Translation

access2base.xhp par_idA2B004 help.text
English CfYuM
Context English Hungarian Actions
access2base.xhp
tit
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
bm_idA2B001
help.text
<bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Access databases; run in Base</bookmark_value> <bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Access adatbázisok; futtatás Base-ben</bookmark_value>
access2base.xhp
hd_idA2B002
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
hd_idA2B003
help.text
What is Access2Base? Mi az az Access2Base?
access2base.xhp
par_idA2B004
help.text
Access2Base is a %PRODUCTNAME BASIC library of macros for (business or personal) application developers and advanced users. It is one of the libraries stored in "Application macros and dialogs". Az Access2Base egy %PRODUCTNAME BASIC makrógyűjtemény (üzleti vagy személyes) alkalmazások fejlesztőinek és gyakorlott felhasználóknak. Egyike az „Alkalmazásmakrók és -ablakok” alatt tárolt programkönyvtáraknak.
access2base.xhp
par_idA2B005
help.text
The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a %PRODUCTNAME <emph>Base</emph> application, but also from <emph>any</emph> %PRODUCTNAME document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense.
access2base.xhp
par_idA2B006
help.text
The API provided by Access2Base is intended to be more concise, intuitive and easy to learn than the standard UNO API (API = Application Programming Interface). Az Access2Base API-ját tömörebbnek, intuitívabbnak és egyszerűbben tanulhatónak tervezték, mint a szabványos UNO API-t.
access2base.xhp
par_idA2B007
help.text
<emph>The library is documented online on </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link>. <emph>A programkönyvtár online dokumentációja a </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link> oldalon érhető el.
access2base.xhp
hd_idA2B008
help.text
The implemented macros include: A megvalósított makrók közé tartozik:
access2base.xhp
par_idA2B009
help.text
a simplified and extensible API for <emph>forms</emph>, <emph>dialogs</emph> and <emph>controls</emph> manipulations similar with the Microsoft Access object model, egyszerűsített és bővíthető API <emph>űrlapok</emph>, <emph>párbeszédablakok</emph> és <emph>vezérlőelemek</emph> kezeléséhez a Microsoft Access objektummodellhez hasonlóan,
access2base.xhp
par_idA2B010
help.text
an API for database access with the <emph>table</emph>, <emph>query</emph>, <emph>recordset</emph> and <emph>field</emph> objects, adatbázis-eléréshez használható API <emph>tábla</emph>, <emph>lekérdezés</emph>, <emph>rekordhalmaz</emph> és <emph>mező</emph> objektumokkal,
access2base.xhp
par_idA2B011
help.text
a number of <emph>actions</emph> with a syntax identical to their corresponding Microsoft Access macros/actions, számos <emph>művelet</emph> a megfelelő Microsoft Access makrókkal/műveletekkel azonos szintaxissal,
access2base.xhp
par_idA2B012
help.text
the <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph>, ... database functions, a <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph>, ... adatbázis-függvények,
access2base.xhp
par_idA2B013
help.text
the support of the shortcut notations like <item type="literal">Forms!myForm!myControl</item> rövidített jelölés támogatása, például: <item type="literal">Forms!myForm!myControl</item>
access2base.xhp
par_idA2B014
help.text
in addition továbbá
access2base.xhp
par_idA2B015
help.text
a consistent errors and exceptions handler, konzisztens hiba- és kivételkezelő,
access2base.xhp
par_idA2B016
help.text
facilities for programming form, dialog and control <emph>events</emph> and szolgáltatások űrlap-, párbeszédablak-, és <emph>vezérlőesemények</emph> programozásához, és
access2base.xhp
par_idA2B017
help.text
the support of both embedded forms and standalone (Writer) forms. beágyazott űrlapok és önálló (Writer) űrlapok támogatása.
access2base.xhp
hd_idA2B018
help.text
Compare Access2Base with Microsoft Access VBA Az Access2Base és az Microsoft Access VBA összehasonlítása
basic_2_python.xhp
tit
help.text
Basic to Python Basicből Pythonba

Loading…

User avatar armintimar

New translation

LibreOffice Help - master / text/sbasic/guideHungarian

a month ago
User avatar armintimar

New contributor

LibreOffice Help - master / text/sbasic/guideHungarian

New contributor a month ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice Help - master / text/sbasic/guideHungarian

 
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
access2base.xhp
par_idA2B004
help.text
Source string description
CfYuM
Source string location
access2base.xhp
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
hu/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po, string 5