Translation

06000000.xhp hd_id3148932 help.text
English 9qGA6
Context English Danish Actions
02000000.xhp
hd_id3150502
help.text
Start each sentence with a capital letter Start hver sætning med et stort bogstav
02000000.xhp
par_id3158397
help.text
Your text was corrected with <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> so that the current word began with a capital letter. AutoCorrect changes words at the beginning of a paragraph, and words after the character at the end of a sentence (period, exclamation point, question mark). Din tekst er blevet rettet med <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> sådan at det aktuelle begynder med stort. Autokorrektur ændrer ord i begyndelsen af et afsnit og ord efter tegnet sidst i en sætning (punktum, udråbstegn, spørgsmålstegn).
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter To store bogstaver i begyndelsen af et ord i en sætning er blevet rettet til ét stort bogstav
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst så et ord startende med to store bogstaver i begyndelsen af en sætning nu starter med ét stort bogstav.
04000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
04000000.xhp
hd_id3154283
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out Der er blevet udført en erstatning
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har erstattet et ord.
05000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
05000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
05000000.xhp
hd_id3156418
help.text
AutoCorrect has performed a replacement. The beginning of the sentence now starts with a capital letter Autokorrektur har udført en erstatning. Sætningen starter nu med et stort bogstav.
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has performed a replacement, and the beginning of the sentence now starts with a capital letter. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har udført en erstatning, og sætningen starter nu med et stort bogstav.
06000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
06000000.xhp
hd_id3148932
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
06000000.xhp
hd_id3158421
help.text
Double quotation marks (") have been replaced Dobbelt anførselstegn (") er blevet erstattet
06000000.xhp
par_id3146060
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that double quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. Din tekst blev rettet af <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autokorrektur</link> så dobbelte anførselstegn blev erstattet af <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typografiske anførselstegn</link>.
07000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
07000000.xhp
hd_id3153629
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
07000000.xhp
hd_id3149987
help.text
Single quotes have been replaced Enkelt citationstegn er blevet erstattet
07000000.xhp
par_id3154688
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that single quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. Din tekst blev ændret af <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autokorrektion</link> så enkelt-apostroffer blev erstattet med<link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks"> typografiske citationstegn</link>.
08000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
08000000.xhp
hd_id3147240
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
08000000.xhp
hd_id3152823
help.text
An URL has been detected and a hyperlink attribute has been set En URL er blevet genkendt og er blevet gjort til et hyperlink
08000000.xhp
par_id3150278
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text. A string has been detected as an URL and is now shown as a hyperlink. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst. En streng er blevet genkendt som en URL og vises nu som et hyperlink.
09000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
09000000.xhp
hd_id3149976
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
09000000.xhp
hd_id3147543
help.text
Double spaces have been ignored Dobbelt mellemrum er blevet ignoreret
09000000.xhp
par_id3149297
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that the multiple spaces you have entered have now been reduced to one single space. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har korrigeret din tekst, så flere mellemrum du har indtastet efter hinanden er blevet reduceret til ét enkelt mellemrum.
10000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/autokorr

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
AutoCorrect Autokorrektur LibreOffice UI - master
AutoCorrect Autokorrektur LibreOffice Help - master

Vedtaget: 21/8 2005 - Bemærk lille k

Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
06000000.xhp
hd_id3148932
help.text
Source string description
9qGA6
Source string location
06000000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/shared/autokorr.po, string 22