Translation

03101000.xhp par_id3149457 help.text
English f8VgF
Context English Estonian Actions
03100900.xhp
par_id3148983
help.text
CSng (Expression As Variant) As Single
03100900.xhp
par_id3153897
help.text
<emph>Expression</emph>: Any string or numeric expression that you want to convert. To convert a string expression, the number must be entered using a dot "." as the decimal point and a comma "," as the thousands separator (for instance 123,456.78), which may differ from your %PRODUCTNAME <link href="text/shared/optionen/01140000.xhp" name="language settings">language settings</link>.
03100900.xhp
par_id761652451117906
help.text
Numeric expressions are displayed according to %PRODUCTNAME <link href="text/shared/optionen/01140000.xhp" name="language settings">language settings</link>:
03100900.xhp
par_idm1341608224
help.text
MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
03100900.xhp
par_idm1341604480
help.text
MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023
03100900.xhp
par_idm1341608242
help.text
MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678.1234
03100900.xhp
par_idm1341604408
help.text
MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678.123535156
03101000.xhp
tit
help.text
CStr Function CStr funktsioon
03101000.xhp
bm_id3146958
help.text
<bookmark_value>CStr function</bookmark_value> <bookmark_value>CStr funktsioon</bookmark_value>
03101000.xhp
hd_id3146958
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03101000.xhp" name="CStr Function">CStr Function</link> <link href="text/sbasic/shared/03101000.xhp" name="CStr Function">CStr funktsioon</link>
03101000.xhp
par_id3147574
help.text
Converts any numeric expression to a string expression. Teisendab suvalise arvavaldise stringavaldiseks.
03101000.xhp
hd_id3148473
help.text
Syntax: Süntaks:
03101000.xhp
par_id3145315
help.text
CStr (Expression) CStr (Expression)
03101000.xhp
hd_id3153062
help.text
Return value: Tagastusväärtus:
03101000.xhp
hd_id3154760
help.text
Parameters: Parameetrid:
03101000.xhp
par_id3149457
help.text
<emph>Expression:</emph> Any valid string or numeric expression that you want to convert. <emph>Expression:</emph> suvaline string- või arvavaldis, mida soovid teisendada.
03101000.xhp
hd_id3150358
help.text
Expression Types and Conversion Returns Avaldisetüübid ja teisenduste tagastused
03101000.xhp
par_id3156422
help.text
String that evaluates to either <emph>True</emph> or <emph>False</emph>. String, mis tagastab hindamise tulemusena väärtuse <emph>Tõene</emph> või <emph>Väär</emph>.
03101000.xhp
par_id3155411
help.text
String that contains the date and time. Kuupäeva ja kellaaega sisaldav string.
03101000.xhp
par_id3150486
help.text
Run-time error. Käivitusviga.
03101000.xhp
par_id3155306
help.text
String without any characters. Ilma märkideta string.
03101000.xhp
par_id3152938
help.text
Corresponding number as string. Vastav arv stringina.
03101000.xhp
par_id3155738
help.text
Zeros at the end of a floating-point number are not included in the returned string. Ujukomaarvu lõpus olevaid nulle tagastatavasse stringi ei kaasata.
03101000.xhp
hd_id3154729
help.text
Example: Näide:
03101100.xhp
tit
help.text
DefBool Statement DefBool lause
03101100.xhp
bm_id3145759
help.text
<bookmark_value>DefBool statement</bookmark_value> <bookmark_value>DefBool lause</bookmark_value>
03101100.xhp
hd_id3145759
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03101100.xhp" name="DefBool Statement">DefBool Statement</link> <link href="text/sbasic/shared/03101100.xhp" name="DefBool Statement">DefBool lause</link>
03101100.xhp
par_id3153089
help.text
If no type-declaration character or keyword is specified, the DefBool statement sets the default data type for variables, according to a letter range. Kui tüübikirjelduse märki ega võtmesõna pole määratud, siis seab DefBool-lause muutujate vaikimisi andmetüübi tähevahemiku järgi.
03101100.xhp
par_id971587473488701
help.text
<image src="media/helpimg/sbasic/Defxxx_statements.svg" id="img_id4156296484514"><alt id="alt_id15152796484514">DefType statements diagram</alt></image>
03101100.xhp
par_id3147336
help.text
<emph>char:</emph> Letter prefix that specifies default data type for variables.
03101100.xhp
par_id3147226
help.text
<emph>char-char:</emph> Letter range prefixes that specify default data type for variables.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03101000.xhp
par_id3149457
help.text
Source string description
f8VgF
Source string location
03101000.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 2822