Translation

01120000.xhp tit help.text
English sZfWF
Context English Czech Actions
01120000.xhp
tit
help.text
Print Preview Náhled tisku
01120000.xhp
hd_id2013916
help.text
<link href="text/swriter/01/01120000.xhp">Print Preview</link> <link href="text/swriter/01/01120000.xhp">Náhled tisku</link>
01120000.xhp
par_id1471907
help.text
<ahelp hid=".uno:PrintPreview">Displays a preview of the printed page or closes the preview.</ahelp> <ahelp hid=".uno:PrintPreview">Zobrazí náhled vytištěné strany nebo zavře náhled.</ahelp>
01120000.xhp
par_id8697470
help.text
Use the icons on the <emph>Print Preview Bar</emph> to scroll through the pages of the document or to print the document. Pomocí ikon na <emph>liště Náhled tisku</emph> můžete přepínat stránky dokumentu nebo dokument vytisknout.
01120000.xhp
par_id4314706
help.text
You can also press Page Up and Page Down keys to scroll through the pages. Přepínat stránky můžete také klávesami Page Up a Page Down.
01120000.xhp
par_id4771874
help.text
You cannot edit your document while you are in the print preview. Během náhledu tisku nemůžete dokument upravovat.
01120000.xhp
par_id5027008
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">To exit the print preview, click the <emph>Close Preview</emph> button.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Náhled zavřete tlačítkem <emph>Zavřít náhled</emph>.</ahelp>
01120000.xhp
par_id2649311
help.text
<link href="text/swriter/main0210.xhp" name="Page View Object Bar">Page View Object Bar</link> <link href="text/swriter/main0210.xhp" name="Lišta zobrazení stránky">Lišta zobrazení stránky</link>
01150000.xhp
tit
help.text
Mail Merge Hromadná korespondence
01150000.xhp
hd_id3150757
help.text
Mail Merge Hromadná korespondence
01150000.xhp
par_id3151187
help.text
<variable id="serienbrieftext"><ahelp hid=".">The <emph>Mail Merge</emph> dialog helps you in printing and saving form letters.</ahelp></variable> <variable id="serienbrieftext"><ahelp hid=".">Dialogové okno <emph>Hromadná korespondence</emph> umožňuje tisknout a ukládat dopisy hromadné korespondence.</ahelp></variable>
01150000.xhp
par_id3154102
help.text
During printing, the database information replaces the corresponding database fields (placeholders). For more information about inserting database fields refer to the <link href="text/swriter/01/04090006.xhp" name="Database"><emph>Database</emph></link> tab page under <emph>Insert - Field - More Fields</emph>. Během tisku se odpovídající databázová pole (tzv. zástupné znaky) nahradí údaji z databáze. Více informací o vkládání databázových polí najdete v nápovědě ke kartě <link href="text/swriter/01/04090006.xhp" name="Databáze"><emph>Databáze</emph></link>, která se nachází v nabídce <emph>Vložit - Pole - Další pole</emph>.
01150000.xhp
par_id8186895
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a database and table.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Vyberte databázi a tabulku.</ahelp>
01150000.xhp
hd_id3154482
help.text
Records Záznamy
01150000.xhp
par_id3154565
help.text
Determines the number of records for printing the form letter. One letter will be printed for each record. Určuje počet záznamů databáze, které se použijí při tisku dopisu hromadné korespondence. Pro každý záznam bude vytištěn jeden dopis.
01150000.xhp
hd_id3155896
help.text
All Vše
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
The following string has the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/00

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01120000.xhp
tit
help.text
Source string description
sZfWF
Source string location
01120000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/swriter/01.po, string 1