Translation

01020000.xhp hd_id3154642 help.text
English wvCBg
Context English Danish Actions
01020000.xhp
par_idN10769
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F5 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Kommando</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Skift+F5
01020000.xhp
par_idN1078E
help.text
Navigator Navigator
01020000.xhp
hd_id3150860
help.text
F7 F7
01020000.xhp
par_id3154559
help.text
Spelling Stavning
01020000.xhp
hd_id3153004
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F7 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Kommando</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F7
01020000.xhp
par_id3147366
help.text
Thesaurus Synonymordbog
01020000.xhp
hd_id3155925
help.text
F8 F8
01020000.xhp
par_id3149882
help.text
Edit Points. Rediger punkter.
01020000.xhp
hd_id3155439
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F8 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Kommando</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Skift+F8
01020000.xhp
par_id3148393
help.text
Fit text to frame. Tilpas tekst til ramme.
01020000.xhp
hd_id3155373
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+T</caseinline><defaultinline>F11</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble+T</caseinline><defaultinline>F11</defaultinline></switchinline>
01020000.xhp
par_id3150470
help.text
Styles Typografier
01020000.xhp
hd_id3150962
help.text
Shortcut Keys in Slide Shows Genvejstaster i præsentationer
01020000.xhp
hd_id3147562
help.text
Shortcut Keys Genvejstaster
01020000.xhp
par_id3151268
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Effekt</emph>
01020000.xhp
hd_id3154642
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3152934
help.text
End presentation. Afslut præsentation.
01020000.xhp
hd_id3153625
help.text
Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return or N Mellemrumstast eller Højrepil eller Pil ned eller Page Down eller Enter eller Linjeskift eller N
01020000.xhp
par_id3150262
help.text
Play next effect (if any, else go to next slide). Afspil næste effekt (hvis der er nogen, ellers gå til næste dias).
01020000.xhp
hd_id3155848
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page Down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Alternativ</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page Down
01020000.xhp
par_id3149984
help.text
Go to next slide without playing effects. Gå til næste dias uden at afspille effekter.
01020000.xhp
hd_id3149290
help.text
[number] + Enter [tal] + Enter
01020000.xhp
par_id3149757
help.text
Type a number of a slide and press Enter to go to the slide. Skriv et nummer på et dias, og tryk Enter for at gå til diasset.
01020000.xhp
par_id7291787
help.text
Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace or P Venstrepil eller Pil op eller Page Up eller Tilbage eller P
01020000.xhp
par_id945158
help.text
Play previous effect again. If no previous effect exists on this slide, show previous slide. Afspil foregående effekt igen. Hvis der ikke er en foregående effekt på dette dias, vil forrige dias blive vist.
01020000.xhp
hd_id3151172
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page Up <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Alternativ</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page Up
01020000.xhp
par_id3153906
help.text
Go to the previous slide without playing effects. Gå til det foregående dias uden at afspille effekter.
01020000.xhp
hd_id3158399
help.text
Home Home
01020000.xhp
par_id3145412
help.text
Jump to first slide in the slide show. Hop til første dias i præsentationen.
01020000.xhp
hd_id3154294
help.text
End End
01020000.xhp
par_id3154258
help.text
Jump to the last slide in the slide show. Hop til det sidste dias i præsentationen.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3154642
help.text
Source string description
wvCBg
Source string location
01020000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/simpress/04.po, string 36