Translation

01030400.xhp par_id3147009 help.text
English pXkGD
Context English Estonian Actions
01030400.xhp
par_id3153365
help.text
Click <emph>New</emph> and insert a name to create a new library. Klõpsa <emph>Uus</emph> ning sisesta uue teegi loomiseks nimi.
01030400.xhp
hd_id3147394
help.text
Import a Library
01030400.xhp
par_id3153157
help.text
Choose <emph>Tools - Macros - Organize Macros - %PRODUCTNAME Basic</emph> and click <emph>Organizer</emph> or click the <emph>Select Module</emph> icon in the Basic IDE to open the <emph>Macro Organizer</emph> dialog. Dialoogi <emph>Makrode korraldaja</emph> avamiseks vali <emph>Tööriistad - Makrod - Makrode korraldamine - %PRODUCTNAME Basic</emph> ja klõpsa <emph>Korraldaja</emph> või klõpsa Basic IDE ikooni <emph>Vali moodul</emph>.
01030400.xhp
par_id3146972
help.text
Click the <emph>Libraries</emph> tab. Klõpsa kaardil <emph>Teegid</emph>.
01030400.xhp
par_id3145640
help.text
Select to where you want to import the library in the <emph>Location</emph> list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the $[officename] application and will be available for all documents. If you select a document the library will be imported to this document and only available from there.
01030400.xhp
par_id3154253
help.text
Click <emph>Import...</emph> and select an external library to import. Klõpsa <emph>Lisa</emph> ja vali lisatav väline teek.
01030400.xhp
par_id3154705
help.text
Select all libraries to be imported in the <emph>Import Libraries</emph> dialog. The dialog displays all libraries that are contained in the selected file. Vali dialoogis <emph>Teekide lisamine</emph> kõik teegid, mille soovid lisada. Dialoogis kuvatakse kõik valitud failis olevad teegid.
01030400.xhp
par_id3163807
help.text
If you want to insert the library as a reference only check the <emph>Insert as reference (read-only)</emph> box. Read-only libraries are fully functional but cannot be modified in the Basic IDE. Kui soovid teegi lisada ainult viitena, siis märgi ruut <emph>Sisestamine viitena (kirjutuskaitstud)</emph>. Kirjutuskaitstud teegid on täisfunktsionaalsed, kuid BASICu IDE-s ei saa neid muuta.
01030400.xhp
par_id3145228
help.text
Check the <emph>Replace existing libraries</emph> box if you want existing libraries of the same name to be overwritten. Kui soovid samanimelised olemasolevad teegid üle kirjutada, siis märgi ruut <emph>Olemasolevate teekide asendamine</emph>.
01030400.xhp
par_id3147004
help.text
Click <emph>OK</emph> to import the library. Klõpsa teegi lisamiseks <emph>Sobib</emph>.
01030400.xhp
hd_id3159099
help.text
Export a Library
01030400.xhp
par_id3147005
help.text
Choose <emph>Tools - Macros - Organize Macros - %PRODUCTNAME Basic</emph> and click <emph>Organizer</emph> or click the <emph>Select Module</emph> icon in the Basic IDE to open the <emph>Macro Organizer</emph> dialog. Dialoogi <emph>Makrode korraldaja</emph> avamiseks vali <emph>Tööriistad - Makrod - Makrode korraldamine - %PRODUCTNAME Basic</emph> ja klõpsa <emph>Korraldaja</emph> või klõpsa Basic IDE ikooni <emph>Vali moodul</emph>.
01030400.xhp
par_id3147006
help.text
Click the <emph>Libraries</emph> tab. Klõpsa kaardil <emph>Teegid</emph>.
01030400.xhp
par_id3147007
help.text
In the <emph>Location</emph> list you specify where your library is stored. Select the library that you want to export. Note that you cannot export the <emph>Standard</emph> library.
01030400.xhp
par_id3147008
help.text
Click <emph>Export...</emph>
01030400.xhp
par_id3147009
help.text
Choose whether you want to export the library as an extension or as a BASIC library.
01030400.xhp
par_id3147010
help.text
Click <emph>OK</emph>. Klõpsa <emph>Sobib</emph>.
01030400.xhp
par_id3147011
help.text
Select where you want your library exported.
01030400.xhp
par_id3147012
help.text
Click <emph>Save</emph> to export the library. Klõpsa teegi lisamiseks <emph>Sobib</emph>.
01030400.xhp
hd_id3159100
help.text
Deleting a Library Teegi kustutamine
01030400.xhp
par_id3150086
help.text
Choose <emph>Tools - Macros - Organize Macros - %PRODUCTNAME Basic</emph> and click <emph>Organizer</emph> or click the <emph>Select Module</emph> icon in the Basic IDE to open the <emph>Macro Organizer</emph> dialog. Dialoogi <emph>Makrode korraldaja</emph> avamiseks vali <emph>Tööriistad - Makrod - Makrode korraldamine - %PRODUCTNAME Basic</emph> ja klõpsa <emph>Korraldaja</emph> või klõpsa Basic IDE ikooni <emph>Vali moodul</emph>.
01030400.xhp
par_id3146808
help.text
Click the <emph>Libraries</emph> tab. Klõpsa kaardil <emph>Teegid</emph>.
01030400.xhp
par_id3158212
help.text
Select the library to be deleted from the list. Vali nimekirjast kustutatav teek.
01030400.xhp
par_id3150361
help.text
Click <emph>Delete</emph>. Klõpsa <emph>Kustuta</emph>.
01030400.xhp
par_id3152986
help.text
Deleting a library permanently deletes all existing modules and corresponding procedures and functions. Teegi kustutamisel kustuvad lisaks jäädavalt kõik olemasolevad moodulid ning vastavad protseduurid ja funktsioonid.
01030400.xhp
par_id3148868
help.text
You cannot delete the default library named "Standard". Vaiketeeki nimega "Standard" ei saa kustutada.
01030400.xhp
par_id3146869
help.text
If you delete a library that was inserted as reference only the reference is deleted but not the library itself. Kui kustutada teek, mis oli lisatud viidana, siis kustutatakse ainult viit, mitte teek ise.
01030400.xhp
hd_id3147070
help.text
Organizing Modules and Dialogs Moodulite ja dialoogide korraldamine
01030400.xhp
hd_id3155265
help.text
Creating a New Module or Dialog Uue mooduli või dialoogi loomine
01030400.xhp
par_id3154537
help.text
Choose <emph>Tools - Macros - Organize Macros - %PRODUCTNAME Basic</emph> and click <emph>Organizer</emph> or click the <emph>Select Module</emph> icon in the Basic IDE to open the <emph>Macro Organizer</emph> dialog. Dialoogi <emph>Makrode korraldaja</emph> avamiseks vali <emph>Tööriistad - Makrod - Makrode korraldamine - %PRODUCTNAME Basic</emph> ja klõpsa <emph>Korraldaja</emph> või klõpsa Basic IDE ikooni <emph>Vali moodul</emph>.
01030400.xhp
par_id3146781
help.text
Click the <emph>Modules</emph> tab or the <emph>Dialogs</emph> tab. Klõpsa kaardil <emph>Moodulid</emph> või <emph>Dialoogid</emph>.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedEstonian

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01030400.xhp
par_id3147009
help.text
Source string description
pXkGD
Source string location
01030400.xhp
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 473