Translation

03020204.xhp par_id3155132 help.text
English RBpeh
Context English Basque
03020202.xhp
par_id4144766
help.text
' Read data file using Input ' Irakurri datu-fitxategi bat Input bitartez
03020203.xhp
tit
help.text
Line Input# Statement Line Input# instrukzioa
03020203.xhp
bm_id3153361
help.text
<bookmark_value>Line Input statement</bookmark_value> <bookmark_value>Line Input instrukzioa</bookmark_value>
03020203.xhp
hd_id3153361
help.text
<variable id="LineInput_h1"><link href="text/sbasic/shared/03020203.xhp" name="Line Input# Statement">Line Input# Statement</link></variable> <variable id="LineInput_h1"><link href="text/sbasic/shared/03020203.xhp" name="Line Input# Statement">Line Input# instrukzioa</link></variable>
03020203.xhp
par_id3156280
help.text
Reads a line from a sequential file into a variable. Fitxategi sekuentzial bateko lerro bat irakurtzen du eta aldagai batean sartzen du.
03020203.xhp
par_id971587473488701
help.text
<image src="media/helpimg/sbasic/Line-Input_statement.svg" id="img_id4156296484514"><alt id="alt_id15152796484514">Line Input Statement diagram</alt></image> <image src="media/helpimg/sbasic/Line-Input_statement.svg" id="img_id4156296484514"><alt id="alt_id15152796484514">Line Input instrukzioaren diagrama</alt></image>
03020203.xhp
par_id3161832
help.text
<emph>fileNum</emph>: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT. <emph>fileNum:</emph>: Irakurri nahi den informazioa duen fitxategiaren zenbakia. Fitxategia Open instrukzioaren bidez aurrez ireki behar da, INPUT gako-hitza erabiliz.
03020203.xhp
par_id3151119
help.text
<emph>variable</emph>: The name of the variable that stores the result. <emph>variable</emph>: Emaitza biltegiratzen duen aldagaiaren izena.
03020203.xhp
par_id3150010
help.text
With the <emph>Line Input#</emph> statement, you can read strings from an open file into a variable. String variables are read line-by-line up to the first carriage return (Asc=13) or linefeed (Asc=10). Line end marks are not included in the resulting string. <emph>Line Input#</emph> instrukzioaren bidez, kateak irekitako fitxategitik aldagaira irakur ditzakezu. Kate-aldagaiak lerroz lerro irakurtzen dira lehen orga-itzuleraraino (Asc=13) edo lerro-jauziraino (Asc=10). Lerro-amaierako markak ez dira sartzen lortzen den katean.
03020204.xhp
tit
help.text
Put# Statement Put# instrukzioa
03020204.xhp
bm_id3150360
help.text
<bookmark_value>Put statement</bookmark_value> <bookmark_value>Put instrukzioa</bookmark_value>
03020204.xhp
hd_id3150360
help.text
<variable id="Put_h1"><link href="text/sbasic/shared/03020204.xhp" name="Put Statement">Put# Statement</link></variable> <variable id="Put_h1"><link href="text/sbasic/shared/03020204.xhp" name="Put Statement">Put# instrukzioa</link></variable>
03020204.xhp
par_id3154909
help.text
Writes a record to a relative file or a sequence of bytes to a binary file. Erregistroak fitxategi erlatiboetan edo byten sekuentziak fitxategi bitarretan idazten ditu.
03020204.xhp
par_id461596463969009
help.text
Use <link href="text/sbasic/shared/03010103.xhp">Print#</link> statement to print data to a sequential text file. Use <link href="text/sbasic/shared/03020205.xhp">Write#</link> statement to write data to a sequential text file with delimiting characters. Erabili <link href="text/sbasic/shared/03010103.xhp">Print#</link> instrukzioa datuak testu-fitxategi sekuentzial batean inprimatzeko. Erabili <link href="text/sbasic/shared/03020205.xhp">Write#</link> instrukzioa datuak karaktere mugatzaileak dituen testu-fitxategi sekuentzial batean idazteko.
03020204.xhp
par_id971587473488701
help.text
<image src="media/helpimg/sbasic/Put_statement.svg" id="img_id4156296484514"><alt id="alt_id15152796484514">Put Statement diagram</alt></image> <image src="media/helpimg/sbasic/Put_statement.svg" id="img_id4156296484514"><alt id="alt_id15152796484514">Put instrukzioaren diagrama</alt></image>
03020204.xhp
par_id3155132
help.text
Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable
03020204.xhp
par_id3146120
help.text
<emph>fileNum</emph>: Any integer expression that defines the file that you want to write to. <emph>fileNum</emph>: Idatzi nahi den fitxategia zehazten duen osoko adierazpen oro.
03020204.xhp
par_id3155411
help.text
<emph>recordNum, filePos</emph>: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write. <emph>recordNum, filePos</emph>: Fitxategi erlatiboen kasuan (ausazko atzipen-fitxategiak), idatzi nahi den erregistroaren zenbakia.
03020204.xhp
par_id3148576
help.text
For binary files (binary access), the position of the byte in the file where you want to start writing. Fitxategi bitarren kasuan (atzipen bitarra), fitxategian idazten hasi nahi duzun bytearen kokagunea.
03020204.xhp
par_id3153729
help.text
<emph>variable</emph>: Name of the variable that you want to write to the file. <emph>variable</emph>: Fitxategian idatziko den aldagaiaren izena.
03020204.xhp
par_id3146974
help.text
Note for relative files: If the contents of this variable does not match the length of the record that is specified in the <emph>Len</emph> clause of the <emph>Open</emph> statement, the space between the end of the newly written record and the next record is padded with existing data from the file that you are writing to. Fitxategi erlatiboei buruzko oharra: aldagaiaren edukia bat ez badator <emph>Open</emph> instrukzioko <emph>Len</emph> klausulan zehaztutako erregistroaren luzerarekin, azkena idatzi den erregistroaren eta hurrengo erregistroaren arteko zuriunea idazten ari zaren fitxategiko datuekin beteko da.
03020204.xhp
par_id3155855
help.text
Note for binary files: The contents of the variables are written to the specified position, and the file pointer is inserted directly after the last byte. No space is left between the records. Fitxategi bitarrei buruzko oharra: aldagaien edukia zehaztutako kokagunean idazten da eta fitxategi-erakuslea zuzenean azken bytearen ondoren txertatzen da. Erregistroen artean ez da tarterik uzten.
03020205.xhp
tit
help.text
Write Statement Write instrukzioa
03020205.xhp
bm_id3147229
help.text
<bookmark_value>Write statement</bookmark_value> <bookmark_value>Write instrukzioa</bookmark_value>
03020205.xhp
hd_id3147229
help.text
<variable id="Write_h1"><link href="text/sbasic/shared/03020205.xhp" name="Write# Statement">Write# Statement</link></variable> <variable id="Write_h1"><link href="text/sbasic/shared/03020205.xhp" name="Write# Statement">Write# instrukzioa</link></variable>
03020205.xhp
par_id3154685
help.text
Writes data to a sequential text file with delimiting characters. Datuak karaktere mugatzaileak dituen testu-fitxategi sekuentzial batean idazten ditu.
03020205.xhp
par_id461596463969009
help.text
Use <link href="text/sbasic/shared/03010103.xhp">Print#</link> statement to print data to a sequential text file. Use <link href="text/sbasic/shared/03020201.xhp">Put#</link> statement to write data to a binary or a random file. Erabili <link href="text/sbasic/shared/03010103.xhp">Print#</link> instrukzioa datuak testu-fitxategi sekuentzial batean inprimatzeko. Erabili <link href="text/sbasic/shared/03020201.xhp">Put#</link> instrukzioa fitxategi bitar batean edo ausazko fitxategi batean datuak idazteko.
03020205.xhp
par_id971587473488701
help.text
<image src="media/helpimg/sbasic/Write_statement.svg" id="img_id4156296484514"><alt id="alt_id15152796484514">Write Statement diagram</alt></image> <image src="media/helpimg/sbasic/Write_statement.svg" id="img_id4156296484514"><alt id="alt_id15152796484514">Write instrukzioaren diagrama</alt></image>
03020205.xhp
par_id3153728
help.text
<emph>fileNum</emph>: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file. <emph>fileNum</emph>: Open instrukzioak dagokion fitxategiarentzat ezarritako fitxategi-zenbakia duen zenbakizko adierazpen oro.
03020205.xhp
par_id3146120
help.text
<emph>expression</emph> list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas. <emph>expression</emph> zerrenda: Fitxategian sartuko diren aldagaiak edo adierazpenak, komaz bereizita.
03020205.xhp
par_id3150010
help.text
If the expression list is omitted, the <emph>Write</emph> statement appends an empty line to the file. Adierazpen-zerrenda kentzen bada, <emph>Write</emph> instrukzioak lerro hutsa eransten dio fitxategiari.
User avatar maideramutxastegi

Suggestion added

Suggested change:

2 weeks ago

Loading…

User avatar maideramutxastegi

Suggestion added

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedBasque

2 weeks ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03020204.xhp
par_id3155132
help.text
Source string description
RBpeh
Source string location
03020204.xhp
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 1157