Translation

access2base.xhp hd_idA2B002 help.text
English V4kCb
Context English Hungarian Actions
access2base.xhp
tit
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
bm_idA2B001
help.text
<bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Access databases; run in Base</bookmark_value> <bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Access adatbázisok; futtatás Base-ben</bookmark_value>
access2base.xhp
hd_idA2B002
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
hd_idA2B003
help.text
What is Access2Base? Mi az az Access2Base?
access2base.xhp
par_idA2B004
help.text
Access2Base is a %PRODUCTNAME BASIC library of macros for (business or personal) application developers and advanced users. It is one of the libraries stored in "Application macros and dialogs". Az Access2Base egy %PRODUCTNAME BASIC makrógyűjtemény (üzleti vagy személyes) alkalmazások fejlesztőinek és gyakorlott felhasználóknak. Egyike az „Alkalmazásmakrók és -ablakok” alatt tárolt programkönyvtáraknak.
access2base.xhp
par_idA2B005
help.text
The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a %PRODUCTNAME <emph>Base</emph> application, but also from <emph>any</emph> %PRODUCTNAME document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense.
access2base.xhp
par_idA2B006
help.text
The API provided by Access2Base is intended to be more concise, intuitive and easy to learn than the standard UNO API (API = Application Programming Interface). Az Access2Base API-ját tömörebbnek, intuitívabbnak és egyszerűbben tanulhatónak tervezték, mint a szabványos UNO API-t.
access2base.xhp
par_idA2B007
help.text
<emph>The library is documented online on </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link>. <emph>A programkönyvtár online dokumentációja a </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link> oldalon érhető el.
access2base.xhp
hd_idA2B008
help.text
The implemented macros include: A megvalósított makrók közé tartozik:
access2base.xhp
par_idA2B009
help.text
a simplified and extensible API for <emph>forms</emph>, <emph>dialogs</emph> and <emph>controls</emph> manipulations similar with the Microsoft Access object model, egyszerűsített és bővíthető API <emph>űrlapok</emph>, <emph>párbeszédablakok</emph> és <emph>vezérlőelemek</emph> kezeléséhez a Microsoft Access objektummodellhez hasonlóan,
access2base.xhp
par_idA2B010
help.text
an API for database access with the <emph>table</emph>, <emph>query</emph>, <emph>recordset</emph> and <emph>field</emph> objects, adatbázis-eléréshez használható API <emph>tábla</emph>, <emph>lekérdezés</emph>, <emph>rekordhalmaz</emph> és <emph>mező</emph> objektumokkal,
access2base.xhp
par_idA2B011
help.text
a number of <emph>actions</emph> with a syntax identical to their corresponding Microsoft Access macros/actions, számos <emph>művelet</emph> a megfelelő Microsoft Access makrókkal/műveletekkel azonos szintaxissal,
access2base.xhp
par_idA2B012
help.text
the <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph>, ... database functions, a <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph>, ... adatbázis-függvények,
access2base.xhp
par_idA2B013
help.text
the support of the shortcut notations like <item type="literal">Forms!myForm!myControl</item> rövidített jelölés támogatása, például: <item type="literal">Forms!myForm!myControl</item>
access2base.xhp
par_idA2B014
help.text
in addition továbbá
access2base.xhp
par_idA2B015
help.text
a consistent errors and exceptions handler, konzisztens hiba- és kivételkezelő,
access2base.xhp
par_idA2B016
help.text
facilities for programming form, dialog and control <emph>events</emph> and szolgáltatások űrlap-, párbeszédablak-, és <emph>vezérlőesemények</emph> programozásához, és
access2base.xhp
par_idA2B017
help.text
the support of both embedded forms and standalone (Writer) forms. beágyazott űrlapok és önálló (Writer) űrlapok támogatása.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help - master/text/sbasic/guide
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help - master/text/sbasic/guide

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
access2base.xhp
hd_idA2B002
help.text
Source string description
V4kCb
Source string location
access2base.xhp
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po, string 3