Translation

06070000.xhp hd_id3149804 help.text
English XNFjN
Context English Czech Actions
06070000.xhp
hd_id3155401
help.text
Browse Procházet
06070000.xhp
par_id3147171
help.text
Locate the audio file you want to play. Určete umístění zvukového souboru, který chcete přehrát.
06070000.xhp
par_id3156318
help.text
If you did not install audio files with $[officename], you can run the $[officename] Setup program again and select <emph>Modify</emph>. Pokud jste zvukové soubory nenainstalovali spolu s $[officename], můžete je získat tím, že znovu spustíte instalaci $[officename] a vyberete zde volbu <emph>Upravit</emph>.
06070000.xhp
hd_id3154646
help.text
Play Přehrát
06070000.xhp
par_id3145202
help.text
Plays the selected audio file. Přehraje vybraný zvukový soubor.
06070000.xhp
hd_id3154260
help.text
Run program Spustit program
06070000.xhp
par_id3155357
help.text
Starts a program during a slide show. Spustí program během prezentace.
06070000.xhp
hd_id3149157
help.text
Program Program
06070000.xhp
hd_id3154277
help.text
Program Program
06070000.xhp
par_id3148918
help.text
<ahelp hid="modules/simpress/ui/interactionpage/program">Enter a path to the program you want to start, or click <emph>Browse </emph>to locate the program.</ahelp> <ahelp hid="modules/simpress/ui/interactionpage/program">Zadejte cestu k programu, který chcete spustit, nebo klepněte na <emph>Najít</emph> pro vyhledání programu.</ahelp>
06070000.xhp
hd_id3159269
help.text
Browse Procházet
06070000.xhp
par_id3154097
help.text
Locate the program you want to start. Vyhledá program, který chcete spustit.
06070000.xhp
hd_id3152940
help.text
Run macro Spustit makro
06070000.xhp
par_id3153681
help.text
Runs a macro during the slide show. Spustí makro při prezentaci.
06070000.xhp
hd_id3149916
help.text
Macro Makro
06070000.xhp
hd_id3149804
help.text
Macro Makro
06070000.xhp
par_id3148625
help.text
<ahelp hid="modules/simpress/ui/interactionpage/macro">Enter a path to the macro you want to run, or click <emph>Browse </emph>to locate the macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/simpress/ui/interactionpage/macro">Zadejte cestu k makru, které chcete spustit, nebo klepněte na <emph>Procházet</emph> pro vyhledání makra.</ahelp>
06070000.xhp
hd_id3150628
help.text
Browse Procházet
06070000.xhp
par_id3148417
help.text
Locate the macro you want to run. Určete umístění makra, které chcete spustit.
06070000.xhp
hd_id3150424
help.text
Exit presentation Ukončit prezentaci
06070000.xhp
par_id3154799
help.text
Ends the presentation. Ukončí prezentaci.
06070000.xhp
par_idN10AE2
help.text
Start object action Spustit akci přidruženou k objektu
06070000.xhp
par_idN10AE6
help.text
You can choose the "Start object action" entry for inserted OLE objects. Pro vložené objekty OLE můžete zvolit „Spustit akci přidruženou k objektu“.
06070000.xhp
par_idN10AE9
help.text
Edit Upravit
06070000.xhp
par_idN10AED
help.text
Opens the object in edit mode. Otevře objekt v režimu úprav.
06080000.xhp
tit
help.text
Slide Show Settings Nastavení prezentace
06080000.xhp
bm_id3153818
help.text
<bookmark_value>presentations; settings for</bookmark_value> <bookmark_value>slide shows; settings for</bookmark_value> <bookmark_value>presentations; window / full screen</bookmark_value> <bookmark_value>multiple displays</bookmark_value> <bookmark_value>prezentace; nastavení pro</bookmark_value><bookmark_value>promítání prezentace; nastavení pro</bookmark_value><bookmark_value>prezentace; okno / celá obrazovka</bookmark_value><bookmark_value>více monitorů</bookmark_value>
06080000.xhp
hd_id3153818
help.text
Slide Show Settings Nastavení prezentace
06080000.xhp
par_id3148606
help.text
<variable id="praesent"><ahelp hid=".uno:PresentationDialog">Defines settings for your slide show, including which slide to start from, the way you advance the slides, the type of presentation, and pointer options.</ahelp></variable> <variable id="praesent"><ahelp hid=".uno:PresentationDialog">Určí nastavení prezentace, včetně snímku, kterým začíná, způsobu přecházení mezi snímky, druhu prezentace a nastavení ukazatele.</ahelp></variable>
06080000.xhp
hd_id3150213
help.text
Range Oblast
06080000.xhp
par_id3154766
help.text
Specifies which slides to include in the slide show. Určí, které snímky budou zařazeny do prezentace.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
06070000.xhp
hd_id3149804
help.text
Source string description
XNFjN
Source string location
06070000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/simpress/01.po, string 726