Translation

04000000.xhp tit help.text
English pK6MV
Context English Basque Actions
02010101.xhp
hd_id3155766
help.text
Fields involved Parte hartzen duten eremuak
02010101.xhp
par_id3148994
help.text
<ahelp hid=".">Specifies two data fields that will be joined by a relation.</ahelp> <ahelp hid=".">Erlazio baten bidez elkartuko diren bi datu-eremu zehazten ditu.</ahelp>
02010101.xhp
hd_id3159267
help.text
Options Aukerak
02010101.xhp
hd_id3147340
help.text
Type Mota
02010101.xhp
par_id3152482
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Specifies the join type of the selected join.</ahelp> Some databases support only a subset of the various possible types. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Hautatutako elkartzearen mota zehazten du.</ahelp>Zenbait datu-basek balizko mota anitzen azpimultzo bat soilik onartzen dute.
02010101.xhp
hd_id3155334
help.text
Inner Join Barneko elkartzea
02010101.xhp
par_id3155936
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">In an inner join, the results table contains only those records for which the content of the linked fields is the same.</ahelp> In $[officename] SQL this type of link is created by a corresponding WHERE clause. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Barneko elkartze batean, emaitzen taulak gordetzen dituen erregistroak estekatutako eremuetan eduki bera dutenak dira.</ahelp> $[officename] SQL lengoaian, mota horretako esteka WHERE klausula batekin sortzen da.
02010101.xhp
hd_id3156372
help.text
Left Join Ezkerreko elkartzea
02010101.xhp
par_id3166450
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">In a left join, the results table contains all records of the queried fields from the left table and only those records of the queried fields from the right table for which the content of the linked fields is the same.</ahelp> In $[officename] SQL this type of link corresponds to the LEFT OUTER JOIN command. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Ezkerreko elkartzeetan, emaitzen taularen edukia honakoa izango da: ezkerreko taularen kasuan, kontsultatutako eremuen erregistro guztiak, eta eskuineko taularen kasuan, elkartutako eremuetarako eduki bera duten kontsultatutako eremuen erregistroak soilik.</ahelp> $[officename] SQLn, esteka mota hori LEFT OUTER JOIN komandoari dagokio.
02010101.xhp
hd_id3155607
help.text
Right Join Eskuineko elkartzea
02010101.xhp
par_id3150647
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">In a right join, the results table contains all records of the queried fields from the right table and only those records of the queried fields from the left table for which the content of the linked fields is the same.</ahelp> In $[officename] SQL this type of link corresponds to the RIGHT OUTER JOIN command. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Eskuineko elkartzeetan, emaitzen taulak honakoa izango du: eskuineko taularen kasuan, kontsultatutako eremuen erregistro guztiak, eta ezkerreko taularen kasuan, elkartutako eremuetarako eduki bera duten kontsultatutako eremuen erregistroak soilik.</ahelp> $[officename] SQLn, esteka mota hori RIGHT OUTER JOIN komandoari dagokio.
02010101.xhp
hd_id3158215
help.text
Full Join Elkartze osoa
02010101.xhp
par_id3163665
help.text
<ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">In a full join, the results table contains all records of the queried fields from the left and right tables.</ahelp> In the SQL of $[officename] this type of link corresponds to the FULL OUTER JOIN command. <ahelp hid="dbaccess/ui/joindialog/type">Elkartze osoetan, emaitzen taulak kontsultatutako eremuen erregistro guztiak izango du, bai eskuineko taulakoak bai ezkerreko taulakoak.</ahelp> $[officename] SQLn, esteka mota hori FULL OUTER JOIN komandoari dagokio.
02010101.xhp
hd_id0305200912031976
help.text
Natural Naturala
02010101.xhp
par_id0305200912031977
help.text
<ahelp hid=".">In a natural join, the keyword <literal>NATURAL</literal> is inserted into the SQL statement that defines the relation. The relation joins all columns that have the same column name in both tables. The resulting joined table contains only one column for each pair of equally named columns.</ahelp> <ahelp hid=".">Elkartze naturaletan, <literal>NATURAL</literal> gako-hitza txertatzen da erlazioa definitzen duen SQL instrukzioan. Erlazioak bi tauletan zutabe-izen bera duten zutabe guztiak elkartzen ditu. Elkartutako taulak zutabe bakarra izango du izen bera duten zutabe-bikote bakoitzeko.</ahelp>
04000000.xhp
tit
help.text
Forms Inprimakiak
04000000.xhp
hd_id3150476
help.text
<link href="text/sdatabase/04000000.xhp">Forms</link> <link href="text/sdatabase/04000000.xhp">Inprimakiak</link>
04000000.xhp
bm_id3156136
help.text
<bookmark_value>forms; general information (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>inprimakiak; informazio orokorra (Base)</bookmark_value>
04000000.xhp
par_id3156136
help.text
Forms can be used to enter or to edit existing database contents easily. Inprimakiak erabili daitezke datu-baseen edukiak modu errazean sartu edo editatzeko.
04000000.xhp
hd_id3157910
help.text
<link href="text/shared/autopi/01090000.xhp">FormWizard</link> <link href="text/shared/autopi/01090000.xhp">Inprimaki-morroia</link>
04000000.xhp
hd_id3156003
help.text
<link href="text/shared/02/01170000.xhp">Form Controls</link> <link href="text/shared/02/01170000.xhp">Inprimaki-kontrolak</link>
04000000.xhp
par_id3156156
help.text
The Form Controls toolbar provides the tools required to create a form in a text, table, drawing, or presentation document. 'Inprimaki-kontrolak' tresna-barrak testu-, taula-, marrazki- edo aurkezpen-dokumentu batean inprimaki bat sortzeko tresnak eskaintzen ditu.
04000000.xhp
hd_id3155388
help.text
<link href="text/sdatabase/04030000.xhp">Form in Design Mode</link> <link href="text/sdatabase/04030000.xhp">Inprimakia diseinu moduan</link>
04000000.xhp
par_id3150504
help.text
In design mode, the form is designed and the properties of the form and the controls contained in it are defined. Diseinu moduan, inprimakia diseinatu egiten da eta inprimakiaren propietateak eta kontrolak zehazten dira.
04000000.xhp
hd_id3149784
help.text
<link href="text/shared/main0213.xhp">Sorting and Filtering Data</link> <link href="text/shared/main0213.xhp">Datuak ordenatu eta iragaztea</link>
04000000.xhp
par_id3151384
help.text
You will find the sorting and filter functions in the toolbar when you open a form in user mode. Inprimaki bat erabiltzaile moduan irekitzean, tresna-barran ordenatze- eta iragazte-funtzioak agertuko dira.
04000000.xhp
hd_id3148944
help.text
<link href="text/shared/02/01170203.xhp">Subforms</link> <link href="text/shared/02/01170203.xhp">Azpinprimakiak</link>
04030000.xhp
tit
help.text
Form Design Inprimaki-diseinua
04030000.xhp
bm_id3148668
help.text
<bookmark_value>forms; designing (Base)</bookmark_value> <bookmark_value>inprimakiak; diseinatzea (Base)</bookmark_value>
04030000.xhp
hd_id3148668
help.text
<variable id="formularentwurf"><link href="text/sdatabase/04030000.xhp">Form Design</link></variable> <variable id="formularentwurf"><link href="text/sdatabase/04030000.xhp">Inprimaki-diseinua</link></variable>
04030000.xhp
par_id3154230
help.text
Any $[officename] document can be expanded into a form. Simply add one or more form controls. $[officename] dokumentu guztiak inprimaki bihurtu daitezke. Horretarako, gehitu inprimaki-kontrol bat edo gehiago.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase

Loading…

User avatar asiersar

New translation

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseBasque

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04000000.xhp
tit
help.text
Source string description
pK6MV
Source string location
04000000.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 305