp par_id3156426 help.text
English zDMbu
Context English Basque Actions
02000000.xhp
tit
help.text
Queries Kontsultak
02000000.xhp
bm_id3150445
help.text
<bookmark_value>queries;overview (Base)</bookmark_value><bookmark_value>tables in databases; printing queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>printing; queries (Base)</bookmark_value><bookmark_value>queries; printing (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>kontsultak;ikuspegi orokorra (Base)</bookmark_value><bookmark_value>taulak datu-baseetan;kontsultak inprimatzea (Base)</bookmark_value><bookmark_value>inprimatzea;kontsultak (Base)</bookmark_value><bookmark_value>kontsultak;inprimatzea (Base)</bookmark_value>
02000000.xhp
hd_id3150445
help.text
<link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Queries</link> <link href="text/sdatabase/02000000.xhp" name="Queries">Kontsultak</link>
02000000.xhp
par_id3150499
help.text
A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields. "Kontsulta" bat taula baten bista berezi bat da. Kontsulta batek erregistro hautatuak edo erregistroetan hautatutako eremuak bistaratu ditzake; erregistro horiek ordenatu ere egin ditzake. Kontsulta bat taula batean edo taula anitzetan aplikatu daiteke, taulak datu-eremu komunekin estekatuta badaude.
02000000.xhp
par_id3147399
help.text
Use queries to find records from data tables based on certain criteria. All queries created for a database are listed under the <emph>Queries</emph> entry. Since this entry contains the database queries, it is also called the "query container". Erabili kontsultak datu-taulateko erregistroak bilatzeko irizpide jakin batzuk erabilita. Datu-base baterako sortutako kontsulta guztiak <emph>Kontsultak</emph> sarreran zerrendatzen dira. Sarrera horrek datu-basearen kontsultak dituenez, "kontsulta-edukiontzia" ere deitzen zaio.
02000000.xhp
hd_id3153750
help.text
Printing Queries Kontsultak inprimatzea
02000000.xhp
par_id3149183
help.text
To print a query or table: Kontsulta edo taula bat inprimatzeko:
02000000.xhp
par_id3156426
help.text
Open a text document (or a spreadsheet document if you prefer the specific printing functions of this type of document). Ireki testu-dokumentu bat (edo kalkulu-orri bat, dokumentu mota horren inprimatze-funtzio bereziak nahiago badituzu).
02000000.xhp
par_id3149827
help.text
Open the database file and click the Table icon if you want to print a table, or click the Query icon if you want to print a query. Ireki datu-basearen fitxategia eta egin klik 'Taula' ikonoan taula bat inprimatu nahi baduzu, edo 'Kontsulta' ikonoan kontsulta bat inprimatu nahi baduzu.
02000000.xhp
par_id3149398
help.text
Drag the name of the table or query into the open text document or spreadsheet. The dialog <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Insert Database Columns</link> opens. Arrastatu taularen edo kontsultaren izena irekitako testu-dokumentura edo kalkulu-orrira. <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Txertatu datu-basearen zutabeak</link> elkarrizketa-koadroa irekiko da.
02000000.xhp
par_id3150443
help.text
Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the <emph>AutoFormat</emph> button and select a corresponding formatting type. Close the dialog. Erabaki zein zutabe = datu-eremu sartu nahi duzun. <emph>Autoformatua</emph> botoian ere egin dezakezu klik, eta hautatu dagokion formatu mota. Itxi elkarrizketa-koadroa.
02000000.xhp
par_id3153561
help.text
The query or table will be inserted into your document. Kontsulta edo taula dokumentuan txertatuko da.
02000000.xhp
par_id3150503
help.text
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>. Inprimatu dokumentua <emph>Fitxategia - Inprimatu</emph> bidez.
02000000.xhp
par_id3153146
help.text
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet. Halaber, honako hau ere egin daiteke: datu-iturburuaren ikuspegia ireki (Ctrl+⇧+F4), datu-baseko taula osoa hautatu (egin klik taularen goiko ezkerreko botoian) eta hautapena testu-dokumentura edo kalkulu-orrira arrastatu.
02000000.xhp
hd_id3148946
help.text
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Datuak ordenatzea eta iragaztea</link>
02000000.xhp
par_id3149655
help.text
Allows you to sort and filter the data in a query table. Kontsulta-taula bateko datuak ordenatzea eta iragaztea ahalbidetzen du.
02000000.xhp
hd_id3153379
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Query Design</link> <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Design">Kontsulta-diseinua</link>
02000000.xhp
par_id3151211
help.text
With the <emph>Query Design</emph>, you can create and edit a query or view. <emph>Kontsultaren diseinuarekin</emph> kontsulta edo bista bat sortu daiteke.
02000000.xhp
hd_id3153968
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Through Several Tables">Query Through Several Tables</link> <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Query Through Several Tables">Kontsulta taula anitzetan</link>
02000000.xhp
par_id3151043
help.text
The query result can contain data from several tables if these are linked to each other by suitable data fields. Kontsultaren emaitzak taula baten baino gehiagoren datuak izan ditzake, taulak elkarri estekatuta badaude datu-eremu egokiekin.
02000000.xhp
hd_id3159149
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Formulating Query Criteria">Formulating Query Criteria</link> <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Formulating Query Criteria">Kontsulta-irizpideak formulatzea</link>
02000000.xhp
par_id3154910
help.text
You can find out which operators and commands can be used to formulate the filter conditions for a query. Kontsultak egiteko iragazki-baldintzak formulatzeko zein eragile eta komando erabil daitezkeen aurkituko duzu hemen.
02000000.xhp
hd_id3156212
help.text
<link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Executing Functions">Executing Functions</link> <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="Executing Functions">Funtzioak exekutatzea</link>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
Document Dokumentua LibreOffice UI - master

String information

Context
02000000.xhp
par_id3156426
help.text
Source string description
zDMbu
Source string location
02000000.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 8