Translation

01020000.xhp hd_id3147475 help.text
English 4ttnU
Context English Basque Actions
01020000.xhp
par_id3148650
help.text
Constrains the movement of the selected object horizontally or vertically. Hautatutako objektuaren mugimendua horizontalean edo bertikalean mugatzen du.
01020000.xhp
hd_id3154117
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ drag (with <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Copy when moving">Copy when moving</link> option active) <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌘</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ arrastatu (<link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Copy when moving">Kopiatu mugitzean</link> aukera aktibo dagoenean)
01020000.xhp
par_id3150584
help.text
Hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> and drag an object to create a copy of the object. Eutsi sakatuta <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌘</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> eta arrastatu objektu bat objektu horren kopia bat sortzeko.
01020000.xhp
hd_id3151304
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> Key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌥</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> tekla
01020000.xhp
par_id3156274
help.text
Hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> to draw or resize objects by dragging from the center of the object outward. Eduki sakatuta <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌥</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> objektuak arrastatzeko eta tamainaz aldatzeko, objektuaren zentrotik kanporantz arrastatuz.
01020000.xhp
hd_id3147314
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key+click <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> tekla+klik
01020000.xhp
par_id3155122
help.text
Select the object behind the currently selected object. Hautatu une honetan hautatutako objektuaren atzeko objektua.
01020000.xhp
hd_id3149008
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+click <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+klik
01020000.xhp
par_id3156368
help.text
Select the object in front of the currently selected object. Hautatu une honetan hautatutako objektuaren aurreko objektua.
01020000.xhp
hd_id3148879
help.text
Shift+click Shift+klik
01020000.xhp
par_id3155908
help.text
Select adjacent items or a text passage. Click at the start of a selection, move to the end of the selection, and then hold down Shift while you click. Hautatu ondoko elementuak edo testu-pasarte bat. Egin klik hautapenaren hasieran, joan hautapenaren amaierara eta sakatu Maius tekla arrastatzen duzun bitartean.
01020000.xhp
hd_id3149543
help.text
Shift+drag (when resizing) Shift+arrastatu (tamaina aldatzean)
01020000.xhp
par_id3150689
help.text
Hold down Shift while dragging to resize an object to maintain the proportions of the object. Sakatu Maius arrastatzen duzun bitartean objektuari tamaina aldatzeko haren proportzioak mantendu ahal izateko.
01020000.xhp
hd_id3150115
help.text
Tab key Tab tekla
01020000.xhp
par_id3155858
help.text
Select objects in the order in which they were created. Hautatu objektuak sortu ziren ordenan.
01020000.xhp
hd_id3147475
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3153695
help.text
Select objects in the reverse order in which they were created. Hautatu objektuak sortu ziren kontrako ordenan.
01020000.xhp
hd_id3147496
help.text
Escape Ihes
01020000.xhp
par_id3146141
help.text
Exit current mode. Irten uneko modutik.
01020000.xhp
hd_id3147615
help.text
Enter Sartu
01020000.xhp
par_id3145119
help.text
Activate a placeholder object in a new presentation (only if the frame is selected). Aktibatu leku-markaren objektua aurkezpen berrian (markoa hautatuta baldin badago).
01020000.xhp
hd_id3145258
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌘</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+⏎
01020000.xhp
par_id3149563
help.text
Moves to the next text object on the slide. Diapositibako hurrengo testu-objektura joaten da.
01020000.xhp
par_id3146910
help.text
If there are no text objects on the slide, or if you reached the last text object, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide. Diapositiban testu-objekturik ez badago edo azken testu-objektura iritsi bazara, diapositiba berria txertatuko da uneko diapositibaren ondoren. Diapositiba berriak uneko diapositibaren diseinu bera erabiltzen du.
01020000.xhp
par_id4478286
help.text
PageUp PageUp
01020000.xhp
par_id2616351
help.text
Switch to the previous slide. No function on the first slide. Joan aurreko diapositibara. Ez dago funtziorik lehen diapositiban.
01020000.xhp
par_id950956
help.text
PageDown PageDown
01020000.xhp
par_id4433423
help.text
Switch to the next slide. No function on the last slide. Joan hurrengo diapositibara. Ez dago funtziorik azken diapositiban.
01020000.xhp
hd_id3149138
help.text
Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane Teklatuaren bidez nabigatzea diapositiba-sailkatzailean eta diapositiba-panelean
01020000.xhp
par_idN110AA
help.text
Shortcut Keys Laster-teklak
01020000.xhp
par_idN110B0
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Efektua</emph>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
shift desplazatu LibreOffice UI - master

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3147475
help.text
Source string description
4ttnU
Source string location
01020000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/simpress/04.po, string 172