Translation

02000000.xhp hd_id3155354 help.text
English zoEyC
Context English Danish Actions
01000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
01000000.xhp
hd_id3148410
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
01000000.xhp
hd_id3146946
help.text
TWo INitial CApitals have been corrected TO INdledende STore BOgstaver er blevet rettet
01000000.xhp
par_id3158397
help.text
Typing errors such as "WOrd" have been corrected and replaced by the <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> function to "Word". Indtastningsfejl såsom "ORd" er blevet rettet og erstattet af <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link>-funktionen med "Ord".
02000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
02000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
02000000.xhp
hd_id3150502
help.text
Start each sentence with a capital letter Start hver sætning med et stort bogstav
02000000.xhp
par_id3158397
help.text
Your text was corrected with <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> so that the current word began with a capital letter. AutoCorrect changes words at the beginning of a paragraph, and words after the character at the end of a sentence (period, exclamation point, question mark). Din tekst er blevet rettet med <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> sådan at det aktuelle begynder med stort. Autokorrektur ændrer ord i begyndelsen af et afsnit og ord efter tegnet sidst i en sætning (punktum, udråbstegn, spørgsmålstegn).
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter To store bogstaver i begyndelsen af et ord i en sætning er blevet rettet til ét stort bogstav
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst så et ord startende med to store bogstaver i begyndelsen af en sætning nu starter med ét stort bogstav.
04000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
04000000.xhp
hd_id3154283
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out Der er blevet udført en erstatning
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har erstattet et ord.
05000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
05000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
05000000.xhp
hd_id3156418
help.text
AutoCorrect has performed a replacement. The beginning of the sentence now starts with a capital letter Autokorrektur har udført en erstatning. Sætningen starter nu med et stort bogstav.
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has performed a replacement, and the beginning of the sentence now starts with a capital letter. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har udført en erstatning, og sætningen starter nu med et stort bogstav.
06000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
AutoCorrect Autokorrektur LibreOffice UI - master
AutoCorrect Autokorrektur LibreOffice Help - master

Vedtaget: 21/8 2005 - Bemærk lille k

Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
02000000.xhp
hd_id3155354
help.text
Source string description
zoEyC
Source string location
02000000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/shared/autokorr.po, string 6