Translation

template_manager.xhp hd_id041620170723504268 help.text
English V9DEC
Context English Czech Actions
template_manager.xhp
par_id181607689509896
help.text
<image src="sfx2/res/actiontemplates020.png" id="img_id171607689509896" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id541607689509896">Export Icon</alt></image> <image src="sfx2/res/actiontemplates020.png" id="img_id171607689509896" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id541607689509896">Ikona Exportovat</alt></image>
template_manager.xhp
par_id431607689509896
help.text
Export button Tlačítko Exportovat
template_manager.xhp
par_id581607995218423
help.text
To move or export all templates in a <emph>Category</emph>, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+A</keycode>, then choose <emph>Move</emph> or <emph>Export</emph>. Chcete-li přesunout či exportovat všechny šablony z kategorie, stiskněte <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+A</keycode> a poté zvolte <emph>Přesunout</emph> nebo <emph>Exportovat</emph>.
template_manager.xhp
hd_id041620170723516279
help.text
Import Importovat
template_manager.xhp
par_id04162017072351776
help.text
<ahelp hid=".">If you want to import one or more templates into the Template Manager, then press the <widget>Import</widget> button at the bottom right, choose the Category where the imported templates should be placed, then select the files to be imported.</ahelp> <ahelp hid=".">Chcete-li do správce šablon importovat jednu nebo více šablon, stiskněte vpravo dole tlačítko <widget>Importovat</widget>, zvolte kategorii, do níž se importované šablony umístí, a poté vyberte soubory, které se mají importovat.</ahelp>
template_manager.xhp
par_id171607689516049
help.text
<image src="sfx2/res/actionview010.png" id="img_id201607689516049" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id71607689516049">Import Icon</alt></image> <image src="sfx2/res/actionview010.png" id="img_id201607689516049" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id71607689516049">Ikona Importovat</alt></image>
template_manager.xhp
par_id651607689516049
help.text
Import button Tlačítko Importovat
template_manager.xhp
hd_id041620170723501627
help.text
Extensions Rozšíření
template_manager.xhp
par_id041620170723503494
help.text
<ahelp hid=".">To browse for more templates online, click on the Extensions icon at the bottom right to open a search window. You can also search for templates at <link href="https://extensions.libreoffice.org/?Tags%5B%5D=118">https://extensions.libreoffice.org</link>.</ahelp> <ahelp hid=".">Chcete-li procházet další šablony online, otevřete okno s vyhledáváním klepnutím na ikonu Rozšíření vpravo dole. Šablony můžete také vyhledávat přímo na stránkách <link href="https://extensions.libreoffice.org/?Tags%5B%5D=118">https://extensions.libreoffice.org</link>.</ahelp>
template_manager.xhp
par_id431607690468509
help.text
<image src="cmd/lc_additionsdialog.png" id="img_id461607690468509" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id891607690468509">Extensions Icon</alt></image> <image src="cmd/lc_additionsdialog.png" id="img_id461607690468509" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id891607690468509">Ikona Rozšíření</alt></image>
template_manager.xhp
par_id41607690468510
help.text
Extensions icon Ikona Rozšíření
template_manager.xhp
hd_id501607689762479
help.text
Actions with Individual Templates Akce s jednotlivými šablonami
template_manager.xhp
hd_id041620170723503949
help.text
Open Otevřít
template_manager.xhp
par_id041620170723503583
help.text
Select a template in the main window and right-click and then choose Open, press Enter or double click to open a new document using that template. Chcete-li otevřít nový dokument využívající šablonu, vyberte šablonu v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Otevřít. Můžete také stisknout Enter nebo na šablonu poklepat.
template_manager.xhp
par_id721608222737939
help.text
You can also use the <widget>Open</widget> button on the bottom left to open a new document using the selected template. Můžete také použít tlačítko <widget>Otevřít</widget> vpravo dole.
template_manager.xhp
hd_id041620170723504268
help.text
Edit Upravit
template_manager.xhp
par_id041620170723502297
help.text
Select a template in the main window and right-click and then choose Edit to edit the template. This function is only available for templates that are not built-in. Chcete-li šablonu upravit, vyberte ji v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Upravit. Tato funkce je k dispozici pouze u šablon, které nejsou vestavěné.
template_manager.xhp
hd_id041620170723509251
help.text
Set as Default Nastavit jako výchozí
template_manager.xhp
par_id041620170723501975
help.text
Select a template in the main window and right-click and then choose Set as Default to set the template as the default template. This will cause a green tick to appear over the template and the template will automatically load when a new document is created using the matching application. Chcete-li šablonu nastavit jako výchozí, vyberte ji v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Nastavit jako výchozí. U šablony se zobrazí zelené zaškrtnutí a tato šablona se automaticky načte, kdykoliv v příslušné aplikaci vytvoříte nový dokument.
template_manager.xhp
hd_id041620170723508003
help.text
Rename Přejmenovat
template_manager.xhp
par_id041620170723509003
help.text
Select a template in the main window and right-click and then choose Rename to rename the template. This will cause a dialog box to appear where a new name may be chosen for the template. Type in the name and then choose OK or choose Cancel to revert to the name that is already set. Chcete-li šablonu přejmenovat, vyberte ji v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Přejmenovat. Zobrazí se dialogové pole, v němž můžete pro šablonu zvolit nový název. Zadejte tento název a poté zvolte OK, nebo zvolte Zrušit, chcete-li ponechat stávající název.
template_manager.xhp
hd_id041620170723508658
help.text
Delete Smazat
template_manager.xhp
par_id041620170723504317
help.text
Select one or more templates to delete in the main window and press the <keycode>Delete</keycode> key, or right-click then choose <menuitem>Delete</menuitem> to delete the selected template(s). A dialog box will appear requesting confirmation. Choose <widget>Yes</widget> to delete or <widget>No</widget> to cancel. Chcete-li jednu či více šablon smazat, vyberte je v hlavním okně a stiskněte klávesu <keycode>Delete</keycode> nebo klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte <menuitem>Smazat</menuitem>. Zobrazí se dialogové okno vyžadující potvrzení. Volbou <widget>Ano</widget> šablonu smažete, volbou <widget>Ne</widget> ji ponecháte.
template_manager.xhp
par_id141607690272821
help.text
Built-in templates cannot be edited, renamed or deleted. Vestavěné šablony nelze upravovat, přejmenovávat ani mazat.
template_manager.xhp
hd_id041620170723515107
help.text
Examples Příklady
template_manager.xhp
hd_id041620170723516260
help.text
Example 1 – Creating a Business Letter Příklad 1 – vytváření obchodního dopisu
template_manager.xhp
par_id041620170723512460
help.text
Open %PRODUCTNAME Writer Otevřete %PRODUCTNAME Writer.
template_manager.xhp
par_id041620170723518567
help.text
Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+N or choose <emph>File - New - Templates</emph> to open the Template Manager Otevřete správce šablon stisknutím <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+N nebo volbou <emph>Soubor - Nový - Šablony</emph>.
template_manager.xhp
par_id041620170723513600
help.text
Type “business letter” into the search box Zadejte do vyhledávacího pole „obchodní dopis“.
template_manager.xhp
par_id041620170723518765
help.text
Choose one of the templates from the main window by double-clicking on it or select and press <keycode>Enter</keycode>. Zvolte jednu ze šablon v hlavním okně tím, že na ni poklepete nebo ji vyberete a stisknete <keycode>Enter</keycode>.
template_manager.xhp
par_id041620170723511456
help.text
A new document using that template is created in a new instance of %PRODUCTNAME Writer V aplikaci %PRODUCTNAME Writer se vytvoří nový dokument využívající tuto šablonu.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/guide
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
template_manager.xhp
hd_id041620170723504268
help.text
Source string description
V9DEC
Source string location
template_manager.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/shared/guide.po, string 2689