Translation

02140000.xhp par_id3165767 help.text
English vF3za
Context English Hungarian Actions
02140000.xhp
tit
help.text
Error Codes in %PRODUCTNAME Calc Hibakódok a %PRODUCTNAME Calc programban
02140000.xhp
bm_id3146797
help.text
<bookmark_value>error codes;list of</bookmark_value> <bookmark_value>hibakódok;listája</bookmark_value>
02140000.xhp
hd_id3146797
help.text
<link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Error Codes in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link> <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Hibakódok a %PRODUCTNAME Calc programban">Hibakódok a <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc programban</link>
02140000.xhp
par_id3150275
help.text
The following table is an overview of the error messages for <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the <emph>Status Bar</emph>. Az alábbi táblázat a <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc hibaüzeneteinek áttekintését tartalmazza. Ha a hiba a kurzort tartalmazó cellában következik be, akkor a hibaüzenet az <emph>Állapotsoron</emph> jelenik meg.
02140000.xhp
bm_id0202201010205429
help.text
<bookmark_value>### error message</bookmark_value> <bookmark_value>### hibaüzenet</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3154634
help.text
<bookmark_value>invalid references; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>error messages;invalid references</bookmark_value> <bookmark_value>#REF error message</bookmark_value> <bookmark_value>érvénytelen hivatkozások; hibaüzenetek</bookmark_value> <bookmark_value>hibaüzenetek;érvénytelen hivatkozások</bookmark_value> <bookmark_value>#HIV! hibaüzenet</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3148428
help.text
<bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value> <bookmark_value>érvénytelen nevek; hibaüzenetek</bookmark_value> <bookmark_value>#NÉV? hibaüzenet</bookmark_value>
02140000.xhp
par_id3153968
help.text
Error Code Hibakód
02140000.xhp
par_id3125863
help.text
Message Üzenet
02140000.xhp
par_id3151112
help.text
Explanation Magyarázat
02140000.xhp
par_id3165766
help.text
none nincs
02140000.xhp
par_id3169266
help.text
The cell is not wide enough to display the contents. A cella nem elég széles ahhoz, hogy megjelenítse a tartalmat.
02140000.xhp
par_id3165767
help.text
none
02140000.xhp
par_id3169267
help.text
This value is outside of limits valid for this format
02140000.xhp
par_id3148645
help.text
Invalid character Érvénytelen karakter
02140000.xhp
par_id3155854
help.text
Character in a formula is not valid. A képletben érvénytelen karakter van.
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Érvénytelen argumentum
02140000.xhp
par_id3153160
help.text
Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT(). A függvény argumentuma érvénytelen. Például negatív szám a SQRT() függvényben, ami helyett az IMSQRT() függvényt kell használni.
02140000.xhp
par_id3154015
help.text
503<br/>#NUM! 503<br/>#NUM!
02140000.xhp
par_id3155766
help.text
Invalid floating point operation Érvénytelen lebegőpontos művelet
02140000.xhp
par_id3159266
help.text
A calculation results in an overflow of the defined value range. A számítás túlcsordulást eredményez a megadott értéktartományban.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error Paraméterlista-hiba
02140000.xhp
par_id3147003
help.text
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference. A függvényparaméter nem érvényes, például szöveg van megadva szám helyett vagy tartományhivatkozás cellahivatkozás helyett.
02140000.xhp
par_id3150107
help.text
Error: Pair missing Hiba: Hiányzó pár
02140000.xhp
par_id3149129
help.text
Missing bracket, for example, closing brackets, but no opening brackets Hiányzó zárójel, például bezáró zárójelek nyitó zárójelek nélkül.
02140000.xhp
par_id3155097
help.text
Missing operator Hiányzó operátor
02140000.xhp
par_id3154649
help.text
Operator is missing, for example, "=2(3+4) * ", where the operator between "2" and "(" is missing. Hiányzó operátor, például „=2(3+4) * ”, ahol a „2” és a „(” közül hiányzik az operátor.
02140000.xhp
par_id3153483
help.text
Missing variable Hiányzó változó
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty LibreOffice Help - master/text/scalc/05
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/scalc/05 nincs
Translated LibreOffice Help - master/text/sdatabase nincs

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
None LibreOffice UI - master

String information

Context
02140000.xhp
par_id3165767
help.text
Source string description
vF3za
Source string location
02140000.xhp
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 13