Translation

main0103.xhp par_id3147338 help.text
English cnAYC
Context English Turkish Actions
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math $[officename] Math ile Nasıl Çalışılır
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formül Referans Tablosu</link>
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys $[officename] Math Menüleri, Araç Çubukları ve Anahtarlar
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Daha fazla %PRODUCTNAME Math simgeleri ve makroları için, şu adrese bir göz atın <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link>.
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menüler
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menüler</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. Menü çubuğu $[officename] Math ile çalışmak için gerekli olan komutları içerir. Belgelerdeki formül ve nesneleri değiştirmek, görüntülemek, sıralamak, biçimlendirmek ve yazdırılması komutlarının yanısıra, erişilebilir işlemcilerin listesini de içerir.
main0101.xhp
tit
help.text
File Dosya
main0101.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">Dosya</link>
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. Formüllü belgeler için bazı genel komutları içerir. Örneğin; aç, kaydet ve yazdır gibi.
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Düzenle
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Düzenle</link>
main0102.xhp
par_id3145790
help.text
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors. Bu menüdeki komutlar formülleri değiştirmek için kullanılırlar. Temel komutlara ek olarak (örneğin içerik kopyalama) $[officename] Math içerisinde işleme özel komutlar da bulunmaktadır, örneğin yer tutucular veya hataları aramak için.
main0103.xhp
tit
help.text
View Görünüm
main0103.xhp
hd_id3155064
help.text
<link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">Görünüm</link>
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>View - Elements</menuitem></link>. Görüntüleme ölçeğini ayarlar ve hangi ögelerin görünmesini istediğinizi tanımlar. Ögeler bölmesini <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>Görünüm - Ögeler</menuitem></link> ile zaten açtıysanız, <emph>Komutlar</emph> penceresine girebileceğiniz komutların çoğuna bir fare tıklamasıyla da erişilebilir.
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Yakınlaştır</link>
main0105.xhp
tit
help.text
Format Biçim
main0105.xhp
hd_id3149121
help.text
<link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Format</link> <link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Biçim</link>
main0105.xhp
par_id3149018
help.text
This menu contains commands needed to format formulas. Bu menü formülleri biçimlendirmede ihtiyaç duyacağınız komutları içerir.
main0105.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Fonts">Fonts</link> <link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Fonts">Yazı Tipleri</link>
main0105.xhp
hd_id3154656
help.text
<link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Font Size">Font Size</link> <link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Font Size">Yazı Tipi Boyutu</link>
main0105.xhp
hd_id3154484
help.text
<link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Spacing">Spacing</link> <link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Spacing">Boşluk</link>
main0105.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Alignment</link> <link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Hizalama</link>
main0106.xhp
tit
help.text
Tools Araçlar
main0106.xhp
hd_id3149019
help.text
<link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Tools</link> <link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Araçlar</link>
main0106.xhp
par_id3155959
help.text
Use this menu to open and edit the symbol catalog, or import an external formula as a data file or via clipboard. The program interface can be adjusted to meet your requirements. You can also change the program options. Bu menüyü, sembol kataloğunu açmak ve düzenlemek için ya da bir formülü dosya gibi içeri almak için kullanabilirsiniz. Programın arayüzü isteklerinize göre değiştirilebilmektedir. Programın seçeneklerini de değiştirebilirsiniz.
main0106.xhp
hd_id3150206
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Import Formula">Import Formula</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Import Formula">Dışarıdan Formül Aktar</link>
main0106.xhp
hd_id3150207
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Import MathML">Import MathML from Clipboard</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Import MathML">Taşıma Panosundan MathML içe Aktar</link>
main0106.xhp
hd_id3145385
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Özelleştir</link>
main0107.xhp
tit
help.text
Window Pencere

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Turkish
link bağlantı LibreOffice UI - master
pane bölme LibreOffice UI - master

String information

Context
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Source string description
cnAYC
Source string location
main0103.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/smath.po, string 18