Translation

main_edit.xhp tit help.text
English SjyhY
Context English Czech Actions
main0503.xhp
hd_id3146119
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/simpress/main0503.xhp" name="$[officename] Impress Features">$[officename] Impress Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/simpress/main0503.xhp" name="Funkce obsažené v aplikaci $[officename] Impress">Funkce obsažené v aplikaci $[officename] Impress</link></variable>
main0503.xhp
par_id3151074
help.text
$[officename] Impress lets you create professional slide shows that can include charts, drawing objects, text, multimedia and a variety of other items. If you want, you can even import and modify Microsoft PowerPoint presentations. $[officename] Impress vám umožní vytvářet profesionální prezentace, které mohou obsahovat grafy, kresby, multimédia a různé další objekty. Pokud chcete, můžete také importovat, upravovat a ukládat prezentace Microsoft PowerPoint.
main0503.xhp
par_id3149379
help.text
For on-screen slide shows, animation, slide transitions and multimedia are a few of the techniques you can use to make your presentation more exciting. Pro prezentace na obrazovce můžete využít například animace, přechody mezi snímky a multimediální objekty, a tak své prezentace oživit.
main0503.xhp
hd_id3154016
help.text
Creating Vector Graphics Tvorba vektorové grafiky
main0503.xhp
par_id3154485
help.text
Many of the tools for creating vector graphics in $[officename] Draw are available in $[officename] Impress. Mnoho nástrojů pro tvorbu vektorové grafiky z $[officename] Draw je také dostupných v $[officename] Impress.
main0503.xhp
hd_id3150208
help.text
Creating Slides Tvorba snímků
main0503.xhp
par_id3153247
help.text
$[officename] Impress provides you with templates to create professional-looking slides. $[officename] Impress vám poskytuje šablony pro tvorbu profesionálně vyhlížejících snímků.
main0503.xhp
par_id3148610
help.text
You can also assign a number of dynamic effects to your slides, including animation and transition effects. Ke snímkům můžete připojit mnoho dynamických efektů, mimo jiné animace a přechody mezi snímky.
main0503.xhp
hd_id3153820
help.text
Creating Presentations Tvorba prezentací
main0503.xhp
par_id3153917
help.text
Several views or pages are available when you design a slide show. For example, the Slide Sorter displays an overview of your slides in thumbnail form, while the Handout page contains both the slide and the text you want to distribute to the audience. Při návrhu prezentace máte k dispozici několik pohledů. Například Pořadač snímků zobrazí přehled snímků v podobě náhledů, zatímco stránka Podklady obsahuje snímky i text, který chcete přednášet.
main0503.xhp
par_id3148608
help.text
$[officename] Impress also lets you rehearse the timing of your slide show. $[officename] Impress vám také umožňuje vyzkoušet si časování vaší prezentace.
main0503.xhp
hd_id3154649
help.text
Publishing Presentations Publikování prezentací
main0503.xhp
par_id3150046
help.text
You can publish your slides on-screen, as handouts, or as HTML documents. Prezentace lze publikovat na obrazovce jako podklady nebo jako HTML dokumenty.
main0503.xhp
hd_id3146965
help.text
Giving Presentations Přednášení prezentací
main0503.xhp
par_id3145114
help.text
$[officename] Impress gives you the choice of running a slide show automatically or manually. $[officename] Impress vám umožňuje spustit prezentaci v automatickém nebo ručním režimu.
main_edit.xhp
tit
help.text
Edit Upravit
main_edit.xhp
hd_id3153726
help.text
<link href="text/simpress/main_edit.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/simpress/main_edit.xhp" name="Edit">Upravit</link>
main_edit.xhp
par_id3151075
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for editing the contents of the current document.</ahelp> <ahelp hid=".">Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.</ahelp>
main_edit.xhp
hd_id3154649
help.text
<link href="text/shared/01/05270000.xhp" name="Points">Points</link> <link href="text/shared/01/05270000.xhp" name="Body">Body</link>
main_edit.xhp
par_id3154766
help.text
Switches the <emph>Edit Points</emph> mode on and off. Zapíná a vypíná režim <emph>Upravit body</emph>.
main_edit.xhp
hd_id3145116
help.text
<link href="text/simpress/02/10030200.xhp" name="Glue Points">Glue Points</link> <link href="text/simpress/02/10030200.xhp" name="Záchytné body">Záchytné body</link>
main_edit.xhp
par_id3147403
help.text
Switches the <emph>Edit Glue Points</emph> mode on and off. Zapíná a vypíná režim <emph>Upravit záchytné body</emph>.
main_edit.xhp
hd_id3150396
help.text
<link href="text/simpress/01/02160000.xhp" name="Fields">Fields</link> <link href="text/simpress/01/02160000.xhp" name="Pole">Pole</link>
main_edit.xhp
hd_id3149355
help.text
<link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Links">Links</link> <link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Odkazy">Odkazy</link>
main_edit.xhp
hd_id0914201502131542
help.text
<link href="text/shared/01/02200000.xhp" name="Object">Object</link> <link href="text/shared/01/02200000.xhp" name="Objekt">Objekt</link>
main_format.xhp
tit
help.text
Format Formát
main_format.xhp
hd_id3152596
help.text
<link href="text/simpress/main_format.xhp" name="Format">Format</link> <link href="text/simpress/main_format.xhp" name="Format">Formát</link>
main_format.xhp
par_id3145801
help.text
<ahelp hid=".">Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.</ahelp> <ahelp hid=".">Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu vašeho dokumentu.</ahelp>
main_format.xhp
hd_id451615217475502
help.text
Styles Styly
main_format.xhp
par_id41615217505414
help.text
Shows commands to edit, update, create, and manage styles. Zobrazuje příkazy pro úpravu, aktualizaci, vytváření a správu stylů.
main_format.xhp
hd_id3147401
help.text
<link href="text/shared/01/05020000.xhp" name="Character">Character</link> <link href="text/shared/01/05020000.xhp" name="Znak">Znak</link>

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress
The following string has the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/guide
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/explorer/database
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/explorer/database
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
main_edit.xhp
tit
help.text
Source string description
SjyhY
Source string location
main_edit.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/simpress.po, string 159