Translation

presenter.xhp par_id0921200901104261 help.text
English HzR2y
Context English Greek Actions
presenter.xhp
hd_id0921201912165661
help.text
Presenter Console Keyboard Shortcuts Συντομεύσεις πληκτρολογίου κονσόλας παρουσιαστή
presenter.xhp
par_id0921201912165656
help.text
When running a slide show using the Presenter Console, you can use the following keys: Κατά την εκτέλεση μιας παρουσίασης διαφανειών μέσω της κονσόλας παρουσιαστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:
presenter.xhp
par_id0921200901104028
help.text
Action Ενέργεια
presenter.xhp
par_id0921200901104093
help.text
Key or Keys Πλήκτρο ή πλήκτρα
presenter.xhp
par_id092120090110418
help.text
Next slide, or next effect Επόμενη διαφάνεια, ή επόμενο εφέ
presenter.xhp
par_id0921200901104120
help.text
Left click, right arrow, down arrow, spacebar, page down, enter, return, 'N' Αριστερό πάτημα, δεξί βέλος, κάτω βέλος, πλήκτρο διαστήματος, σελίδα προς τα κάτω, εισαγωγή, επιστροφή, 'N'
presenter.xhp
par_id0921200901104165
help.text
Previous slide, or previous effect Προηγούμενη διαφάνεια, ή προηγούμενο εφέ
presenter.xhp
par_id0921200901104115
help.text
Right click, left arrow, up arrow, page up, backspace, 'P' Δεξί πάτημα, αριστερό βέλος, πάνω βέλος, σελίδα προς τα πάνω, οπισθοδιαγραφή, 'P'
presenter.xhp
par_id0921200901104164
help.text
First slide Πρώτη διαφάνεια
presenter.xhp
par_id0921200901104148
help.text
Home Αρχική
presenter.xhp
par_id0921200901104221
help.text
Last slide Τελευταία διαφάνεια
presenter.xhp
par_id0921200901104277
help.text
End Τέλος
presenter.xhp
par_id0921200901104279
help.text
Previous slide without effects Προηγούμενη διαφάνεια χωρίς εφέ
presenter.xhp
par_id092120090110423
help.text
Alt+Page Up Alt+Page Up
presenter.xhp
par_id092120090110427
help.text
Next slide without effects Επόμενη διαφάνεια χωρίς εφέ
presenter.xhp
par_id0921200901104261
help.text
Alt+Page Down Alt+Page Down
presenter.xhp
par_id0921200901104383
help.text
Black/Unblack the screen Μαύρισμα/ξεμαύρισμα οθόνης
presenter.xhp
par_id092120090110431
help.text
'B', '.' 'Μ', '.'
presenter.xhp
par_id0921200901104311
help.text
White/Unwhite the screen Λεύκανση/απολεύκανση της οθόνης
presenter.xhp
par_id0921200901104359
help.text
'W', ',' 'Λ', ','
presenter.xhp
par_id0921200901104336
help.text
End slide show Τερματισμός παρουσίασης διαφανειών
presenter.xhp
par_id0921200901104419
help.text
Esc, '-' Esc, '-'
presenter.xhp
par_id0921200901104460
help.text
Go to slide number Μετάβαση στον αριθμό διαφάνειας
presenter.xhp
par_id092120090110440
help.text
Number followed by Enter Αριθμός που ακολουθείται από Enter
presenter.xhp
par_id0921200901104427
help.text
Grow/Shrink size of notes font Μεγέθυνση/Σμίκρυνση του μεγέθους της γραμματοσειράς των σημειώσεων
presenter.xhp
par_id0921200901104442
help.text
'G', 'S' 'Μ', 'Σ'
presenter.xhp
par_id0921200901104473
help.text
Scroll notes up/down Κύλιση σημειώσεων πάνω/κάτω
presenter.xhp
par_id092120090110459
help.text
'A', 'Z' 'Α', 'Ω'
presenter.xhp
par_id092120090110456
help.text
Move caret in notes view backward/forward Μετακίνηση δρομέα στην προβολή σημειώσεων μπροστά/πίσω
presenter.xhp
par_id092120090110457
help.text
'H', 'L' 'Υ', 'Π'
presenter.xhp
par_id0921200901104566
help.text
Show the Presenter Console Εμφάνιση της κονσόλας παρουσιαστή

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Greek
Alt Alt LibreOffice UI - master
Down κάτω LibreOffice UI - master
help βοήθεια LibreOffice UI - master
page σελίδα LibreOffice UI - master
text κείμενο LibreOffice UI - master

String information

Context
presenter.xhp
par_id0921200901104261
help.text
Source string description
HzR2y
Source string location
presenter.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
el/helpcontent2/source/text/simpress/04.po, string 219