Translation

main0202.xhp par_id3083278 help.text
English XAbu3
Context English Norwegian Bokmål Actions
main0105.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Alignment</link> <link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Justering</link>
main0106.xhp
tit
help.text
Tools Verktøy
main0106.xhp
hd_id3149019
help.text
<link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Tools</link> <link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Verktøy</link>
main0106.xhp
par_id3155959
help.text
Use this menu to open and edit the symbol catalog, or import an external formula as a data file or via clipboard. The program interface can be adjusted to meet your requirements. You can also change the program options. Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.
main0106.xhp
hd_id3150206
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Import Formula">Import Formula</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Import Formula">Importer formel</link>
main0106.xhp
hd_id3150207
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Import MathML">Import MathML from Clipboard</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Import MathML">Importer MathML fra utklippstavlen</link>
main0106.xhp
hd_id3145385
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Tilpass</link>
main0107.xhp
tit
help.text
Window Vindu
main0107.xhp
hd_id3155066
help.text
<link href="text/smath/main0107.xhp" name="Window">Window</link> <link href="text/smath/main0107.xhp" name="Window">Vindu</link>
main0107.xhp
par_id3147339
help.text
In the Window menu, you can open a new window and see the document list. I menyen «Vindu» kan du åpne et nytt vindu og se dokumentlisten.
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Verktøylinjer
main0200.xhp
hd_id3149121
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Toolbars">Verktøylinjer</link></variable>
main0200.xhp
par_id3147338
help.text
The default toolbars available when working with an activated formula document in $[officename] Math are described here. You can customize the toolbars to meet your requirements by moving, deleting or adding new icons. Her beskrives standardverktøylinjene som er tilgjengelige når du arbeider med et formeldokument i $[officename] Math. Verktøylinjene kan tilpasses ved å flytte, slette eller legge til nye ikoner.
main0202.xhp
tit
help.text
Status Bar Statuslinjen
main0202.xhp
hd_id3150749
help.text
<link href="text/smath/main0202.xhp" name="Status Bar">Status Bar</link> <link href="text/smath/main0202.xhp" name="Status Bar">Statuslinjen</link>
main0202.xhp
par_id3083278
help.text
The status bar displays information about the active document. Statuslinjen viser informasjon om det valgte dokumentet.
main0203.xhp
tit
help.text
Tools Bar Verktøylinjen
main0203.xhp
hd_id3149123
help.text
<link href="text/smath/main0203.xhp" name="Tools Bar">Tools Bar</link> <link href="text/smath/main0203.xhp" name="Tools Bar">Verktøylinjen</link>
main0203.xhp
par_id3147338
help.text
The Tools bar contains frequently used functions. Verktøylinjen inneholder funksjoner som ofte blir brukte.
main0203.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Formula Cursor">Formula Cursor</link> <link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Formula Cursor">Formelmerke</link>
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Math Features Funksjoner i $[officename] Math
main0503.xhp
hd_id3155064
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">$[officename] Math Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">Funksjoner i $[officename] Math</link></variable>
main0503.xhp
par_id3156386
help.text
This section contains an overview of some of the important functions and capabilities that $[officename] Math offers. Dette avsnittet inneholder en oversikt over noen av de viktigste funksjonene og mulighetene i $[officename] Math.
main0503.xhp
par_id3148486
help.text
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help. $[officename] Math tilbyr utallige operatorer, funksjoner og formateringsstøtte som hjelper deg med å lage formler. Alle disse kan velges og tas i bruk fra utvalgsvinduet. Det finnes en komplett <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">referanseliste</link> og mange <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">eksempler</link> i hjelpen.
main0503.xhp
hd_id3150207
help.text
Creating a Formula Lage en formel
main0503.xhp
par_id3145386
help.text
As with charts and images, formulas are created as objects within a document. Inserting a formula into a document automatically starts $[officename] Math. You can create, edit and format the formula using a large selection of predefined symbols and functions. Akkurat som diagrammer og bilder opprettes formler som objekter i et dokument. $[officename] Math startes automatisk hvis du setter inn en formel i et dokument. Du kan lage, redigere og formatere formelen ved å bruke det store utvalget av innebygde symboler og funksjoner.
main0503.xhp
hd_id3153916
help.text
Typing a Formula Directly Skrive inn en formel direkte
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
If you are familiar with the $[officename] Math language, you can also type a formula directly into the document. For example, type this formula into a text document: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Select this text and choose <emph>Insert - Object - Formula</emph>. The text will be converted into a formatted formula. Hvis du er fortrolig med språket i $[officename] Math, kan du skrive inn formler direkte i dokumentet. Skriv for eksempel inn denne formelen i et tekstdokument: «a sup 2 + b sup 2 = c sup 2». Merk teksten og velg <emph>Sett inn – Objekt – Formel</emph> for å gjøre teksten om til en formatert formel.
main0503.xhp
par_id3146325
help.text
Formulas cannot be calculated in $[officename] Math because it is a formula editor (for writing and showing formulas) and not a calculation program. Use spreadsheets to calculate formulas, or for simple calculations use the text document calculation function. Du kan ikke gjøre beregninger med formler i $[officename] Math, da dette er et formelredigeringsprogram som brukes til å skrive og vise formler, ikke et beregningsprogram. Bruk regneark til å lage beregninger med formler. Til enkle beregninger kan du bruke beregningsfunksjonen i tekstdokumenter.
main0503.xhp
hd_id3145829
help.text
Creating a Formula in the Commands Window Lage en formel i kommandovinduet
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
<ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">Use the $[officename] Math Commands window to enter and edit formulas. As you make entries in the Commands window, you see the results in the document.</ahelp> To maintain an overview when creating long and complicated formulas, use the Formula Cursor on the Tools bar. When this function is activated, the cursor location within the Commands window is also shown in the text window. <ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT" >Bruk kommandovinduet i $[officename] Math til å skrive og redigere formler. Du vil fortløpende se hvordan formelen vil se ut i dokumentet.</ahelp> Bruk formelmerket på verktøylinjen til å holde oversikt over lange og kompliserte formler. Når denne funksjonen brukes, vil merkets plassering i kommandovinduet også vises i tekstvinduet.

Loading…

User avatar kmr

Translation changed

LibreOffice Help – 7.2 / text/smathNorwegian Bokmål

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
Document Dokument LibreOffice UI - master

String information

Context
main0202.xhp
par_id3083278
help.text
Source string description
XAbu3
Source string location
main0202.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
nb/helpcontent2/source/text/smath.po, string 41