Translation

toolbar_table.xhp par_idN1058A help.text
English Aoqi2
Context English Basque Actions
toolbar_table.xhp
hd_id441642852616281
help.text
Sort descending Ordenatu beherantz
toolbar_table.xhp
par_id511642854313007
help.text
<image src="cmd/lc_sortdescending.svg" id="img_id531642854313009" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id661642854313010">Icon Sort descending</alt></image> <image src="cmd/lc_sortdescending.svg" id="img_id531642854313009" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id661642854313010">Ordenatu beherantz ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_id81642854313011
help.text
Sorts the entries in the detail view in descending order. Xehetasunen ikuspegiko sarrerak beherantz ordenatzen ditu.
toolbar_table.xhp
hd_id231642796152552
help.text
New database form Datu-basearen inprimaki berria
toolbar_table.xhp
par_id431643796165270
help.text
<image src="cmd/lc_dbnewform.svg" id="img_id311642796165271" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id461642796165272">Icon New Database Form</alt></image> <image src="cmd/lc_dbnewform.svg" id="img_id311642796165271" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id461642796165272">Datu-basearen inprimaki berria ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_id321612796165273
help.text
Creates a new database form (default). Use the drop-down toolbar to create a new database object directly. Datu-basearen inprimaki berria (lehenetsia) sortzen du. Erabili goitibeherako tresna-barra datu-base objektu berria zuzenean sortzeko.
toolbar_table.xhp
hd_id231642796157552
help.text
New table design Taula-diseinu berria
toolbar_table.xhp
par_id431642796165270
help.text
<image src="cmd/lc_dbnewtable.svg" id="img_id311642796165271" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id461642796165272">Icon New Table design</alt></image> <image src="cmd/lc_dbnewtable.svg" id="img_id311642796165271" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id461642796165272">Taula-diseinu berria ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_id321642796165273
help.text
Designs a new database table. Datu-basearen taula berria diseinatzen du.
toolbar_table.xhp
par_idN10554
help.text
Open database table Ireki datu-basearen taula
toolbar_table.xhp
par_id521642787914042
help.text
<image src="cmd/lc_open.svg" id="img_id941642787914042" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id291642787914043">Icon Open Database Table</alt></image> <image src="cmd/lc_open.svg" id="img_id941642787914042" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id291642787914043">Ireki datu-basearen taula ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_idN10558
help.text
<ahelp hid=".">Opens the selected table so you can enter, edit, or delete records.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako taula irekitzen du erregistroak sartu, editatu edo ezabatu ahal izateko.</ahelp>
toolbar_table.xhp
par_idN1056F
help.text
Edit Editatu
toolbar_table.xhp
par_id481642788747900
help.text
<image src="cmd/lc_dbtableedit.svg" id="img_id421642788747900" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id911642788747900">Icon Edit table</alt></image> <image src="cmd/lc_dbtableedit.svg" id="img_id421642788747900" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id911642788747900">Editatu taula ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_idN10573
help.text
<ahelp hid=".">Opens the selected table so you can change the structure.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako taula irekitzen du bere egitura aldatu ahal izateko.</ahelp>
toolbar_table.xhp
par_idN1058A
help.text
Delete Ezabatu
toolbar_table.xhp
par_id261642788871011
help.text
<image src="cmd/lc_dbtabledelete.svg" id="img_id521642788871011" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id971642788871011">Icon Delete Table</alt></image> <image src="cmd/lc_dbtabledelete.svg" id="img_id521642788871011" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id971642788871011">Ezabatu taula ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_idN1058E
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected table.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako taula ezabatzen du.</ahelp>
toolbar_table.xhp
par_idN105A5
help.text
Rename Aldatu izena
toolbar_table.xhp
par_id501642788935574
help.text
<image src="cmd/lc_dbtablerename.svg" id="img_id461642788935574" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id571642788935574">Icon Rename Table</alt></image> <image src="cmd/lc_dbtablerename.svg" id="img_id461642788935574" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id571642788935574">Aldatu taularen izena ikonoa</alt></image>
toolbar_table.xhp
par_idN105A9
help.text
<ahelp hid=".">Renames the selected table.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako taularen izena aldatzen du.</ahelp>
toolbars.xhp
tit
help.text
Toolbars Tresna-barrak
toolbars.xhp
par_idN10541
help.text
<variable id="toolbars"><link href="text/sdatabase/toolbars.xhp">Database Toolbars</link> </variable> <variable id="toolbars"><link href="text/sdatabase/toolbars.xhp">Datu-basearen tresna-barrak</link> </variable>
toolbars.xhp
par_idN10545
help.text
In a database file window, you can see the following toolbars. Datu-base baten fitxategi-leihoan honako tresna-barrak ikusi daitezke.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help - master/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help - master/text/smath/01
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help - master/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help - master/text/swriter/01

Loading…

User avatar asiersar

New translation

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseBasque

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
Delete Ezabatu LibreOffice UI - master

String information

Context
toolbar_table.xhp
par_idN1058A
help.text
Source string description
Aoqi2
Source string location
toolbar_table.xhp
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 1712