Translation

05060700.xhp tit help.text
English MxFCq
Context English Czech Actions
05060300.xhp
par_id3151261
help.text
<variable id="horizontaltext"><ahelp hid=".">Flips the selected image horizontally.</ahelp></variable> <variable id="horizontaltext"><ahelp hid=".">Překlopí vybraný obrázek vodorovně.</ahelp></variable>
05060300.xhp
hd_id3147101
help.text
On all pages Na všech stránkách
05060300.xhp
par_id3147212
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/allpages">Flips the selected image horizontally on all pages.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/allpages">Překlopí vybraný obrázek vodorovně na všech stránkách.</ahelp>
05060300.xhp
hd_id3153632
help.text
On left pages Na levých stránkách
05060300.xhp
par_id3149037
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/leftpages">Flips the selected image horizontally only on even pages.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/leftpages">Překlopí vybraný obrázek vodorovně jen na sudých stránkách.</ahelp>
05060300.xhp
hd_id3147580
help.text
On right pages Na pravých stránkách
05060300.xhp
par_id3152775
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/rightpages">Flips the selected image horizontally only on odd pages.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/rightpages">Překlopí vybraný obrázek vodorovně jen na lichých stránkách.</ahelp>
05060300.xhp
hd_id3153349
help.text
Link Odkaz
05060300.xhp
par_id3149164
help.text
Inserts the image as a link. Vloží obrázek jako odkaz.
05060300.xhp
hd_id3149178
help.text
File name Název souboru
05060300.xhp
par_id3156278
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/entry">Displays the path to the linked graphic file. To change the link, click the <emph>Browse</emph> button and then locate the file that you want to link to.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/entry">Zobrazuje cestu k odkazovanému obrázku. Chcete-li odkaz změnit, klepněte na tlačítko <emph>Procházet</emph> a vyberte požadovaný soubor.</ahelp>
05060300.xhp
hd_id3145776
help.text
Browse Procházet
05060300.xhp
par_id3151373
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/browse">Locate the new graphic file that you want to link to, and then click <emph>Open</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/picturepage/browse">Vyberte soubor s obrázkem, na který chcete odkázat, a klepněte na <emph>Otevřít</emph>.</ahelp>
05060300.xhp
par_id3155855
help.text
<link href="text/shared/01/05240000.xhp" name="Format - Flip">Format - Flip</link> <link href="text/shared/01/05240000.xhp" name="Formát - Překlopit">Formát - Překlopit</link>
05060300.xhp
par_id3158743
help.text
<link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Edit - Links">Edit - Links</link> <link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Úpravy - Odkazy">Úpravy - Odkazy</link>
05060700.xhp
tit
help.text
Macro Makro
05060700.xhp
hd_id3145241
help.text
<link href="text/swriter/01/05060700.xhp" name="Macro">Macro</link> <link href="text/swriter/01/05060700.xhp" name="Makro">Makro</link>
05060700.xhp
par_id3158429
help.text
<ahelp hid="cui/ui/eventassignpage/EventAssignPage">Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/eventassignpage/EventAssignPage">Určuje makro spuštěné při klepnutí na obrázek, rámec nebo objekt OLE.</ahelp>
05060700.xhp
hd_id3147176
help.text
Event Událost
05060700.xhp
par_id3147564
help.text
<ahelp hid="cui/ui/eventassignpage/assignments">Lists the events that can trigger a macro.</ahelp> Only the events that are relevant to the selected object are listed. <ahelp hid="cui/ui/eventassignpage/assignments">Seznam událostí, které mohou vyvolat makro.</ahelp> Jsou vypsány jen události relevantní k vybranému objektu.
05060700.xhp
par_id3149286
help.text
The following table lists the object types and the events that can trigger a macro: V následující tabulce jsou vypsány typy objektů a události, které mohou spustit makro:
05060700.xhp
par_id3152949
help.text
Event Událost
05060700.xhp
par_id3149808
help.text
Event trigger Spouštěč události
05060700.xhp
par_id3152957
help.text
OLE object Objekt OLE
05060700.xhp
par_id3154564
help.text
Image Obrázek
05060700.xhp
par_id3153675
help.text
Frame Rámec
05060700.xhp
par_id3154473
help.text
AutoText Automatický text
05060700.xhp
par_id3149684
help.text
ImageMap area Oblast obrázkových map
05060700.xhp
par_id3154197
help.text
Hyperlink Hypertextový odkaz
05060700.xhp
par_id3155182
help.text
Click object Klepnutí na objekt
05060700.xhp
par_id3149489
help.text
object is selected objekt je vybrán
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
The following string has the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05060700.xhp
tit
help.text
Source string description
MxFCq
Source string location
05060700.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/swriter/01.po, string 2141