Translation

wrap.xhp par_id3150520 help.text
English noDJ4
Context English Norwegian Nynorsk Actions
wrap.xhp
hd_id3154486
help.text
<variable id="wrap"><link href="text/swriter/guide/wrap.xhp" name="Wrapping Text Around Objects">Wrapping Text Around Objects</link></variable> <variable id="wrap"><link href="text/swriter/guide/wrap.xhp" name="Ombrydning af tekst omkring objekter">Tekstbryting av objekt</link></variable>
wrap.xhp
hd_id4792321
help.text
To Wrap Text Around an Object Slik tilpassar du teksten rundt eit objekt
wrap.xhp
par_id3149696
help.text
Select the object. Vel objektet.
wrap.xhp
par_id3155907
help.text
Choose <emph>Format - Frame and Object - Properties</emph>, and then click the <link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Wrap"><emph>Wrap</emph></link> tab to choose the wrapping style that you want to apply. Vel <emph>Format → Ramme og objekt → Eigenskapar</emph> og klikk på <link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Wrap"><emph>Bryt </emph></link> for å velja brytingsstilen du vil bruka.
wrap.xhp
par_id3155859
help.text
The current wrapping style is indicated by a bullet. Den gjeldande tekstbrytingsstilen vert vist med eit punkt.
wrap.xhp
hd_id3149834
help.text
To Specify the Wrapping Properties Slik set du eigenskapane for teksttilpassing
wrap.xhp
par_id3154079
help.text
Select the object. Vel objektet.
wrap.xhp
par_id3153396
help.text
Choose <emph>Format - Frame and Object - Properties</emph>, and then click the <link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Wrap"><emph>Wrap</emph></link> tab. Vel <emph>Format → Ramme og objekt → Eigenskapar</emph> og klikk på fana <link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Wrap"><emph>Bryt </emph></link>.
wrap.xhp
par_id3153370
help.text
Set the options that you want. Vel dei innstillingane du vil ha.
wrap.xhp
par_id3153386
help.text
Click <emph>OK</emph>. Trykk <emph>OK</emph>.
wrap.xhp
hd_id3154247
help.text
To Change the Wrapping Contour of a Graphic Slik endrar du tekstbrytingsomrisset for eit bilete
wrap.xhp
par_id3154262
help.text
You can change the shape that the text wraps around. Du kan endra det omrisset teksten vert broten etter.
wrap.xhp
par_id3154860
help.text
Select the graphic, right-click, and then choose <emph>Wrap - Edit Contour</emph>. Merk det grafiske objektet og vel deretter <emph>Tekstbryting → Rediger omriss</emph>.
wrap.xhp
par_id3150231
help.text
Use the tools to draw a new contour, and then click the <item type="menuitem">Apply</item> icon (green check mark). Bruk verktøya for å teikna eit nytt omriss og klikk på knappen <item type="menuitem">Bruk</item> (grøn hake).
wrap.xhp
par_id3150947
help.text
Close the <item type="menuitem">Contour Editor</item> window. Lukk vindauget <item type="menuitem">Rediger omriss</item>.
wrap.xhp
par_id3150520
help.text
<link href="text/swriter/01/05060201.xhp" name="Contour Editor">Contour Editor</link> <link href="text/swriter/01/05060201.xhp" name="Contour Editor">Omrissredigering</link>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
wrap.xhp
par_id3150520
help.text
Source string description
noDJ4
Source string location
wrap.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
nn/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po, string 2173