Translation

anchor_object.xhp tit help.text
English XAt2Y
Context English Turkish Actions
anchor_object.xhp
tit
help.text
Positioning Objects Nesneleri Konumlandırma
anchor_object.xhp
bm_id3147828
help.text
<bookmark_value>objects;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>positioning;objects (guide)</bookmark_value> <bookmark_value>anchors;options</bookmark_value> <bookmark_value>frames;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>pictures;anchoring options</bookmark_value> <bookmark_value>centering;images on HTML pages</bookmark_value> <bookmark_value>nesneler;sabitleme seçenekleri</bookmark_value><bookmark_value>konumlandırma;nesneler(rehber)</bookmark_value><bookmark_value>sabitleyiciler;seçenekler</bookmark_value><bookmark_value>çerçeveler;sabitleme seçenekleri</bookmark_value><bookmark_value>resimler;sabitleme seçenekleri</bookmark_value><bookmark_value>ortalamak;HTML sayfalarında resim</bookmark_value>
anchor_object.xhp
hd_id3147828
help.text
<variable id="anchor_object"><link href="text/swriter/guide/anchor_object.xhp" name="Positioning Objects">Positioning Objects</link></variable> <variable id="anchor_object"><link href="text/swriter/guide/anchor_object.xhp" name="Positioning Objects">Nesneleri Konumlandır</link></variable>
anchor_object.xhp
par_id3147251
help.text
You can use anchors to position an object, graphic, or frame in a document. An anchored item remains in place, or moves when you modify the document. The following anchoring options are available: Bir sabitleyiciyi nesne, grafik ya da belge içinde çerçeve de kullanabilirsiniz. Sabitlenmiş bir öğe bu şekilde yerinde kalır ya da belge değiştirildiğinde taşınır. Kullanabileceğiniz sabitleme seçenekleri şunlardır:
anchor_object.xhp
par_id3145599
help.text
Anchoring Sabitleyici
anchor_object.xhp
par_id3145622
help.text
Effect Efekt
anchor_object.xhp
par_id3145650
help.text
As character Karakter olarak
anchor_object.xhp
par_id3151181
help.text
Anchors the selected item as a character in the current text. If the height of the selected item is greater than the current font size, the height of the line containing the item is increased. Geçerli metindeki seçili öğeyi karakter olarak sabitler. Seçili öğenin uzunluğu geçerli font boyutundan büyükse, öğeyi içeren satırın yüksekliği artar.
anchor_object.xhp
par_idN10674
help.text
To center an image on an HTML page, insert the image, anchor it "as character", then center the paragraph. Bir HTML sayfasında resmi ortalamak için, resmi ekleyin, "karakter olarak" sabitleyin, ve sonra paragrafta ortalayın.
anchor_object.xhp
par_id3151212
help.text
To character Karaktere
anchor_object.xhp
par_id3151235
help.text
Anchors the selected item to a character. Seçilmiş öğeyi bir karaktere sabitler.
anchor_object.xhp
par_id3155071
help.text
To paragraph Paragrafa
anchor_object.xhp
par_id3155094
help.text
Anchors the selected item to the current paragraph. Seçilmiş öğeyi bir paragrafa sabitler.
anchor_object.xhp
par_id3155122
help.text
To page Sayfaya
anchor_object.xhp
par_id3155144
help.text
Anchors the selected item to the current page. Seçilmiş öğeyi geçerli sayfaya sabitler.
anchor_object.xhp
par_id3145674
help.text
To frame Çerçeveye

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
anchor_object.xhp
tit
help.text
Source string description
XAt2Y
Source string location
anchor_object.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po, string 1